Temel Düzey Excel Uygulamaları

Eğitim içeriği hazırlanıyor.

Açıklama

Microsoft Excel iş dünyasında yaygın olarak kullanılan bir programdır. Bu eğitim ile katılımcıların Excel programını etkin bir biçimde kullanmaları öğretilerek hem kendilerinin hem de kurumların verimliliklerinin önemli ölçüde artması ve maliyetlerin azalması hedeflenmektedir.

Kimler katılmalı

Temel Excel uygulamalarını öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

Kurs İçeriği

• MS Excel tanıtılması
• Excel çalışma sayfasının tanıtılması
• Dosyalama işlemleri, kaydetme veya farklı kaydetme, açma
• Excel ana menülerinin ve araç çubuklarının tanıtılması
• Excel’de veri girişleri ve otomatik doldurma işlemleri
• Kontrollü veri girişleri
• Verilerin silinmesi, düzenlenmesi, kopyalanması ve taşınması
• Hücrelerdeki bilgilerin bulunup değiştirilmesi
• Sayfa, satır, sütün ve hücrelerin biçimlendirilmesi
• Koşullu biçimlendirme
• Satır, sütün ekleme, silme ve gizleme
• Açıklama ekleme, düzenleme ve silme
• Tabloların biçimlendirilmesi
• Hücrelere stiller uygulama
• Grafikler oluşturma
• Formüllerle oluşturma
• Aritmetik formüller, mantıksal formüller, metin birleştirme
• Sayfa Düzenin ayarlanması
• Üstbilgi ve Altbilgi ekleme, düzenleme
• Dosyaların Yazdırılması

Tarih

E-öğrenme içeriği hazırlanıyor.

Kayıt