Finansal Modelleme

 2.890,00

Eğitim Tarihi: 05-06 Eylül 2020 / 05-06 Ekim 2020

Açıklama

Bu eğitim şirketlerin finansal olarak analiz edilmesi, iş planlarının hazırlanması, marka ve piyasa değerlerinin tespiti, halka arz ya da birleşme satın almalara hazırlanılması , alternatif yatırım kararlarında karar alma mekanizmalarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.
Mali Tablo Analizi, Şirketler için Finansal Rasyo ve İflas Modellemeleri, Alternatif Yatırımların Finansal Fizibilitesi, Yatırımların geri dönüş süresi, iç verim oranı ve net bugünkü değerin hesaplanmasının kavranması ilk günün temel amaçları arasındadır. İkinci bölümde şirketlerin halka açılmalarında, başka şirketler ile birleşmelerinde, şirketlerin stratejik ve finansal ortak temininde ya da hisse senetlerinin satışında hem teori hem de uygulamada şirket ve mark değerinin tespiti, şirketlerin bütçe raporlanması ve strateji departmanı ile çalışarak gelecek 5 yıllık iş planının hazırlanması, şirketlerin sermaye piyasalarından alternatif fon kaynaklarına erişme yöntemlerinin kavranması ikinci günün amaçları arasında yer almaktadır.

Kimler katılmalı

Eğitim programı şirketlerin Finans, Hisse Analisti, Kredi ve Proje Finansmanı, Aracı Kurum Çalışanları, Birleşme ve Satın alma Departmanları, Kurumsal Finansman, Strateji ve İş Geliştirme, Finansal Kontrolör, Hazine ve Bütçe, Raporlama departmanlarında çalışan profesyoneller, Finans Doktorası yapan, CFA sınavlarına hazırlanan profesyoneller ve öğrencilere hitap etmektedir.

Kurs İçeriği

Giriş; Neden Finansal Modelleme, Nerede ve Kimler tarafından kullanılır
Gelir Tablosu, Bilanço ve Nakit Akışlarının Kısa Tanımı
Mai Tablo Analiz Örnekleri
Karşılaştırmalı, Dikey, Trend ve Oran Analizleri
Geleneksel Finansal Rasyolar
Du-Pont ve İflas Skorları Analizi
Projeksiyon’a Giriş; Amacı ve Kullanıcıları
Geçmiş Performans Analizi
Gelir ve Gider Kalemlerindeki Temel Faktörlerin İncelenmesi
Tek Seferlik Gelir ve Giderleri Tespiti
Gelir Tablosu ve Bilançonun Projeksiyonu
Nakit Akış Projeksiyonu
Yatırım Fizibilitesi, Geri Dönüş Süresi ve İç Verim Oranı
Alternatif Yatırımların Karşılaştırılması ve Uygulamalı Örnekler
Şirket Değeri ve Piyasa Değeri
Nakit Akımlarının Belirlenmesi
Özsermaye’ye olan Nakit Akımları
Firma’ya olan Serbest Nakit Akımları
Nakit Akım Tahminlerinin Tahmini süresi
CAPM’in Tanımı
Uç Değer Büyüme Oranı ve AOSM’nin Tespiti
Beta ve Alfa’nın Tespiti
Kontrol Primi ve Likidite İskontosu
Sermaye Piyasası Risk Priminin Tespiti
Değerleme Duyarlılık Analizi
Uygulamalı Gerçek Örnek
Piyasa Çarpanlarının Tanımı
Çarpan Analizi’nin Tanımı
Cari, Tarihi ve Beklenti Çarpanlarına göre Fiyatlama
Uygulamalı Örnek
DCF ile Çarpan Analizinin Karşılaştırılması
Marka Değerleme
Alternatif Değerleme Methodları ; Reverse Engineering ve Regresyon, Metcalfe Methodu
Holding ve GYO İskontosu

Tarih

Eğitim Tarihi: 05-06 Eylül 2020 / 05-06 Ekim 2020

Kayıt