İleri Düzey Excel Uygulamaları

 980,00

Eğitim Tarihi: 08 Eylül 2020

Açıklama

MS Excel programı kullanarak iş verimliliğini arttırmaktır. Bunun için Excel’in bilhassa finans alanında çalışanlara yönelik formüller, grafikler, veri çözümlemeleri, özet tablolar, senaryolar, çözücüler ve makro gibi özelliklerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Kimler katılmalı

Excel’i yoğun kullanarak finansal tablolar hazırlayanlar, firmaların Finans ve Muhasebe departmanlarında özellikle “Raporlama” bölümü çalışanları , finans analistleri, risk ve portföy analistleri ve yöneticileri. Ayrıca Satış Pazarlama yöneticileri ve veri analistleri de bu programdan yararlanacaklardır.

Kurs İçeriği

• Veri nedir? Tablo nedir? Ofis programları ve Microsoft Excel
• Doğru ve hızlı bilgi girişi, değiştirilmesi, koşullu biçimlendirilmesi
• Özel seçim ve yapıştırma teknikleri, sayfalarda veri arama ve değiştirme
• Stiller ve şablonlar kullanma ve oluşturma
• Sayfa yapısı, yazıcı çıktı ayarları, özel görünümler
• Çalışma kitaplarının açılmasını, değiştirilmesini korumak, korumaları kaldırmak
• Çalışma kitabının yapısını korumak, formülleri gizlemek veya göstermek
• Metin dosyalarını Excel içinden açma ve farklı biçimlerde kaydetmek
• Çoklu çalışma kitapları ve sayfaları arasında çalışmak, toplu kaydetmek
• Çalışma kitaplarında arasında bilgiyi bağlamak, köprüler yerleştirmek
• Grafikler oluşturmak, seçeneklerini değiştirmek ve çoklu grafiklerle çalışmak
• Grafiklere eğilim çizgisi, hata çubukları eklemek, iki eksenli grafikler çizmek
• Tablolar hazırlama, tablolara veri girişi, veriyi sıralama, süzme, alt toplamlar
• Göreceli ve mutlak adresler
• Excel’de aritmetik işlemler ve işlevler
• Toplam, ortalama, mod, medyan, maksimum, minimum ve standart sapma
• Regresyon, korelasyon, varyans, kovaryans
• Mantıksal işlevlerin kullanılması
• Bir veri listesindeki değerleri arama(düşeyara ve yatayara)
• Koşullu istatistik bilgiler (vseçort, vseçtopla, ..)
• Tanımlayıcı istatistik
• Rastgele sayı üretimi Monte karlo simulasyonu
• Formül denetleme, değişiklikleri izleme
• Özet tablolar oluşturmak (Pivot table)
• Senaryo yönetimi
• Çözücüyü kullanarak bir sorunu tanımlama ve çözme
• Giriş değerini ayarlayarak istediğiniz sonuçları almak için Hedef Aramayı kullanma
• Makro oluşturmak, çalıştırmak, düzenlemek, silmek, yeni işlevler yazma
• Birden çok kişiye Microsoft Word’de mektup, etiket, e-posta oluştururken Excel verilerini kullanma

Tarih

Eğitim Tarihi: 08 Eylül 2020

Kayıt