M&A Due Diligence, Birleşme ve Satınalmalar

Eğitim içeriği hazırlanıyor.

Açıklama

M&A Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar: Due Diligence ve İnceleme ile Değer Yaratılması Mali kaynakların planlaması ve kullanımında gerekli finansal bilgileri isteyen yöneticiler, bölüm sorumluları ve ekip liderleri M&A Bölüm yöneticileri, Yatırım uzmanları ve Due Diligence ilgilileri, konsorsiyum halka Arz ve değerleme uzmanları ile finans yönetmenleri ve uzmanları

Bu Eğitimle Kazancınız :

Finansal değerleme tekniklerini kullanma yeteneğinizi geliştireceksiniz Kurmunuzun karşılaştığı finansal fırsatların değerlenmesi tanınması ve firma değeri artırıcı kararları vermeyi öğreneceksiniz Satınalma ve devralamanın firmanızın sektördeki konumunu ve firmanızın genel başarı durumunu nasıl etkileyebileceğini öğreneceksiniz Organik büyüme ile şirket satınalarak büyüme arasındaki dengeyi nasıl sağlanacağını öğreneceksiniz Satınalma ile büyümeyi nasıl yönetebieceğinizi anlayacaksınız Şirket satınalmadaki başarınızı etkileyecek unsuların neler olduğunu öğreneceksiniz

Kurs İçeriği

• Şirket Birleşmeleri ve Devralmaların değerlendirilmesi ve fiyatlanması
• Birleşme öncesi analiz ile hissedarlara birlesme sonrası değer yaratılması
• Farklı sinerjilerin tanımlanması ve değerlendirilmesi
• Birleşme ve devralma anlaşmasının müzakere edilmesi
• Birleşme ve devralma sonrası entegrasyonun yönetilmesi
• Birleşme ve devralmanın finansman ve yapılanmanın yönetilmesi
• Değerlemenin temel unsurlarını öğrenmek
• Değer yaratıcı unsurları ve firmanın bu unsurlara olan duyarlılıgını belirlemek
• OFFSET Fonksiyonu – Sonsuz Ömür Süresi İçinde Yatırım Projelerinde Optimum Stratejinin Belirlenmesi
• Şirket değerleme modelleri, piyasa/işlem karşılaştırmalar ve indirgenmiş nakit akışı tekniklerini öğrenmek
• Firma inclemenin temel unsurlarını incelemek (İnsan Kaynaklarının incelenmesi)
• Entegrasyonun önemini ve firma üzerindeki uzun dönem etkilerinin ortaya konulması
• Birleşme ve devralma sonrası entegrasyonu etkileyen en önemli faktörleri belirlemek

Tarih

E-Öğrenme içeriği hazırlanıyor.

Kayıt