Kurumsal Hazine Yönetimi

Eğitim içeriği hazırlanıyor.

Açıklama

Katılımcılar, en başta, Kurumsal Hazine’nin temel stratejisini, Kurumsal Hazine Yönetiminden neler beklenmesi ve neler beklenmemesi gerektiğini anlayacaklar. Hazine uygulamalarının operasyona nasıl değer katabileceğini öğrenecekler. Para/Nakit yönetiminin verimliliğini artırıcı yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaklar. Finansal riskleri ölçmek ve kontrol süreçleri oluşturmak için donanımları olacak. Hazinede iç kontrol işleyişi hakkında bilgi sahibi olacaklar. Gerçek hayattan örnek uygulamalar ve şirket örnekleri ile gerçek bir Hazine Yönetimi tecrübesi yaşayacaklar.

Kimler Katılmalı:

Şirketlerin nakit akışlarını yönetenler ve planlayanlar, kurumsal veya kurumsallaşmakta olan bir organizasyonda hazine veya finans departmanlarında çalışanlar veya yöneticileri, banka veya finansal kurumlarda çalışan ve müşteri gözüyle hazine yönetimini anlamak isteyenler, risk yönetimi bölümlerinde çalışıp, hazine ile ilgilenenler.

Kurs İçeriği

PİYASALAR

Dünyada ve Türkiye’deki Son Ekonomik Gelişmeler
Merkez Bankaları ve Para Politikası Yönetimi
Maliye Politikasının Piyasaya Etkileri
Piyasanın Ana Aktörleri ve Bu Aktörlerin Rolleri

KURUMSAL HAZİNENİN TEMELLERİ

Hazine’nin Şirket İçindeki Rolü ve Önemi
Kurumsal Hazine Stratejisi
Hazinenin Temel ve Ek Fonksiyonları
Şirketin İş Modeline Uyumu Hazine Departmanı Yapılandırması

TEMEL HAZİNE FONKSİYONLARI

• Banka ve Şirketin Diğer Departmanları İle İlişkilerin Yönetimi
• Banka ilişkilerinin anahtar noktaları
• Şirketteki Satınalma, Satış ve Pazarlama Departmanları İle İlişkilerin Yönetimi ve Bilgi Alış Verişi
• Şirketin operasyonuna uyumlu segment ve alanlarda uzman banka portföyünün oluşturulması
• Nakit Yönetimi
Nakit Projeksiyonu
Günlük Nakit Yönetimi
Nakit Yönetimi Araçları
• Otomasyonlar
• DBS
• Tedarikçi Finansmanı
• Faktoring
• Diğer Ürünler
• Risk Yönetimi ve Hedging
• Piyasa Riski
• Döviz Riski Tanımı, Ölçüm Metodları ve Yönetimi
• Çevrim Riski (translation risk)
• İşlem Riski (transaction risk)
• Ekonomik Risk (economic risk)
• Spot ve Vadeli İşlemlerle Hedging
• Spot işlemler
• Forward
• Basit opsiyonlar
• Exotik opsiyonlar
• Faiz Riski
• Durasyon ve BPV analizleri
• Faiz swap işlemleri
• Sermaye Riski (Equity Risk)
• Equity Risk Primi
• Risksiz Faiz Oranı (Riskfree Rate)
• Equity Riskinin Hedge Edilmesi
Emtia Riski
• Risk Transferi (Primli Satışlar)
• Future İşlemleri
• Likidite Riski
• Nakit Projeksiyonunun Likidite Riski Yönetimi İçin Kullanımı
• Kblacki Limitlerinin Likidite Riski Yönetimi Açısından Önemi
• Kblacki Riski
• Kblacki Riski Nedir
• Kblacki Riski Ölçümleme Metodları
• Kblacki Riski Yönetim Araçları
• Operasyonel Riskler
• Ülke Riski
• Şirket Riski
• Hukuki ve Politik Riskler
Fonlama Yönetimi
• Şirketin Finansman Politikası
• Uygun Para Biriminde Fonlama
• Optimum borç/özkaynak Rasyosunu Oluşturma
• Borcun Vade Profilini Belirleme
• Sabit-Değişken Faiz Kombinasyonunu Oluşturma
• Nakit Projeksiyonunun Fonlamadaki Yeri
• Kredi Limitleri ve Teminatlandırma
• Taahhütlü Limitler
• Taahhütsüz limitler
• Finansal Taahhütler (Financial Covenants)
• Kredi Sözleşmeleri
• GKS
• Özel Statülü Sözleşmeler
• Kredi çeşitlerinin, amaç, para birimi ve vergi etkisi açısından incelenmesi
• Sendikasyon, Seküritizasyon, Sukuk ve Benzeri Yapılandırılmış Finansman Çeşitleri
• Basit ve Bileşik Faiz Hesabı
• Gayrinakit Krediler

EK HAZİNE FONKSİYONLARI

Portföy Yönetimi
• Yatırım yaparken risk iyi midir, kötü mü?
• Yatırım pörtföyünün risk ölçümlemesi
Dış Ticaret
• İthalat çeşitleri
• İhracat çeşitleri
• Akreditif çeşitleri
• Transit ticaret
• Yapılandırılmış Dış Ticaret Ürünleri
İşletme Sermayesi Yönetimi
• Nakit Döngüsü
• Alacak, Stok ve Ticari Borç Döngüsüne Göre İşletme Sermayesi İhtiyacının Hesaplanması
• İşletme Sermayesi Yönetimi
• İşletme Sermayesi Optimizasyonu İle İlgili Bankacılık Ürünleri

HAZİNENİN TEMEL KURAL VE PROSEDÜRLERİ

Güçler Ayrılığına Uyum
Şirketin Hem İmza Sirkülerine, Hem Yetki Tablosuna Uyum
Bankalara Hitaben Verilmesi Gereken Yetki Mektupları
Süreç Bazlı Hazine Yönetimi Prosedürleri
Hazine Performans Ölçüm Metodları
CASE STUDY : Eğitim boyunca üzerinde konuşulan tüm konuları içeren kapsamlı çalışma

SONUÇ VE AKSİYON PLANI OLUŞTURMA

Hazinecinin Misyonu ve Beklenti Yönetimi
Temel Hazine Politikasının Oluşturulması
Dünyadaki “Best Practice” Paylaşımları
Aksiyon Planları

Tarih

E-Öğrenme içeriği hazırlanıyor.

Kayıt