Finansçı Olmayan Yöneticiler için Kurumsal Finans

Finansçı Olmayan Yöneticiler için Kurumsal Finans

 1.890,00

Eğitim Tarihi: 15 Ekim 2020

Açıklama

Program Yönetici seviyesi için tasarlanmış olup, temel finansal konularından başlamak üzere yönetim olarak alınan kararların finansal sonuçları, risk, sermaye ve yatırım yönetimleri hakkında temel fikir sahibi olacaklardır.

Kimler Katılmalı

Şirketlerin Finansla ilgili olmayan bölümlerinde çalışan Üst-Orta düzey yöneticiler, Yönetim Kurulları, Denetim ve Stratejik Palanlama yapan yöneticiler ile finansal tabloları anlamak, finans terminolojisi hakkında fikir sahibi olmak ve gelecekteki kariyerleri için mutlaka finans hakkında bilgi sahibi olmak gerektiğini bilen yöneticiler bu programa katılabilirler.

Kurs İçeriği

Finans Matematiği

 • Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları
 • Paranın zaman değeri
 • Faiz kavramı ve faiz oranını belirleyen faktörler
 • Faiz oranlarının vade yapısı
 • Faiz çeşitleri
 • Faiz oranı dönüşümleri
 • Paranın bu günkü / gelecek değeri

Temel Kurumsal Finans

 • Muhasebe ile ilgili genel bilgiler ve mali tablolar
 • Mali Tabloların tanımları, amaçları ve işlevleri

Finansal Tabloların Analizi

 • Mali Tablolar, Bilanço ve Gelir Tablosu
 • Mali Analizin Tanımı, Makro ve Mikro Ortam Analizleri ve Analiz Teknikleri

Nakit Yönetimi ve Nakit Akım Tablosu

 • Tahakkuk Esası ve Nakit Esası
 • İşletme Sermayesi
 • Nakit Yönetimi Temel Unsurları
 • Nakit Kaynağı Olarak Borçlanma
 • Nakit Akım Tablosu
 • Nakit Akım Tablosunun Hazırlanması

Yatırım Projelerinin Verimliliğinin Değerlendirilmesi

 • Kaynak Maliyeti
 • Firma kaldıracının öz kaynak maliyetine ve borçlanma maliyetine etkisi
 • Marjinal sermaye maliyeti
 • Firma bazında sermaye maliyetinin tespiti, ortalama ve marjinal sermaye maliyetlerinin kullanım alanları
 • Yatırım projeleri
 • Yatırımların verimliliğinin değerlendirilmesi
 • Belirsizlik ortamında karar verme

Temel Risk

 • Risk Yönetimi, Genel Bilgiler
 • Sistematik Risk ve Sistematik Olmayan Risk Kavramları
 • Risk çeşitleri, ölçümü ve korunma yöntemleri
 • Risk Ölçüm Yöntemi Olarak Riske Maruz Değer Kavramı
 • Risk Yönetimi İlkeleri

Tarih

Eğitim Tarihi: 15 Ekim 2020

Kayıt