Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim Tarihi: 16 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 1890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Gayrimenkul Değerlemesi ve Menkul Kıymetleştirme


Değerleme uzmanları Gayrimenkulleri değerlendirmek için hangi yöntemleri ve nasıl kullanır?
Çeşitli Gayrimenkul türlerine değer verme konusunda farklı yaklaşımlar
Karma yatırım portföylerinde gayrimenkulün rolü
Türkiye emlak/ticari gayrimenkul piyasasında mevcut eğilimler ve Menkul Kıymetleştirme

Seminerin İçeriği:


Gayrimenkul değerleme raporları şeffaf ve deşifre edilebilmekle birlikte, yatırım ve Sermaye Piyasasının önemli bir öğesidir. Bu seminer, katılımcıların ticari gayrimenkul değerleme sürecini anlayarak becerilerini geliştirecektir. Katılımcılar temel değerleme yaklaşımlarına ve gayrimenkul değerinin kilit unsurlarının nasıl belirleneceğine tanıtılacaktır.
Her bir oturumda, değerleme uzmanları tarafından takip edilen prosedürlere bakarak değerleme mesleğine bir bakış açısı sağlanacaktır.

Bu Seminerin Amacı Nedir?


Bu eğitim, yatırım sürecinde kullananların değerleme raporlarını ve gayrimenkul yatırım fonlarının yanı sıra, pratik ve değerli Gayrimenkul değerleme ve Menkul Kıymetleştirmeye ilişkin bilgiler sunacaktır. Eğitim aynı zamanda değerleme raporları kullanıcıları ve Gayrimenkul yatırımlarının uygunluğu ve gayrimenkulün bir yatırım aracı olarak önemini öğrenmeyi sağlayacaktır.

Kim katılmalı?


· TDUB Üyeleri, üye adayları ve Değerleme Uzmanları
· Yatırımcılar, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Yöneticileri
· Fon Yöneticileri ,Varlık Yöneticileri
· Ticari Gayrimenkul Analistleri
· Gayrimenkul Finansman sağlayıcıları ve Yatırım Fon Temsilcileri
Metodoloji: Her bir oturum, bir vaka çalışması eşliğinde interaktif grup egzersizleri ve tartışmalarla birleştirilmiş sınıf öğretimini içerir.

1. Oturum: Gayrimenkul Değerlemesine Giriş

Değerleme Nedir, Ne Değildir.
Uluslararası Gayrimenkul Değerleme Standartlarına
Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri
2. Oturum: Ticari Gayrimenkul Değerlemesi

Ticari Gayrimenkullerin Temel Özellikleri
Ticari Gayrimenkuller Nasıl Değerlenir
       • Ofis
       • AVM
       • Otel, Tatil Köyü
       • Lojistik Depo
       • Komple Bina
       • Diğer Alternatif Yatırımlar (Yurt, Yaşlı Bakımevi)
Kira sözleşmelerinin Ticari Gayrimenkul Değerlemesine etkisi
Oturum 3: Ticari Gayrimenkul Analizinde Finansal Bakış

Ticari Gayrimenkullerin Değerleme Sürecinde Nakit Akımlarının Belirlenmesi
       • Tahmin Dönemindeki Nakit Akımları
       • Devam Eden Değerin Bulunması
İskonto Oranının Belirlenmesi
       • Risksiz Faiz Oranı
       • Risk Primi ve Etkileyen Unsurlar
Ticari Gayrimenkul Projelerinde Finansal Kabul Kriterleri
       • Geri Ödeme Süresi Yöntemi
       • Net Bugünkü Değer Yöntemi
       • İç Verim Oranı Yöntemi
       • Fayda-Maliyet Oranı
Örnek olay incelemesi
Durum 4: Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları – Yapısı ve İşleyişi
Altyapı Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Fonları
Gayrimenkul Sertifikaları
Oturum 5: Menkul Kıymetleştirme ve Menkul Kıymet İhracı

Menkul Kıymetleştirme Nedir, Tanımı ve Önemi
Portföy Yönetimi
Türkiye’nin En Yeni Kurumsal Varlık Sınıfı – Konut ve Gayrimenkule Dayalı Yatırım Fonları
       • İpotek Konut Kredilerine Dayalı Menkul Kıymetler
       • İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetleştirme sürecinin ABD Krizi üzerindeki etkileri
Kapanış, açık tartışma, sorular
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Türev Riskleri

Genel Bilgi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kurs Icerigi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Tarih

Eğitim Tarihi: 16 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 1890 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Teminatlı Tahvil Kredi ve Piyasa Riskleri

Genel Bilgi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kurs Icerigi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Tarih

Eğitim içeriği güncelleniyor.

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Kredi Yapılandırma ve Problemli Krediler

Genel Bilgi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kurs Icerigi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Tarih

Eğitim içeriği güncelleniyor.

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Gayrimenkul Değerlemesi ve Menkul Kıymetleştirme

Genel Bilgi

Gayrimenkul Değerlemesi ve Menkul Kıymetleştirme


Değerleme uzmanları Gayrimenkulleri değerlendirmek için hangi yöntemleri ve nasıl kullanır?
Çeşitli Gayrimenkul türlerine değer verme konusunda farklı yaklaşımlar
Karma yatırım portföylerinde gayrimenkulün rolü
Türkiye emlak/ticari gayrimenkul piyasasında mevcut eğilimler ve Menkul Kıymetleştirme

Seminerin İçeriği:


Gayrimenkul değerleme raporları şeffaf ve deşifre edilebilmekle birlikte, yatırım ve Sermaye Piyasasının önemli bir öğesidir. Bu seminer, katılımcıların ticari gayrimenkul değerleme sürecini anlayarak becerilerini geliştirecektir. Katılımcılar temel değerleme yaklaşımlarına ve gayrimenkul değerinin kilit unsurlarının nasıl belirleneceğine tanıtılacaktır.
Her bir oturumda, değerleme uzmanları tarafından takip edilen prosedürlere bakarak değerleme mesleğine bir bakış açısı sağlanacaktır.

Bu Seminerin Amacı Nedir?


Bu eğitim, yatırım sürecinde kullananların değerleme raporlarını ve gayrimenkul yatırım fonlarının yanı sıra, pratik ve değerli Gayrimenkul değerleme ve Menkul Kıymetleştirmeye ilişkin bilgiler sunacaktır. Eğitim aynı zamanda değerleme raporları kullanıcıları ve Gayrimenkul yatırımlarının uygunluğu ve gayrimenkulün bir yatırım aracı olarak önemini öğrenmeyi sağlayacaktır.

Kim katılmalı?


· TDUB Üyeleri, üye adayları ve Değerleme Uzmanları
· Yatırımcılar, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Yöneticileri
· Fon Yöneticileri ,Varlık Yöneticileri
· Ticari Gayrimenkul Analistleri
· Gayrimenkul Finansman sağlayıcıları ve Yatırım Fon Temsilcileri
Metodoloji: Her bir oturum, bir vaka çalışması eşliğinde interaktif grup egzersizleri ve tartışmalarla birleştirilmiş sınıf öğretimini içerir.

Kurs Icerigi

1. Oturum: Gayrimenkul Değerlemesine Giriş

Değerleme Nedir, Ne Değildir.
Uluslararası Gayrimenkul Değerleme Standartlarına
Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri
2. Oturum: Ticari Gayrimenkul Değerlemesi

Ticari Gayrimenkullerin Temel Özellikleri
Ticari Gayrimenkuller Nasıl Değerlenir
       • Ofis
       • AVM
       • Otel, Tatil Köyü
       • Lojistik Depo
       • Komple Bina
       • Diğer Alternatif Yatırımlar (Yurt, Yaşlı Bakımevi)
Kira sözleşmelerinin Ticari Gayrimenkul Değerlemesine etkisi
Oturum 3: Ticari Gayrimenkul Analizinde Finansal Bakış

Ticari Gayrimenkullerin Değerleme Sürecinde Nakit Akımlarının Belirlenmesi
       • Tahmin Dönemindeki Nakit Akımları
       • Devam Eden Değerin Bulunması
İskonto Oranının Belirlenmesi
       • Risksiz Faiz Oranı
       • Risk Primi ve Etkileyen Unsurlar
Ticari Gayrimenkul Projelerinde Finansal Kabul Kriterleri
       • Geri Ödeme Süresi Yöntemi
       • Net Bugünkü Değer Yöntemi
       • İç Verim Oranı Yöntemi
       • Fayda-Maliyet Oranı
Örnek olay incelemesi
Durum 4: Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları – Yapısı ve İşleyişi
Altyapı Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Fonları
Gayrimenkul Sertifikaları
Oturum 5: Menkul Kıymetleştirme ve Menkul Kıymet İhracı

Menkul Kıymetleştirme Nedir, Tanımı ve Önemi
Portföy Yönetimi
Türkiye’nin En Yeni Kurumsal Varlık Sınıfı – Konut ve Gayrimenkule Dayalı Yatırım Fonları
       • İpotek Konut Kredilerine Dayalı Menkul Kıymetler
       • İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetleştirme sürecinin ABD Krizi üzerindeki etkileri
Kapanış, açık tartışma, sorular

Tarih

Eğitim içeriği güncelleniyor.

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu