Bütçe Planlama ve Raporlama – Uygulamalı

Eğitim içeriği hazırlanıyor.

Açıklama

Öncelikle kurumsal bütçe ve planlamanın hayati önemini kavaramayı amçlayan bu seminerin amacı, işletmelerde bütçe yapmanın amacı, yararları, türleri ve hazırlanışı konusunda katılımcıları bilgi sahibi yapmak ve işletmelerin hedeflediği faaliyet düzeylerini rakamlaştırmayı sağlayan planlama aracı olarak bütçeleme sisteminden azami yararı elde edilmesini sağlamak olacaktır.

Kimler katılmalı

Öncelikle Bütçe ve Planlama bölüm çalışanları ve bütçe hazırlama , kontrol ve yönetimi konusunda paydaşlar olan satış , pazarlama, üretim bölüm yönetici ve çalışanları ile bütçeleme konularındaki bilgilerini geliştirmeyi arzu eden ilgili birim yönetici, yönetici adayları ve çalışanları katılabilirler.

Kurs İçeriği

Bütçeleme ve Bütçe Tanımı ,Bütçenin Amaçları
Neden Bütçe? Gerekli mi?
Planlama, Koordinasyon, Kontrol – Bütçe ortakları
Bütçenin Yararları, Bütçenin Etkinliğini Arttıran Unsurlar
Üretim Yapan İşletmelerde Tespit Edilecek Hedefler
Bütçe Çeşitleri
  • İşletme Bütçe Sistemi, Gelir Bütçeleri ; Satış Bütçesi
  • Giderler Bütçeleri; Üretim Bütçesi, Tedarik Bütçesi, Direkt Hammadde Bütçesi, Direkt İşçilik Bütçesi, Satılan Malın Maliyeti Bütçesi
  • Faaliyet Giderleri (Pazarlama, Satış, Dağıtım ve Genel Yönetim Giderleri) Bütçesi, Nakit Bütçesi
Static&Flexible Bütçe- Variance Analizi
Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu
İşletme Bütçelerinin Revizyonu ve Kontrol
Fiyatlandırma kararları ve bütçeleme
Bütçesel Kontrol, Sapma Analizleri, Kontrol Raporları ve Revizyon
Yönetim Kontrolü
Kontrol Edilebilir Maliyetler ve Kontrol Edilemez Maliyetler Sorumluluk Merkezleri ,Yönetici Etkinliğinin Ölçülmesi
Başabaş Analizi ve Kar Planlaması
Bütçe Sapmaları, Bütçe Kontrolü ve Raporları

Tarih

E-Öğrenme içeriği hazırlanıyor.

Kayıt