Finansal Risk Yönetimi ve Enstrümanları

Eğitim içeriği hazırlanıyor.

Açıklama

Bu eğitimin amacı kurumların başarılı finansal yönetimleri için gerekli olan Risk Yönetimi modelleri ve Finansal Risk Yönetiminin tüm yönleriyle doğru anlaşılmasını sağlamaktır. Rekabetin yoğunlaştığı ve küresel ekonomide kırılganlıkların yaşandığı günümüzde, sürdürülebilir büyüme ve ideal kurumsal yapı için Finansal Risk Yönetimi’nin önemi artmıştır.
Bu eğitimde risk yönetimi ile ilgili temel tanım ve kavramlar üzerinde durulacak ve Finansal Risk Yönetim Metodolojisi’nin uygulanmasında üst yönetimin sorumlulukları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine paylaşımlar yapılacaktır.

Eğitimin sonunda, katılımcılar şunları yapabileceklerdir:

Finansal riski teşhis etmek, ölçmek ve kontrol etmek
Piyasa, Kredi, Operasyonel ve Likidite Risklerini sınıflandırmak
Para ve Sermaye Piyasaları: Katılımcılar ve Regülatör
Risk faktörlerini ve risk önlemlerini anlamak

Kimler Katılmalı :

Bu eğitim, kurum genelinde bir risk kültürünün oluşmasına yardımcı olmayı ve kurumun hedeflerine ulaşmadaki başarısını artırmaya dönük olarak, risk ve fırsatlar hakkında bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan risk yönetimi, iç denetim ve finansal yönetim ve Bütçe ve Raporlama yöneticilerine fayda sağlayacaktır.

Kurs İçeriği

Birinci Bölüm: Tanımlama
  • Riskin tanımı
  • Riskin kaynakları
  • Neden firmalar riski yönetir?
  • Risk ölçüm ve risk yönetimi: Örnek çalışmalarla birlikte
  • Risk yönetimi araçları – Endeks vadeli, hisse senedi swap, seçenekler
İkinci Bölüm: Riskin Sınıflandırılması
  • Piyasa riski
  • Kredi Riski
  • Operasyonel Risk
  • Likidite riski: Örnek Çalışmalarla birlikte
  • Sistemik Risk
Üçüncü Bölüm: Para ve Sermaye Piyasaları: Katılımcılar ve Regülatör
  • Para ve Sermaye Piyasaları
  • Türkiye de Düzenleyici Kurumlar (TCMB/Hazine/SPK)
  • Yabancı düzenleyici ve etkileyici yapılar – FED
  • Dördüncü Bölüm: Risk Yönetimi Kavramları
  • Risk ölçümü: Riskteki değer, beklenen açık, şartlı riskteki değer, risk ölçümlerinin tutarlılığı
  • Senaryo analizleri ve stres testleri

Tarih

E-Öğrenme İçeriği Hazırlanıyor.

Kayıt