Temel Düzey Excel Uygulamaları

Microsoft Excel iş dünyasında yaygın olarak kullanılan bir programdır. Bu eğitim ile katılımcıların Excel programını etkin bir biçimde kullanmaları öğretilerek hem kendilerinin hem de kurumların verimliliklerinin önemli ölçüde artması ve maliyetlerin azalması hedeflenmektedir.

Kimler katılmalı

Temel Excel uygulamalarını öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

 • MS Excel tanıtılması
 • Excel çalışma sayfasının tanıtılması
 • Dosyalama işlemleri, kaydetme veya farklı kaydetme, açma
 • Excel ana menülerinin ve araç çubuklarının tanıtılması
 • Excel'de veri girişleri ve otomatik doldurma işlemleri
 • Kontrollü veri girişleri
 • Verilerin silinmesi, düzenlenmesi, kopyalanması ve taşınması
 • Hücrelerdeki bilgilerin bulunup değiştirilmesi
 • Sayfa, satır, sütün ve hücrelerin biçimlendirilmesi
 • Koşullu biçimlendirme
 • Satır, sütün ekleme, silme ve gizleme
 • Açıklama ekleme, düzenleme ve silme
 • Tabloların biçimlendirilmesi
 • Hücrelere stiller uygulama
 • Grafikler oluşturma
 • Formüllerle oluşturma
 • Aritmetik formüller, mantıksal formüller, metin birleştirme
 • Sayfa Düzenin ayarlanması
 • Üstbilgi ve Altbilgi ekleme, düzenleme
 • Dosyaların Yazdırılması
Eğitim Tarihi: 01 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 1890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
İleri Düzey Excel Uygulamaları

MS Excel programı kullanarak iş verimliliğini arttırmaktır. Bunun için Excel'in bilhassa finans alanında çalışanlara yönelik formüller, grafikler, veri çözümlemeleri, özet tablolar, senaryolar, çözücüler ve makro gibi özelliklerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Kimler katılmalı

Excel'i yoğun kullanarak finansal tablolar hazırlayanlar, firmaların Finans ve Muhasebe departmanlarında özellikle “Raporlama” bölümü çalışanları , finans analistleri, risk ve portföy analistleri ve yöneticileri. Ayrıca Satış Pazarlama yöneticileri ve veri analistleri de bu programdan yararlanacaklardır.

 • Veri nedir? Tablo nedir? Ofis programları ve Microsoft Excel
 • Doğru ve hızlı bilgi girişi, değiştirilmesi, koşullu biçimlendirilmesi
 • Özel seçim ve yapıştırma teknikleri, sayfalarda veri arama ve değiştirme
 • Stiller ve şablonlar kullanma ve oluşturma
 • Sayfa yapısı, yazıcı çıktı ayarları, özel görünümler
 • Çalışma kitaplarının açılmasını, değiştirilmesini korumak, korumaları kaldırmak
 • Çalışma kitabının yapısını korumak, formülleri gizlemek veya göstermek
 • Metin dosyalarını Excel içinden açma ve farklı biçimlerde kaydetmek
 • Çoklu çalışma kitapları ve sayfaları arasında çalışmak, toplu kaydetmek
 • Çalışma kitaplarında arasında bilgiyi bağlamak, köprüler yerleştirmek
 • Grafikler oluşturmak, seçeneklerini değiştirmek ve çoklu grafiklerle çalışmak
 • Grafiklere eğilim çizgisi, hata çubukları eklemek, iki eksenli grafikler çizmek
 • Tablolar hazırlama, tablolara veri girişi, veriyi sıralama, süzme, alt toplamlar
 • Göreceli ve mutlak adresler
 • Excel'de aritmetik işlemler ve işlevler
 • Toplam, ortalama, mod, medyan, maksimum, minimum ve standart sapma
 • Regresyon, korelasyon, varyans, kovaryans
 • Mantıksal işlevlerin kullanılması
 • Bir veri listesindeki değerleri arama(düşeyara ve yatayara)
 • Koşullu istatistik bilgiler (vseçort, vseçtopla, ..)
 • Tanımlayıcı istatistik
 • Rastgele sayı üretimi Monte karlo simulasyonu
 • Formül denetleme, değişiklikleri izleme
 • Özet tablolar oluşturmak (Pivot table)
 • Senaryo yönetimi
 • Çözücüyü kullanarak bir sorunu tanımlama ve çözme
 • Giriş değerini ayarlayarak istediğiniz sonuçları almak için Hedef Aramayı kullanma
 • Makro oluşturmak, çalıştırmak, düzenlemek, silmek, yeni işlevler yazma
 • Birden çok kişiye Microsoft Word'de mektup, etiket, e-posta oluştururken Excel verilerini kullanma
Eğitim Tarihi: 02 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 1890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Temel Finans & Temel Muhasebe

Temel muhasebe kavram ve kuramlarını ve bilanço anlamayı & yorumlamayı anlayın

İşletmelerde görev yapan,muhasebe ve finans çalışanları, bu bölümlerde çalışmayı düşünenler ile finans kökenli olmayan ve finans yönetimi konularında bilgilerini geliştirmeyi isteyen diğer yöneticiler, yönetici adayları ve çalışanları, konuya ilgi duyanlar katılabilmektedir.

Eğitimin Amacı:

Muhasebenin ve Finansın Temel kavramlarını detaya girmeden anlaşılır, mantığına ve özüne değinilerek katılımcılara konsantre bilgi sunmak amaçlanmaktadır. Finans ve Muhasebe çalışanlarının ilişkili olduğu konular hakkında fikir sahibi olmaları, finans çalışanının muhasebe konusunda ve muhasebe çalışanının finans konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak, finans dışında çalışanların da temel konularda fikir edinmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Eğitimde anlama , uygulama ve yorumlama mantığının geliştirilmesi sağlanacak, tamamen mali veriler ve tablolar üzerinden uygulamalar yapılacaktır. Başlangıç için bir temel mantık oluşması açısından gerekli ve özet bir bilgi sunulmaktadır.

Temel Finans ve Muhasebe İlkeleri

 • Muhasebe Sistemi ve Temel Uygulama Temelleri
 • Hesap Sınıflandırmaları ve İşleyiş
 • Ticari Şirket Yapıları / Tanımlamaları
 • Mali Piyasalar ve İşleyiş

Temel Finans / Muhasebe Anlamı

 • Temel Finansal Kavramların önemi
 • Satış / Pazarlama ve Finansal Tablolar
 • Karar Almada Yöneticinin Finansal Dayanakları

Başlıca Finansal Tablolar

 • Finansal Tabloların Anlamı
 • Bilanço – Nedir Neleri İfade Eder
 • Gelir Tablosu

Finansal Tabloların Temel Özellikleri

Finansal Tabloların Yorumlanması ve Analizi

 • Dikey Analiz
 • Yatay Analiz
 • Oran Analizi

Finansal Tabloların Yorumlanması ve Analizi

 • Cari Performansın Değerlendirilmesi

Bütçe ve Maliyet

 • Birimler için Bütçenin Önemi
 • Bütçe Teknikleri / Basit bir uygulama
 • Maliyet/Bütçe ilişkisi

Finans Matematiği ve Faiz Hesaplamaları

 • Basit ve Bileşik Faiz
 • Zaman Değeri Kavramları
 • Yatırım Kararları

Genel Değerlendirme

Eğitim Tarihi: 19 Mart 2021
Mekan: Sanal Sınıf
Ücret: 1890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Finans Matematiği & Excel ile Finansal Uygulamalar

Finansa girişin temel kavramlarını içeren Temel Finansal Uygulamalar, Finans Matematiği ,Finans çalışanları ve finans ile ilgili olmasa da Profesyonel bölüm yöneticilerinin ve takım liderlerinin Excel yardımı ile kolayca öğretilmesi hedeflenmektedir. Neredeyse günlük hayatımızda bile sık karşımıza çıkan finansal karmaşıklıkların ( Basit Faiz, Bileşik faiz, iskonto, iç iskonto) Excel yardımı ile kolayca anlaşılır hale getirilmesini sağlamak.

Kimler Katılmalı:

Bankacılık , Sigortacılık çalışanları, Emeklilik Fon Danışmanları, Müşteri Temsilcileri , Kurumların Finans ve Muhasebe bölüm çalışanları ve yöneticileri, Pazarlama Yöneticileri, Finans Yöneticileri, Hazine Bölümü çalışanları, Fon yöneticileri için ideal olan bu seminere ayrıca temel finans formülleri ve terimlerine ilgi duyan herkes katılabilir.

 • Excel'de Finansal ve Mali Fonksiyonların ve Kullanımları
 • Nakit Hareketlerinin Zaman Değeri
 • Faiz Hesaplamaları
 • Gelecek Değer, Şimdiki Değer Hesaplamaları
 • Anüite ve Perpetüite Hesaplamaları
 • Net Şimdiki Değer
 • İçverim Oranı Hesaplamaları
 • Ödenim Fonu (Borcun İtfası)
 • Mevduat ve Kredileri İşlemleri
 • Temel ve Teknik Analize Giriş
 • Bütçeleme ve Planlamaya Giriş
 • Excel'de Finansal Kontrol
 • Paranın Zaman Değeri
 • Risk, Getiri, Portfolio Kuramı
 • Basit, Bileşik Faiz, İskontolama, Anüite Hesapları
 • Mevduat ve Kblacki İşlemleri
 • Tahvil ve Bono Fiyatlaması
 • Repo İşlemleri
 • Factoring, Forfaiting, Leasing
 • Risk Sermayesi
 • Hisse Senedi Piyasası, Endeksler, Vergiler
Eğitim Tarihi: 06-07 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 2890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Finansal Muhasebe

İşletmelerin Finans veya Muhasebe Departmanlarında çalışanların veya bu görevde bulunacakların Muhasebe Kavramları ve İşleyişi ile Finansal Muhasebe ve Analiz yönlerininin geliştirmelerini sağlamaktır. Muhasebe çalışanlarının Finansal Tablolara bakış açısı ve yorumlaması ile Finans Personelininin Muhasebenin temel bazı kavramlarının öğretilmesi amaçlanmıştır. Kimler Katılmalı : İşletmelerde görev yapan,muhasebe, finans ve muhasebe çalışanları ile bu konuda bilgilerini geliştirmeyi isteyen diğer yöneticiler, yönetici adayları ve çalışanları, konuya ilgi duyanlar katılabilmektedir.

Kimler Katılmalı:

Bankacılık , Sigortacılık çalışanları, Emeklilik Fon Danışmanları, Müşteri Temsilcileri , Kurumların Finans ve Muhasebe bölüm çalışanları ve yöneticileri, Pazarlama Yöneticileri, Finans Yöneticileri, Hazine Bölümü çalışanları, Fon yöneticileri için ideal olan bu seminere ayrıca temel finans formülleri ve terimlerine ilgi duyan herkes katılabilir.

Muhasebe Kuramı

Muhasebenin Uzmanlık Alanları

 • Finansal Muhasebe
 • Maliyet Muhasebesi
 • Yönetim Muhasebesi
 • Temel Kavramlar, GKGMİ, Muhasebe Standartları
 • Çift Yanlı Kayıt Sistemi

Bilanço Ve Hesap Kavramı

 • Hesap Planı Tanımı Ve Kullanılan Bölümleme Yöntemleri
 • Mizan Kavramı Ve Mizan Çıkarmanın Amacı
 • Muhasebe Kayıt Araçları
 • Dönem Sonu İşlemlerini Gerektiren Nedenler

Envanter Ve Değerleme

 • Dönen Varlıların Envanter Ve Değerlemesi
 • Muhasebe Kayıt Araçları
 • Menkul Kıymetler
 • Alacaklar Ve Alacak Senetleri
 • Stoklar
 • Birden Çok Yıla Yaygın İnşaat Ve Onarım İşleri

KDV Ve ÖTV İle İlgili Hesaplar

 • Duran Varlıkların Envanter Ve Değerlemesi
 • Mali Duran Varlıklar
 • Maddi Duran Varlıklar
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

Amortisman Tanımı Ve Konusu, Hesaplama Yöntemleri

 • Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Envanter Ve Değerlemesi
 • Banka Kblackileri
 • Finansal Kiralamalar

Satıcılar Ve Borç Senetleri

 • Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Envanter Ve Değerlemesi
 • Para Ve Sermaye Piyasasından Sağlanan Kaynaklar

Borç Ve Gider Karşılıkları

 • Özkaynak Hesaplarının Envanter Ve Değerlemesi
 • Ödenmiş Sermaye
 • Yedekler
 • Ticari Kar yada Zararın Hesaplanması

Finansal Tablo Düzenleme İlkeleri

 • Gelir Tablosu İlkeleri
 • Bilanço İlkeleri
 • Uygulama Örnekleri
Eğitim Tarihi: 10-11 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 2890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Finans Dışı Çalışanlar İçin Temel Finans

Yöneticilerin etkin ve doğru kararlar vermeleri ve bu sayede işletmelerin amaç ve hedeflerine etkin ve verimli bir şekilde ulaşmaları için“finansal birikim ve yetkinlikler” yöneticiler için son derece önemli gereksinimlerdir. Bu nedenle, yönetici, yönetici adayları ve yönetsel faaliyetleri icra eden tüm çalışanların sahip oldukları finans birikimi ve yetkinlikleri işletmeler açısından doğru kararlar almalarını sağlamakta, yönetsel etkinlik ve başarılarını artırmakta, böylelikle onların iş hayatında ön plana çıkarmalarını sağlamaktadır. Bu eğitimin amacı, işletmelerde çalışan yönetici, yönetici adayları ve yönetsel faaliyetleri icra eden tüm çalışanların finansal yönetim konularında birikimlerini, yetkinliklerini geliştirmek ve finansal bakış açısı kazandırmaktır. Bu amaçla eğitimde katılımcıların iş hayatında karşılaşabilecekleri finansal boyutu olan problemlerin çözümünde kullanabilecekleri etkin çözüm yöntemlerini aktarılacaktır. Eğitimde teorik bilgilerin yanında uygulamaya yönelik sorunları içeren örnek olaylardan da yararlanılacaktır.

Kimler Katılmalı:

Basit bir anlatımla Temel Finans bilgilerinin anlatılacağı bu eğitime İşletmelerde görev yapan,muhasebe, finans ve finans kökenli olmayan ve finans yönetimi konularında bilgilerini geliştirmeyi isteyen diğer yöneticiler, yönetici adayları ve çalışanları, konuya ilgi duyanlar katılabilmektedir.

Temel Finans ve Muhasebe İlkeleri

 • Muhasebe Sistemi ve Temel Uygulama Temelleri
 • Hesap Sınıflandırmaları ve İşleyiş
 • Ticari Şirket Yapıları / Tanımlamaları
 • Mali Piyasalar ve İşleyiş

Temel Finans / Muhasebe Anlamı

 • Temel Finansal Kavramların önemi
 • Satış / Pazarlama ve Finansal Tablolar
 • Karar Almada Yöneticinin Finansal Dayanakları

Başlıca Finansal Tablolar

 • Finansal Tabloların Anlamı
 • Bilanço – Nedir Neleri İfade Eder
 • Gelir Tablosu

Finansal Tabloların Temel Özellikleri

Finansal Tabloların Yorumlanması ve Analizi

 • Dikey Analiz
 • Yatay Analiz
 • Oran Analizi

Finansal Tabloların Yorumlanması ve Analizi

 • Cari Performansın Değerlendirilmesi

Bütçe ve Maliyet

 • Birimler için Bütçenin Önemi
 • Bütçe Teknikleri / Basit bir uygulama
 • Maliyet/Bütçe ilişkisi

Finans Matematiği ve Faiz Hesaplamaları

 • Basit ve Bileşik Faiz
 • Zaman Değeri Kavramları
 • Yatırım Kararları

Genel Değerlendirme

Eğitim Tarihi:19 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 1890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Satış ve Pazarlama Uzmanları için Temel Finans

Muhasebe ve Finans konuları özellikle satış ve pazarlama yapan profesyoneller için oldukça sıkıcıdır. Ancak hangi meslek grubunda olursa olsun Temel Finansal bilgilere sahip olmak iş yeteneğini ve iş zekasını olumlu yönde etkileyecektir. Özellikle de satış ve pazarlama faaliyetlerini yürüten uzmanların temel finans bilgilerine sahip olmaları mutlaka karar verme , süreç yönetimi ve inisiyatif alma konusunda diğerlerine göre daha avantajlı olmalarını sağlayacaktır.
İster bir ürün ister hizmet pazarlayan yönetici olun , ister bir distribütör ya da perakendeci olun ; temel finansal tabloları anlamak, yorumlayabilmek sizi daha güvenli ve emin kararlar almanıza yardımcı olacaktır. Basit, anlaşılabilir ve yorumlanabilir, her satış ve pazarlama uzmanının anlayacağı dilde bir eğitimdir.

Kimler katılmalı:

İşletmelerde görev yapan satış , pazarlama profesyonelleri, yöneticileri ve kendi adına çalışan bayi, distribütör ve perakendeciler. Ayrıca işletmelerin satış ve satın alma birimleri ile direk ya da endirekt ilişki içerisinde olan birim yöneticileri de bu seminere katılabilirler.

Temel Finans ve Muhasebe İlkeleri

Başlıca Finansal Tablolar

 • Bilanço
 • Gelir Tablosu

Finansal Tabloların Temel Özellikleri

Finansal Tabloların Yorumlanması ve Analizi

 • Dikey Analiz
 • Yatay Analiz
 • Oran Analizi
 • Likidite Analizi
 • Karlılık Analizi

Finansal Tablo Analiz Bilgilerinin Yönetim Karar Süreçlerinde Kullanımı

 • Gelirler (Satış ya da Ciro)
 • Satışların Maliyeti
 • Değişken Maliyet / Sabit Maliyetler

Cari Performansın Değerlendirilmesi

 • Satış /Miktar Analizi
 • Alacak Yönetimi / Bilanço Etkisi
 • Stok Yönetimi / Satış Hızı

Satış kararlarında Mali Tablolar

 • Nakit Yönetimi / Satış Stratejisi
 • Alacak Yönetimi / Bilanço Etkisi
 • Stok Yönetimi / Satış Hızı

Finans Matematiği ve Faiz Hesaplamaları

 • Satış ve Pazarlamacılar için Finansal Matematiğin Önemi
 • Vadeli / Peşin – Bilinçli karar verebilme
 • Basit ve Bileşik Faiz
 • Paranın zaman değeri kavramı

Genel Değerlendirme

Eğitim Tarihi: 29 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 1890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Temel Düzey Excel Uygulamaları

Genel Bilgi

Temel Düzey Excel Uygulamaları

Microsoft Excel iş dünyasında yaygın olarak kullanılan bir programdır. Bu eğitim ile katılımcıların Excel programını etkin bir biçimde kullanmaları öğretilerek hem kendilerinin hem de kurumların verimliliklerinin önemli ölçüde artması ve maliyetlerin azalması hedeflenmektedir.

Kimler katılmalı

Temel Excel uygulamalarını öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

Kurs Icerigi

 • MS Excel tanıtılması
 • Excel çalışma sayfasının tanıtılması
 • Dosyalama işlemleri, kaydetme veya farklı kaydetme, açma
 • Excel ana menülerinin ve araç çubuklarının tanıtılması
 • Excel'de veri girişleri ve otomatik doldurma işlemleri
 • Kontrollü veri girişleri
 • Verilerin silinmesi, düzenlenmesi, kopyalanması ve taşınması
 • Hücrelerdeki bilgilerin bulunup değiştirilmesi
 • Sayfa, satır, sütün ve hücrelerin biçimlendirilmesi
 • Koşullu biçimlendirme
 • Satır, sütün ekleme, silme ve gizleme
 • Açıklama ekleme, düzenleme ve silme
 • Tabloların biçimlendirilmesi
 • Hücrelere stiller uygulama
 • Grafikler oluşturma
 • Formüllerle oluşturma
 • Aritmetik formüller, mantıksal formüller, metin birleştirme
 • Sayfa Düzenin ayarlanması
 • Üstbilgi ve Altbilgi ekleme, düzenleme
 • Dosyaların Yazdırılması

Tarih

Eğitim Tarihi: 01 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 1890 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

İleri Düzey Excel Uygulamaları

Genel Bilgi

İleri Düzey Excel Uygulamaları

MS Excel programı kullanarak iş verimliliğini arttırmaktır. Bunun için Excel'in bilhassa finans alanında çalışanlara yönelik formüller, grafikler, veri çözümlemeleri, özet tablolar, senaryolar, çözücüler ve makro gibi özelliklerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Kimler katılmalı

Excel'i yoğun kullanarak finansal tablolar hazırlayanlar, firmaların Finans ve Muhasebe departmanlarında özellikle “Raporlama” bölümü çalışanları , finans analistleri, risk ve portföy analistleri ve yöneticileri. Ayrıca Satış Pazarlama yöneticileri ve veri analistleri de bu programdan yararlanacaklardır.

Kurs Icerigi

 • Veri nedir? Tablo nedir? Ofis programları ve Microsoft Excel
 • Doğru ve hızlı bilgi girişi, değiştirilmesi, koşullu biçimlendirilmesi
 • Özel seçim ve yapıştırma teknikleri, sayfalarda veri arama ve değiştirme
 • Stiller ve şablonlar kullanma ve oluşturma
 • Sayfa yapısı, yazıcı çıktı ayarları, özel görünümler
 • Çalışma kitaplarının açılmasını, değiştirilmesini korumak, korumaları kaldırmak
 • Çalışma kitabının yapısını korumak, formülleri gizlemek veya göstermek
 • Metin dosyalarını Excel içinden açma ve farklı biçimlerde kaydetmek
 • Çoklu çalışma kitapları ve sayfaları arasında çalışmak, toplu kaydetmek
 • Çalışma kitaplarında arasında bilgiyi bağlamak, köprüler yerleştirmek
 • Grafikler oluşturmak, seçeneklerini değiştirmek ve çoklu grafiklerle çalışmak
 • Grafiklere eğilim çizgisi, hata çubukları eklemek, iki eksenli grafikler çizmek
 • Tablolar hazırlama, tablolara veri girişi, veriyi sıralama, süzme, alt toplamlar
 • Göreceli ve mutlak adresler
 • Excel'de aritmetik işlemler ve işlevler
 • Toplam, ortalama, mod, medyan, maksimum, minimum ve standart sapma
 • Regresyon, korelasyon, varyans, kovaryans
 • Mantıksal işlevlerin kullanılması
 • Bir veri listesindeki değerleri arama(düşeyara ve yatayara)
 • Koşullu istatistik bilgiler (vseçort, vseçtopla, ..)
 • Tanımlayıcı istatistik
 • Rastgele sayı üretimi Monte karlo simulasyonu
 • Formül denetleme, değişiklikleri izleme
 • Özet tablolar oluşturmak (Pivot table)
 • Senaryo yönetimi
 • Çözücüyü kullanarak bir sorunu tanımlama ve çözme
 • Giriş değerini ayarlayarak istediğiniz sonuçları almak için Hedef Aramayı kullanma
 • Makro oluşturmak, çalıştırmak, düzenlemek, silmek, yeni işlevler yazma
 • Birden çok kişiye Microsoft Word'de mektup, etiket, e-posta oluştururken Excel verilerini kullanma

Tarih

Eğitim Tarihi: 02 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 1890 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Temel Finans & Temel Muhasebe

Genel Bilgi

Temel Finans & Temel Muhasebe

Temel muhasebe kavram ve kuramlarını ve bilanço anlamayı & yorumlamayı anlayın

İşletmelerde görev yapan,muhasebe ve finans çalışanları, bu bölümlerde çalışmayı düşünenler ile finans kökenli olmayan ve finans yönetimi konularında bilgilerini geliştirmeyi isteyen diğer yöneticiler, yönetici adayları ve çalışanları, konuya ilgi duyanlar katılabilmektedir.

Eğitimin Amacı:

Muhasebenin ve Finansın Temel kavramlarını detaya girmeden anlaşılır, mantığına ve özüne değinilerek katılımcılara konsantre bilgi sunmak amaçlanmaktadır. Finans ve Muhasebe çalışanlarının ilişkili olduğu konular hakkında fikir sahibi olmaları, finans çalışanının muhasebe konusunda ve muhasebe çalışanının finans konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak, finans dışında çalışanların da temel konularda fikir edinmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Eğitimde anlama , uygulama ve yorumlama mantığının geliştirilmesi sağlanacak, tamamen mali veriler ve tablolar üzerinden uygulamalar yapılacaktır. Başlangıç için bir temel mantık oluşması açısından gerekli ve özet bir bilgi sunulmaktadır.

Kurs Icerigi

Temel Finans ve Muhasebe İlkeleri

 • Muhasebe Sistemi ve Temel Uygulama Temelleri
 • Hesap Sınıflandırmaları ve İşleyiş
 • Ticari Şirket Yapıları / Tanımlamaları
 • Mali Piyasalar ve İşleyiş

Temel Finans / Muhasebe Anlamı

 • Temel Finansal Kavramların önemi
 • Satış / Pazarlama ve Finansal Tablolar
 • Karar Almada Yöneticinin Finansal Dayanakları

Başlıca Finansal Tablolar

 • Finansal Tabloların Anlamı
 • Bilanço – Nedir Neleri İfade Eder
 • Gelir Tablosu

Finansal Tabloların Temel Özellikleri

Finansal Tabloların Yorumlanması ve Analizi

 • Dikey Analiz
 • Yatay Analiz
 • Oran Analizi

Finansal Tabloların Yorumlanması ve Analizi

 • Cari Performansın Değerlendirilmesi

Bütçe ve Maliyet

 • Birimler için Bütçenin Önemi
 • Bütçe Teknikleri / Basit bir uygulama
 • Maliyet/Bütçe ilişkisi

Finans Matematiği ve Faiz Hesaplamaları

 • Basit ve Bileşik Faiz
 • Zaman Değeri Kavramları
 • Yatırım Kararları

Genel Değerlendirme

Tarih

Eğitim Tarihi: 19 Mart 2021
Mekan: Sanal Sınıf
Ücret: 1890 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Finans Matematiği & Excel ile Finansal Uygulamalar

Genel Bilgi

Finans Matematiği & Excel ile Finansal Uygulamalar

Finansa girişin temel kavramlarını içeren Temel Finansal Uygulamalar, Finans Matematiği ,Finans çalışanları ve finans ile ilgili olmasa da Profesyonel bölüm yöneticilerinin ve takım liderlerinin Excel yardımı ile kolayca öğretilmesi hedeflenmektedir. Neredeyse günlük hayatımızda bile sık karşımıza çıkan finansal karmaşıklıkların ( Basit Faiz, Bileşik faiz, iskonto, iç iskonto) Excel yardımı ile kolayca anlaşılır hale getirilmesini sağlamak.

Kimler Katılmalı:

Bankacılık , Sigortacılık çalışanları, Emeklilik Fon Danışmanları, Müşteri Temsilcileri , Kurumların Finans ve Muhasebe bölüm çalışanları ve yöneticileri, Pazarlama Yöneticileri, Finans Yöneticileri, Hazine Bölümü çalışanları, Fon yöneticileri için ideal olan bu seminere ayrıca temel finans formülleri ve terimlerine ilgi duyan herkes katılabilir.

Kurs Icerigi

 • Excel'de Finansal ve Mali Fonksiyonların ve Kullanımları
 • Nakit Hareketlerinin Zaman Değeri
 • Faiz Hesaplamaları
 • Gelecek Değer, Şimdiki Değer Hesaplamaları
 • Anüite ve Perpetüite Hesaplamaları
 • Net Şimdiki Değer
 • İçverim Oranı Hesaplamaları
 • Ödenim Fonu (Borcun İtfası)
 • Mevduat ve Kredileri İşlemleri
 • Temel ve Teknik Analize Giriş
 • Bütçeleme ve Planlamaya Giriş
 • Excel'de Finansal Kontrol
 • Paranın Zaman Değeri
 • Risk, Getiri, Portfolio Kuramı
 • Basit, Bileşik Faiz, İskontolama, Anüite Hesapları
 • Mevduat ve Kblacki İşlemleri
 • Tahvil ve Bono Fiyatlaması
 • Repo İşlemleri
 • Factoring, Forfaiting, Leasing
 • Risk Sermayesi
 • Hisse Senedi Piyasası, Endeksler, Vergiler

Tarih

Eğitim Tarihi: 06-07 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 2890 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Finansal Muhasebe

Genel Bilgi

Finansal Muhasebe

İşletmelerin Finans veya Muhasebe Departmanlarında çalışanların veya bu görevde bulunacakların Muhasebe Kavramları ve İşleyişi ile Finansal Muhasebe ve Analiz yönlerininin geliştirmelerini sağlamaktır. Muhasebe çalışanlarının Finansal Tablolara bakış açısı ve yorumlaması ile Finans Personelininin Muhasebenin temel bazı kavramlarının öğretilmesi amaçlanmıştır. Kimler Katılmalı : İşletmelerde görev yapan,muhasebe, finans ve muhasebe çalışanları ile bu konuda bilgilerini geliştirmeyi isteyen diğer yöneticiler, yönetici adayları ve çalışanları, konuya ilgi duyanlar katılabilmektedir.

Kimler Katılmalı:

Bankacılık , Sigortacılık çalışanları, Emeklilik Fon Danışmanları, Müşteri Temsilcileri , Kurumların Finans ve Muhasebe bölüm çalışanları ve yöneticileri, Pazarlama Yöneticileri, Finans Yöneticileri, Hazine Bölümü çalışanları, Fon yöneticileri için ideal olan bu seminere ayrıca temel finans formülleri ve terimlerine ilgi duyan herkes katılabilir.

Kurs Icerigi

Muhasebe Kuramı

Muhasebenin Uzmanlık Alanları

 • Finansal Muhasebe
 • Maliyet Muhasebesi
 • Yönetim Muhasebesi
 • Temel Kavramlar, GKGMİ, Muhasebe Standartları
 • Çift Yanlı Kayıt Sistemi

Bilanço Ve Hesap Kavramı

 • Hesap Planı Tanımı Ve Kullanılan Bölümleme Yöntemleri
 • Mizan Kavramı Ve Mizan Çıkarmanın Amacı
 • Muhasebe Kayıt Araçları
 • Dönem Sonu İşlemlerini Gerektiren Nedenler

Envanter Ve Değerleme

 • Dönen Varlıların Envanter Ve Değerlemesi
 • Muhasebe Kayıt Araçları
 • Menkul Kıymetler
 • Alacaklar Ve Alacak Senetleri
 • Stoklar
 • Birden Çok Yıla Yaygın İnşaat Ve Onarım İşleri

KDV Ve ÖTV İle İlgili Hesaplar

 • Duran Varlıkların Envanter Ve Değerlemesi
 • Mali Duran Varlıklar
 • Maddi Duran Varlıklar
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

Amortisman Tanımı Ve Konusu, Hesaplama Yöntemleri

 • Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Envanter Ve Değerlemesi
 • Banka Kblackileri
 • Finansal Kiralamalar

Satıcılar Ve Borç Senetleri

 • Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Envanter Ve Değerlemesi
 • Para Ve Sermaye Piyasasından Sağlanan Kaynaklar

Borç Ve Gider Karşılıkları

 • Özkaynak Hesaplarının Envanter Ve Değerlemesi
 • Ödenmiş Sermaye
 • Yedekler
 • Ticari Kar yada Zararın Hesaplanması

Finansal Tablo Düzenleme İlkeleri

 • Gelir Tablosu İlkeleri
 • Bilanço İlkeleri
 • Uygulama Örnekleri

Tarih

Eğitim Tarihi: 10-11 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 2890 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Finans Dışı Çalışanlar İçin Temel Finans

Genel Bilgi

Finans Dışı Çalışanlar İçin Temel Finans

Yöneticilerin etkin ve doğru kararlar vermeleri ve bu sayede işletmelerin amaç ve hedeflerine etkin ve verimli bir şekilde ulaşmaları için“finansal birikim ve yetkinlikler” yöneticiler için son derece önemli gereksinimlerdir. Bu nedenle, yönetici, yönetici adayları ve yönetsel faaliyetleri icra eden tüm çalışanların sahip oldukları finans birikimi ve yetkinlikleri işletmeler açısından doğru kararlar almalarını sağlamakta, yönetsel etkinlik ve başarılarını artırmakta, böylelikle onların iş hayatında ön plana çıkarmalarını sağlamaktadır. Bu eğitimin amacı, işletmelerde çalışan yönetici, yönetici adayları ve yönetsel faaliyetleri icra eden tüm çalışanların finansal yönetim konularında birikimlerini, yetkinliklerini geliştirmek ve finansal bakış açısı kazandırmaktır. Bu amaçla eğitimde katılımcıların iş hayatında karşılaşabilecekleri finansal boyutu olan problemlerin çözümünde kullanabilecekleri etkin çözüm yöntemlerini aktarılacaktır. Eğitimde teorik bilgilerin yanında uygulamaya yönelik sorunları içeren örnek olaylardan da yararlanılacaktır.

Kimler Katılmalı:

Basit bir anlatımla Temel Finans bilgilerinin anlatılacağı bu eğitime İşletmelerde görev yapan,muhasebe, finans ve finans kökenli olmayan ve finans yönetimi konularında bilgilerini geliştirmeyi isteyen diğer yöneticiler, yönetici adayları ve çalışanları, konuya ilgi duyanlar katılabilmektedir.

Kurs Icerigi

Temel Finans ve Muhasebe İlkeleri

 • Muhasebe Sistemi ve Temel Uygulama Temelleri
 • Hesap Sınıflandırmaları ve İşleyiş
 • Ticari Şirket Yapıları / Tanımlamaları
 • Mali Piyasalar ve İşleyiş

Temel Finans / Muhasebe Anlamı

 • Temel Finansal Kavramların önemi
 • Satış / Pazarlama ve Finansal Tablolar
 • Karar Almada Yöneticinin Finansal Dayanakları

Başlıca Finansal Tablolar

 • Finansal Tabloların Anlamı
 • Bilanço – Nedir Neleri İfade Eder
 • Gelir Tablosu

Finansal Tabloların Temel Özellikleri

Finansal Tabloların Yorumlanması ve Analizi

 • Dikey Analiz
 • Yatay Analiz
 • Oran Analizi

Finansal Tabloların Yorumlanması ve Analizi

 • Cari Performansın Değerlendirilmesi

Bütçe ve Maliyet

 • Birimler için Bütçenin Önemi
 • Bütçe Teknikleri / Basit bir uygulama
 • Maliyet/Bütçe ilişkisi

Finans Matematiği ve Faiz Hesaplamaları

 • Basit ve Bileşik Faiz
 • Zaman Değeri Kavramları
 • Yatırım Kararları

Genel Değerlendirme

Tarih

Eğitim Tarihi:19 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 1890 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Satış ve Pazarlama Uzmanları için Temel Finans

Genel Bilgi

Satış ve Pazarlama Uzmanları için Temel Finans

Muhasebe ve Finans konuları özellikle satış ve pazarlama yapan profesyoneller için oldukça sıkıcıdır. Ancak hangi meslek grubunda olursa olsun Temel Finansal bilgilere sahip olmak iş yeteneğini ve iş zekasını olumlu yönde etkileyecektir. Özellikle de satış ve pazarlama faaliyetlerini yürüten uzmanların temel finans bilgilerine sahip olmaları mutlaka karar verme , süreç yönetimi ve inisiyatif alma konusunda diğerlerine göre daha avantajlı olmalarını sağlayacaktır.
İster bir ürün ister hizmet pazarlayan yönetici olun , ister bir distribütör ya da perakendeci olun ; temel finansal tabloları anlamak, yorumlayabilmek sizi daha güvenli ve emin kararlar almanıza yardımcı olacaktır. Basit, anlaşılabilir ve yorumlanabilir, her satış ve pazarlama uzmanının anlayacağı dilde bir eğitimdir.

Kimler katılmalı:

İşletmelerde görev yapan satış , pazarlama profesyonelleri, yöneticileri ve kendi adına çalışan bayi, distribütör ve perakendeciler. Ayrıca işletmelerin satış ve satın alma birimleri ile direk ya da endirekt ilişki içerisinde olan birim yöneticileri de bu seminere katılabilirler.

Kurs Icerigi

Temel Finans ve Muhasebe İlkeleri

Başlıca Finansal Tablolar

 • Bilanço
 • Gelir Tablosu

Finansal Tabloların Temel Özellikleri

Finansal Tabloların Yorumlanması ve Analizi

 • Dikey Analiz
 • Yatay Analiz
 • Oran Analizi
 • Likidite Analizi
 • Karlılık Analizi

Finansal Tablo Analiz Bilgilerinin Yönetim Karar Süreçlerinde Kullanımı

 • Gelirler (Satış ya da Ciro)
 • Satışların Maliyeti
 • Değişken Maliyet / Sabit Maliyetler

Cari Performansın Değerlendirilmesi

 • Satış /Miktar Analizi
 • Alacak Yönetimi / Bilanço Etkisi
 • Stok Yönetimi / Satış Hızı

Satış kararlarında Mali Tablolar

 • Nakit Yönetimi / Satış Stratejisi
 • Alacak Yönetimi / Bilanço Etkisi
 • Stok Yönetimi / Satış Hızı

Finans Matematiği ve Faiz Hesaplamaları

 • Satış ve Pazarlamacılar için Finansal Matematiğin Önemi
 • Vadeli / Peşin – Bilinçli karar verebilme
 • Basit ve Bileşik Faiz
 • Paranın zaman değeri kavramı

Genel Değerlendirme

Tarih

Eğitim Tarihi: 29 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 1890 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu