Finansal Tablolar Analizi-UFRS Bazlı

 1.890,00

Eğitim Tarihi: 02-03 Eylül 2020

Açıklama

Bu eğitimin amacı katılımcılara işletmelerin finansal performanslarının değerlendirilmesi sürecindeki temel bilgileri aktarmak, bu konulardaki bilgi ve becerilerini artırmak, aynı zamanda işletmenin geçen çalışma dönemi performansı ile karşılaştırma yapabilmelerini ve yeni çalışma dönemi için planlama yapabilmelerine yardımcı olmaktır.

Kimler katılmalı

Özellikle finansal performans değerleme ve finansal analiz konularında bilgi ve birikimlerini artırmayı amaçlayan tüm yönetici, yönetici adayları ve çalışanlar.

Kurs İçeriği

Temel Finans ve Muhasebe İlkeleri
Başlıca Finansal Tablolar
  • Bilanço
  • Gelir Tablosu
Finansal Tabloların Temel Özellikleri
Finansal Tabloların Yorumlanması ve Analizi
  • Dikey Analiz
  • Yatay Analiz
  • Oran Analizi
  • Likidite Analizi
  • Karlılık Analizi
Finansal Tablo Analiz Bilgilerinin Yönetim Karar Süreçlerinde Kullanımı
  • Gelirler (Satış ya da Ciro)
  • Satışların Maliyeti
  • Değişken Maliyet / Sabit Maliyetler
Cari Performansın Değerlendirilmesi
  • Satış /Miktar Analizi
  • Alacak Yönetimi / Bilanço Etkisi
  • Stok Yönetimi / Satış Hızı
Satış kararlarında Mali Tablolar
  • Nakit Yönetimi / Satış Stratejisi
  • Alacak Yönetimi / Bilanço Etkisi
  • Stok Yönetimi / Satış Hızı
Finans Matematiği ve Faiz Hesaplamaları
  • Satış ve Pazarlamacılar için Finansal Matematiğin Önemi
  • Vadeli / Peşin – Bilinçli karar verebilme
  • Basit ve Bileşik Faiz
Paranın zaman değeri kavramı
Genel Değerlendirme

Tarih

Eğitim Tarihi: 02-03 Eylül 2020

Kayıt