Excel ile Finansal Problem Çözümleri

Eğitim içeriği hazırlanıyor.

Açıklama

Excel i bir çözüm aracı olarak kullanarak finansal problemlerin çözümünde pratiklik kazanmaktır. Finansal ve İstatistiksel Fonksiyonların kullanımı ve bu amaçla Mali tablolar ve Finansal veriler analizi için kolaylıklar sağlayacaktır. Temel Finans Matematiği Fonksiyonlarının da işleneceği bu Eğitim, başlangıçtan , finansal tabloların yorumlanmasına kadar bir çok aşamada yardımcı olacaktır.

Kimler katılmalı

Muhasebe ve Finans yöneticileri, Gayrimenkul Değerleme uzmanları, Pazarlama Yöneticileri, İstatistik ve Finansal Veri Analistleri, Raporlama ve Bütçe Uzmanları, Hazine Bölümü çalışanları, Yatırım Şirketleri Finans yöneticileri, Mali Analistler, Finans ve Fon Yöneticileri, Risk Yöneticileri ve Hazine bölümü çalışanları ile Portföy yatırımcıları ve Banka çalışanları.

Kurs İçeriği

Paranın Zaman Değeri Uygulamaları (FV,PV,PMT,NPER,RATE Fonksiyonları)
Net Bugünkü Değer Kavramı (NPV Fonksiyonu)
Proje ve Yatırımların İç Verim Oranı (IRR, XIRR Fonksiyonları)
Değiştirilmiş İç Verim Oranı (MIRR Fonksiyonu)
İstatistik ve Veritabanı Fonksiyonları ile Veri Analizleri
Mantık Fonsiyonları (IF, IF-AND, IF-OR)
Çoklu sayfalarda Aynı Anda Formül Girişi
Çek Atama Formülü
Mantık Fonksiyonları ile Hedging – Risk Aktarımı
Filtreleme Araçları ve “Remove Duplicate” ile Menkul Kiymet Performans Analizi
• IF-AND ve Hareketli Ortalama ile En İyi Yatirim Stratejisini Belirleme
• Referans Fonksiyonları (VLOOKUP,HLOOKUP,LOOKUP)
• Referans Fonksiyonları ile Kademeli Ücret Hesaplama
• MATCH Fonksiyonu
• MATCH Fonksiyonu ile Nakit Akış Tablosunda Değer Sorgulama
• Pivot Tablolar
• Pivot Tablolar ile Faiz Oranlarında Volatilite Analizi
• Pivot Tablolar ve Metin Fonksiyonları ile Hisse Senedi Getirilerinde Mevsim Etkisi Analizi
• Goal Seek (Hedef Arama) ile Problem Çözme
• Goal Seek (Hedef Arama) ile Mortgage Faizinin Hesaplanması
• Goal Seek (Hedef Arama) ile Proje Değerleme
• Data Tables (Veri Tabloları) ile Duyarlılık Analizi
• Data Table – Tek Boyutlu Tablo
• Data Table ile Mortgage Ödeme Planı Analizi
• Data Table ile Proje Değerleme
• Belirsizlik Koşulları Altında Data-Table ve IF-AND ile Uzun Vadede Kara Geçiş Analizi
• Senaryo Yönetimi
• Data Forms (Veri Formları) ile Duyarlılık Analizi
• Data Forms – Net Bugünkü Değer Duyarlılık Analizi
• OFFSET Fonksiyonu
• OFFSET Fonksiyonu – Sonsuz Ömür Süresi İçinde Yatırım Projelerinde Optimum Stratejinin Belirlenmesi
• Histogram Grafikler
• Histogram Grafik Oluşturma – Hisse Senedi Uygulamaları

Tarih

E-Öğrenme içeriği hazırlanıyor.

Kayıt