Temel Finans Teorileri


Seminerin Amacı :


Temel Finansal teoriler günümüz kurumsal dünyasının yapı taşlarıdır. "Finans teorisinin bu temel yapı taşları, varlık fiyatlaması ve yatırım gibi alanlarda kullanılan birçok modern aracın temelini oluşturmaktadır. Bu eğitim dört temel finansal teoriyi ve bunların finansal yöneticiler, yatırımcılar ve fon yöneticileri tarafından verilen kararları nasıl etkilediğini tanımlayacaktır.
Bu teoriler Modern Portföy Teorisi, Denge Teorisi, Arbitraj Fiyatlama Teorisi (APT) ve Etkin Piyasalar Hipotezi , büyüme, yatırım, risk yönetimi ve Finansal yönetimin temel argümanlarını oluşturmaktadır.

 • Finans teorisinin tarihi gelişimi
 • 4 Temel Finans Teorisi
  1. M & M Teoremi
  2. Modern Portföy Teorisi
  3. CAPM – Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli
  4. Etkin Piyasa Hipotezi
 • Temel Finansal Modeller
  • Arbitraj Teorisi
  • Döviz Kurlarını Hk. Teoriler
  • Finansal Varlıkları Fiyatlama
  • Opsiyon Fiyatlama Teorisi
Eğitim Tarihi: 15 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 1890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Sermaye ve Para Piyasaları-Ekonomi Okur Yazarlığı


İFE İstanbul Finans Enstitüsü "Yaşam Boyu Finansal Okur Yazarlık" kapsamında Sosyal Finans ve Profesyonel Finans alanlarında Eğitim ve Seminerler düzenlemektedir.
Finansal Okur Yazarlık programı dahilinde Nisan / Mayı 2020 tarihleri arasında nüfus yoğunluğu belirli büyüklükte olan ANADOLU illerimizde TİCARET VE SANAYİ ODALARI işbirliği ile Girişimciler ve KOBİ Sahip ve Yöneticileri için 1 Gün süreli “TEMEL EKONOMİ VE FİNANSAL OKUR YAZARLIK” seminerleri düzenlenecektir.

•Temel Ekonomiyi Anlamak
•Finansal Piyasalar (Para ve Sermaye Piyasaları) ve Finansal Araçlar-Riskler ve Korunma
•Temel Finans (Finansal Tabloları anlamak-yorumlamak)

•Bildiğiniz gibi modern işletmeciliğin gereği ve karmaşık yapılarda finansal ürünlerin hızla geliştiği bir dönemde, İşletme Sahipleri'nin ve/veya Yöneticileri'nin ASGARİ düzeyde temel FİNANS ve EKONOMİ bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Temel Ekonomi okur-yazarlığı, Finansal Piyasalar hakkında bilgi sahibi olma ve finansal ürünlere ulaşım hakkında bilgi ve farkındalığın arttırılması KOBİ yöneticilerinin ufkunu ve cesaretini genişletecektir. Ayrıca yeni TTK ile de hayatımıza giren değişiklikler ile bazı finansal verilerin üçüncü kişilere de açıklanması zorunluluğu yöneticilerin bu bilgilere haiz olmasını daha da gerekli hale getirmiştir.
•Global iş ağının bir gereği olarak da finansal tabloların işletmenin üçüncü kişilere karşı bir aynası olup, bu finansal tablolar İş Ortaklıkları, Satma, Satın Alma, Know-How, Kredibilite ve yakın zamanda hayatımıza girecek olan Kredi Skorlama/Derecelendirme için de oldukça önem taşımaktadır.
•Bu seminerlerin amacı, bazı temel ekonomi , temel finansal tablolar hakkında fikir sahibi olmak, yorumlamak ve finansal tabloların öneminin kavranmasını sağlamaktır. Basit ama önemli noktalar Finans eğitimli olmayan Yönetici ve İş Sahipleri'ne anlayabilecekleri şekilde aktarılarak, Temel Ekonomiyi, Finansal Piyasaları ve Finansal Tablolar'ın hayati öneminin anlaşılması sağlanacaktır.
•Bu Seminerlerle Hedef kitlenin, şirket faaliyetlerinin ve sonuçlarının izlenmesi ve bu sonuçların, gerçek anlamda düzenlenmiş mali tablolarda takip edilmesi, erken uyarı, risk kontrolü ve borç ve varlıkları yönetme konusunda daha bilinçli kararlar vermeleri sağlanmış olacaktır.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması


Eğitimin Amacı :


Bu eğitimde Makroekonomik göstergelerin ve değişkenlerin temel kavramlarını en iyi şekilde anlayarak kamu ve diğer alanlardaki ekonomik davranışları nasıl etkilediğini öğreneceksiniz. Makroekonomik göstergeleri düzgün bir şekilde anlayabilmek, yorumlayabilmek ve analiz edebilmek için gerekli olan bütün kuramlar, bileşenler ve aralarındaki ilişkiler anlatılacaktır.
Faiz ve döviz kuru tespitinin temel modellerini sağlamak için döviz ve para piyasalarının politikası ve ekonomideki gelecekteki eğilimlerle ilgili beklentilerle nasıl etkileşim içerisinde olduklarını anlayacaksınız
Kavramsal metodların açıklamalarıyla anlaşılabilir bir içerikle son derece başarılı bir eğitim almanız sağlanacaktır.

Kimler Katılmalı

 • Finans Yöneticileri ve çalışanları,
 • Ekonomik Araştırma yapanlar,
 • Aracı Kurum , Sermaye Piyasaları ve Yatırım Şirketlerinde çalışanlar,
 • Fon Yöneticileri,
 • Ekonomi muhabirleri
 • Şirketlerin Stratejik Planlama, Araştırma ve Stratejistleri
 • Ekonomi ile ilgilenen ve temel kavram ve göstergeleri anlamak isteyen  herkes bu eğitime katılabilir

 • GSMH Hesaplama Yöntemleri, Büyüme nasıl hesaplanır?
 • Enflasyon ve Detayları
 • Faiz kavramı (Faiz koridoru, libor, TRlibor, referans faiz, mevduat faizi, kredi faizi, spot faiz, tahvil faizi, kupon faizi, repo, net/brüt faiz, reel/nominal faiz, reeskont faizi, gecikme faizi….)
 • Zorunlu karşılık, disponibilite…)
 • Karlılık nedir? Brüt kar, faaliyet karı, ticari kar ve net kar ne ifade eder?
 • İşsizlik?
 • PMI Nedir?
 • Baltık Dry Index
 • Tasarruf Nedir? Detayları
 • Cari denge / Bütçe Dengesi
 • Dış Ticaret Açığı
 • Merkez Bankası rezervleri / Net rezerv, brüt rezerv nedir?
 • Maliye vs Para Politikası
 • Finansal Kaldıraç nedir?
 • Kredi büyümesi?
 • Opsiyon, türev işlemleri
 • Kur değerleme yöntemleri / Devalüasyon ve Revalüasyon nedir?
 • Çapraz kur, swap, arbitraj nedir?
Eğitim Tarihi: 15 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 1890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Blockchain;Bankacılık ve Finansal Piyasalar


Bu program katılımcılara Bankacılık ve Finansal Kurumlarda Blockchain teknolojisinin yükselişi ve Blockchain kavramını inceliyor ve bu yeni fenomenle ilgili en önemli uluslararası bankacılık projelerini araştırıyoruz. Büyük resmi anlamakla - FinTech devrimi, BİT'in bankacılıktaki yükselişi - birlikte güvenlik kaygılarını da inceleyeceğiz.
Blockchain nasıl doğdu
Merkezi karşı taraf takas merkezi olmayan bir işlem.
Mevcut küresel lider Blockchain-projeleri nasıl gelişti
Blockchain, yüksek güvenlikli standardını nasıl yerine getirir
Gizlilik sorunları Blockchain'i ve düzenleyiciler
Blockchain nasıl gelişti ve finansal hizmetlerin ötesinde daha da nasıl gelişecek
Bankalar ve Finansal Kurumlar Blockchain'den nasıl yararlanabilir ve nasıl Blockchain stratejisi oluşturabilir

Kimler Katılmalı :


BT Uzmanları, Siber Güvenlik Uzmanları
Bankacılık ve Finansal Kurum Yöneticileri, Denetleyici ve Düzenleyici Kurum Uzmanları (BDDK, TBB)
Dijital Bankacılık, Dijital Kanal Uzmanları
Ödeme sistemleri ve Kart Uygulama Uzmanlar
Yasal Mevzuat Uzmanlar, Uyum Uzmanları

Seminerin Amacı :

Eğitimin amacı bankaların, Finansal Kurumların Bockchain'i anladığından emin olmak ve doğru güven ve piyasa zamanlamasıyla hareket etmesini sağlamaktır. Blockchain ile ilgili pek çok bilgi karışıklığı vardır - ancak, nasıl - bu teknolojinin gerçekten de veritabanlarının, saklama ve takasların, kayıt ve paradigmalarını değiştireceğini görmek olacaktır..

Blockchain Kavramı
  • Bitcoin: Bitcoin nedir ve Blockchain nasıl doğdu? 'Madencilik' nasıl çalışır?
  • Akıllı Sözleşmeler-Ethereum Altyapısı
  • BT'de Blockchain: Metcalf Yasası ve Moore Yasası
  • Deep Web-İlk Kullanım
  • Merkezi Karşılıklı Takas: Mevcut konsept
  • Merkezi Olmayan Karşı Taraflı Takas: Merkeziyetsiz Dağıtık Sistem.
  • Intrabank-Blockchain: EXCEL'in sonu? Akıllı Sözleşmeler?
  • Interbank-Blockchain: SWIFT'nin geleceği. Smart Asset Grid'in hikayesi.
Mevcut Blockchain Projeleri
  • R3 İttifakı: Yeni küresel bankalararası takas sistemi?
  • Mevcut Blockchain Uygulamaları - Ülke Yaklaşımı (Malta-Estonya-İsviçre)
  • İsviçre Çabaları: İsviçre Blockchain küme. Anahtar elemanları
  • IBM ve Linux Foundation tarafından Hyperledger; endüstri arası protokoller
Büyük Resim
  • Dijital Para Birimlerinin Varlığı: BitCoin, Ethereum ve diğerleri
  • Dijital Paraların Geleceği: Kişiden kişiye-aracısızlık
  • 'Kripto' Nasıl Çalışır: Paralar ve Teknolojiler, ICO, ITO, ABC
  • Bankacılık İnovasyon Stratejileri: AMLi KYC, CTF Blockchain Altyapısı ile yapılabilir mi?
  • FinTech Devrimi'ni Anlamak
Güvenlik ve Blockchain
  • Eski Sistemde Güvenlik: Son Ünlü İhlaller
  • Blockchain'in Güvenlik Avantajları: Süreç bütünlüğü ve ötesi
  • Blockchain'in Güvenlik Dezavantajları: Yeni Siber güvenlik endişeleri
  • BitCoin Güvenliği: ihlallerin niteliği, son vakalar
  • Blockchain Güvenlik İhlalleri: Güç, Pozitif Sonuç
  • • Özel Anahtarlar, Cüzdanlar; Private Key-2FA
Mahremiyete Karşı Gizlilik
  • AML, KYC, CTF: Blockchain uyumlu mu? Ne zaman olacak?
  • Özel ve Müsaadeli olarak izinli: Blockchain'in üç temel türü
  • Gizlilik: Sıfır Bilgi Kanıtı, mutabakat validasyonu, hata toleransı, takma isim
  • Düzenleyiciler için Gerçek Zaman Verileri: Sınır ötesi düzenleyici patchwork
  • Derin Web (Deep Web): Nedir? Nasıl erişilir? Tehlikeler ve avantajlar.
  • Düzenleyici Statü ve Kültürel Benimseme: Ülkeler nasıl tepki gösteriyor? R3 İttifakı
Bankacılığın Ötesinde Blockchain
  • Ticaret: Tedarik zinciri yönetimi
  • FMCG: Wal-Mart, Markalar ve Müşteriler Arasındaki İlişki
  • Sigorta, P2P Ekonomisi: Bankacılık dışında finansal hizmetler
  • Hükümetler / Vergiler: Kayıtlar, Kimlik, Oylama, Vergiler, Mevzuat, E-Gov, Noter
  • Sektörler Arası Blockchain: Ödeme Aracı Ticaret-Finans, Türevler, Menkul Kıymet-Takas, Sendikalı Kblackiler
  • Blockchain'in ötesindeki Gelişmekte Olan Ödemeler: Kart Emülasyonu, Süper Cüzdanlar, VR Pay
Bankalar Blockchain Hakkında Ne Yapmalı?
  • Zaman Ölçeği: 1 Yıllık Etkinlikler, 3 Yıllık Sonuçlar, 5 ila 10 Yıl gelecek
  • Yapılabilecek Uygulamalar
  • GAFA: Neden ABD teknoloji devleri Blockchain hakkında ihtiyatlı?
  • Dijital Ürün Geliştirme 4Ps : Pretotyping, Prototipleme, Pilot, PoC
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Türev İşlemler ve Türev İşlem Piyasaları


Seminerin Amacı :


Global finans piyasalarının entegrasyonunun sürekli olarak artması ile birlikte imkanlar ile birlikte risklerin de arttığı görülmektedir. Bu entegrasyon bizlere yeni ürünlerin de kapısını açarken özellikle 2008 krizi sonrasında gelen regülasyonlar finansal ürünlere olan güvenin ve talebin doğru olarak artığını işaret etti. Gerek bireysel yatırımcıların gerek kurumların ya da gerek spekülatörlerin gerek kendisini riskten korumak isteyen yatırımcıların yoğğun biçimde kullanıdığı türev ürünler bugün yüzlerce farklı dayanak varlığı konu alarak istenilen şartlarda işlem yapma imkanı sunuyor. Bu durum türev işlem piyasalarını dünyanın en büyük işlem piyasası haline getiriyor.Bu eğitim türev ürünlerin nasıl doğduğu, geçmişten bu yana hangi taleplere cevap verebildiği, türev piyasaların mahiyeti, türev ürün çeşitleri ile çalışma mekanizmaları hakkında donanım sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim sırasında kullanılacak Bloomberg Professional ve diğer sistemler dinleyenlerin sadece teorik bilgiyi değil aynı zaman piyasaların işleyişi hakkında da bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır.

Türev Ürünleri Tarihçesi
  • 2 çarpıcı örnek: ABD hububat piyasası ve Hollanda lale çılgınlığı
Türev Ürünleri İşlem Gördüğü Piyasalar
  • Tezgahüstü (Over the Counter – OTC) piyasalar
  • Organize piyasalar
  • Tezgahüstü (OTC) ve organize piyasalar arasındaki farklar ve türev ürünlerin seçimin bu farkların aldığı önemli rol
Forward Sözleşmeler
  • Parite forward sözleşmesi örnekleri – G10 para birimleri ve gelişmekte olan ülke para birimleri forward sözleşmeleri
  • Forward sözleşme nedir, forward taraflarının belirlediği şartlar
  • Son dönemdeki merkez bankaları politikalarındaki değişikliklerin etkileri ve bu süreçte forward sözleşmelerin kullanımı ile piyasa oyuncularının piyasalara yön vermesi
  • Taraflar arasında yapılan sözleşmelere örnek belgeler
  • Forward sözleşmelerde takas tipleri
Future (Vadeli İşlem) Sözleşmeleri
  • Future sözleşme nedir, forward taraflarının belirlediği şartlar
  • Future sözleşmelerin işlem gördüğü öncü piyasalar
  • Platform* üzerinden farklı future sözleşmelere ilişkin işlem örnekleri ve CFTC verileri
  • Başlangıç teminatı, sürdürme teminatı ve teminat tamamlama (margin call)
  • Blockchain Güvenlik İhlalleri: Güç, Pozitif Sonuç
  • Future sözleşmelerin karakteristik özelliği; kaldıraç. Nedir, nasıl çalışır ve nasıl yorumlanmalıdır
  • Future sözleşmelerde pozisyon tipleri
  • Endeks future sözleşmeleri, endeks rakamları neyi ifade ediyor, yatırımcılar ne alıyor / satıyor? ABD, Türkiye ve Almanya örnekleri
  • Parite future sözleşmeleri – G10 ve gelişmekte olan ülke para birimleri örnekleri
  • Emtia Future sözleşmeleri – Likit ve illikit piyasalar ile tehlikeleri
  • Future piyasalar ile korunma (hedge) yapılmasının yaratabileceği riskler
  • Türkiye’de future sözleşmelerine genel bakış, önümüzdeki dönemde neler beklenebileceği
  • Trade Master International
Opsiyonlar
  • Opsiyon nedir, opsiyon taraflarının belirlediği şartlar
  • Opsiyon almak ve opsiyon satmak
  • Opsiyon taraflarının aldığı riskler
  • Opsiyon türleri – alım (call) ve satım (put) opsiyonları
  • Platform* üzerinde basit opsiyon stratejileri (straddle, stranle, risk reversal, butterfly)
  • Platform* üzerinde spekülatif amaçlı opsiyon stratejileri
  • Platform* üzerinde hedge amaçlı opsiyon stratejileri
  • Bloomberg Professional
Opsiyonların Fiyatlanması ve Fiyatlamaya Etki Eden Faktörler
  • Black – Scholes modeli
  • Vanna – Volga modeli
  • Fiyatlamaya etki eden faktörler –Greeks (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho, Phi, Volga, Vanna)
  • Greeks’lerdeki değişimin opsiyon üzerindeki etkisini platformda* uygulamalı gösterim
  • Bloomberg Professional
Türev Araçlarda Takas ve Raporlama
  • Takas
  • Raporlama ve yeni düzenlemeler
Eğitim Tarihi: 14-15 Nisan 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 2890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim Tarihi: 13-14 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 2890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim Tarihi: 12 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 1890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Temel Finans Teorileri

Genel Bilgi

Temel Finans Teorileri


Seminerin Amacı :


Temel Finansal teoriler günümüz kurumsal dünyasının yapı taşlarıdır. "Finans teorisinin bu temel yapı taşları, varlık fiyatlaması ve yatırım gibi alanlarda kullanılan birçok modern aracın temelini oluşturmaktadır. Bu eğitim dört temel finansal teoriyi ve bunların finansal yöneticiler, yatırımcılar ve fon yöneticileri tarafından verilen kararları nasıl etkilediğini tanımlayacaktır.
Bu teoriler Modern Portföy Teorisi, Denge Teorisi, Arbitraj Fiyatlama Teorisi (APT) ve Etkin Piyasalar Hipotezi , büyüme, yatırım, risk yönetimi ve Finansal yönetimin temel argümanlarını oluşturmaktadır.

Kurs Icerigi

 • Finans teorisinin tarihi gelişimi
 • 4 Temel Finans Teorisi
  1. M & M Teoremi
  2. Modern Portföy Teorisi
  3. CAPM – Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli
  4. Etkin Piyasa Hipotezi
 • Temel Finansal Modeller
  • Arbitraj Teorisi
  • Döviz Kurlarını Hk. Teoriler
  • Finansal Varlıkları Fiyatlama
  • Opsiyon Fiyatlama Teorisi

Tarih

Eğitim Tarihi: 15 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 1890 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Sermaye ve Para Piyasaları-Ekonomi Okur Yazarlığı

Genel Bilgi

Sermaye ve Para Piyasaları-Ekonomi Okur Yazarlığı


İFE İstanbul Finans Enstitüsü "Yaşam Boyu Finansal Okur Yazarlık" kapsamında Sosyal Finans ve Profesyonel Finans alanlarında Eğitim ve Seminerler düzenlemektedir.
Finansal Okur Yazarlık programı dahilinde Nisan / Mayı 2020 tarihleri arasında nüfus yoğunluğu belirli büyüklükte olan ANADOLU illerimizde TİCARET VE SANAYİ ODALARI işbirliği ile Girişimciler ve KOBİ Sahip ve Yöneticileri için 1 Gün süreli “TEMEL EKONOMİ VE FİNANSAL OKUR YAZARLIK” seminerleri düzenlenecektir.

Kurs Icerigi

•Temel Ekonomiyi Anlamak
•Finansal Piyasalar (Para ve Sermaye Piyasaları) ve Finansal Araçlar-Riskler ve Korunma
•Temel Finans (Finansal Tabloları anlamak-yorumlamak)

•Bildiğiniz gibi modern işletmeciliğin gereği ve karmaşık yapılarda finansal ürünlerin hızla geliştiği bir dönemde, İşletme Sahipleri'nin ve/veya Yöneticileri'nin ASGARİ düzeyde temel FİNANS ve EKONOMİ bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Temel Ekonomi okur-yazarlığı, Finansal Piyasalar hakkında bilgi sahibi olma ve finansal ürünlere ulaşım hakkında bilgi ve farkındalığın arttırılması KOBİ yöneticilerinin ufkunu ve cesaretini genişletecektir. Ayrıca yeni TTK ile de hayatımıza giren değişiklikler ile bazı finansal verilerin üçüncü kişilere de açıklanması zorunluluğu yöneticilerin bu bilgilere haiz olmasını daha da gerekli hale getirmiştir.
•Global iş ağının bir gereği olarak da finansal tabloların işletmenin üçüncü kişilere karşı bir aynası olup, bu finansal tablolar İş Ortaklıkları, Satma, Satın Alma, Know-How, Kredibilite ve yakın zamanda hayatımıza girecek olan Kredi Skorlama/Derecelendirme için de oldukça önem taşımaktadır.
•Bu seminerlerin amacı, bazı temel ekonomi , temel finansal tablolar hakkında fikir sahibi olmak, yorumlamak ve finansal tabloların öneminin kavranmasını sağlamaktır. Basit ama önemli noktalar Finans eğitimli olmayan Yönetici ve İş Sahipleri'ne anlayabilecekleri şekilde aktarılarak, Temel Ekonomiyi, Finansal Piyasaları ve Finansal Tablolar'ın hayati öneminin anlaşılması sağlanacaktır.
•Bu Seminerlerle Hedef kitlenin, şirket faaliyetlerinin ve sonuçlarının izlenmesi ve bu sonuçların, gerçek anlamda düzenlenmiş mali tablolarda takip edilmesi, erken uyarı, risk kontrolü ve borç ve varlıkları yönetme konusunda daha bilinçli kararlar vermeleri sağlanmış olacaktır.

Tarih

Eğitim içeriği güncelleniyor.

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Makro Ekonomik Göstergeler ve Yorumlanması

Genel Bilgi

Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması


Eğitimin Amacı :


Bu eğitimde Makroekonomik göstergelerin ve değişkenlerin temel kavramlarını en iyi şekilde anlayarak kamu ve diğer alanlardaki ekonomik davranışları nasıl etkilediğini öğreneceksiniz. Makroekonomik göstergeleri düzgün bir şekilde anlayabilmek, yorumlayabilmek ve analiz edebilmek için gerekli olan bütün kuramlar, bileşenler ve aralarındaki ilişkiler anlatılacaktır.
Faiz ve döviz kuru tespitinin temel modellerini sağlamak için döviz ve para piyasalarının politikası ve ekonomideki gelecekteki eğilimlerle ilgili beklentilerle nasıl etkileşim içerisinde olduklarını anlayacaksınız
Kavramsal metodların açıklamalarıyla anlaşılabilir bir içerikle son derece başarılı bir eğitim almanız sağlanacaktır.

Kimler Katılmalı

 • Finans Yöneticileri ve çalışanları,
 • Ekonomik Araştırma yapanlar,
 • Aracı Kurum , Sermaye Piyasaları ve Yatırım Şirketlerinde çalışanlar,
 • Fon Yöneticileri,
 • Ekonomi muhabirleri
 • Şirketlerin Stratejik Planlama, Araştırma ve Stratejistleri
 • Ekonomi ile ilgilenen ve temel kavram ve göstergeleri anlamak isteyen  herkes bu eğitime katılabilir

Kurs Icerigi

 • GSMH Hesaplama Yöntemleri, Büyüme nasıl hesaplanır?
 • Enflasyon ve Detayları
 • Faiz kavramı (Faiz koridoru, libor, TRlibor, referans faiz, mevduat faizi, kredi faizi, spot faiz, tahvil faizi, kupon faizi, repo, net/brüt faiz, reel/nominal faiz, reeskont faizi, gecikme faizi….)
 • Zorunlu karşılık, disponibilite…)
 • Karlılık nedir? Brüt kar, faaliyet karı, ticari kar ve net kar ne ifade eder?
 • İşsizlik?
 • PMI Nedir?
 • Baltık Dry Index
 • Tasarruf Nedir? Detayları
 • Cari denge / Bütçe Dengesi
 • Dış Ticaret Açığı
 • Merkez Bankası rezervleri / Net rezerv, brüt rezerv nedir?
 • Maliye vs Para Politikası
 • Finansal Kaldıraç nedir?
 • Kredi büyümesi?
 • Opsiyon, türev işlemleri
 • Kur değerleme yöntemleri / Devalüasyon ve Revalüasyon nedir?
 • Çapraz kur, swap, arbitraj nedir?

Tarih

Eğitim Tarihi: 15 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 1890 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Blockchain;Bankacılık ve Finansal Piyasalar

Genel Bilgi

Blockchain;Bankacılık ve Finansal Piyasalar


Bu program katılımcılara Bankacılık ve Finansal Kurumlarda Blockchain teknolojisinin yükselişi ve Blockchain kavramını inceliyor ve bu yeni fenomenle ilgili en önemli uluslararası bankacılık projelerini araştırıyoruz. Büyük resmi anlamakla - FinTech devrimi, BİT'in bankacılıktaki yükselişi - birlikte güvenlik kaygılarını da inceleyeceğiz.
Blockchain nasıl doğdu
Merkezi karşı taraf takas merkezi olmayan bir işlem.
Mevcut küresel lider Blockchain-projeleri nasıl gelişti
Blockchain, yüksek güvenlikli standardını nasıl yerine getirir
Gizlilik sorunları Blockchain'i ve düzenleyiciler
Blockchain nasıl gelişti ve finansal hizmetlerin ötesinde daha da nasıl gelişecek
Bankalar ve Finansal Kurumlar Blockchain'den nasıl yararlanabilir ve nasıl Blockchain stratejisi oluşturabilir

Kimler Katılmalı :


BT Uzmanları, Siber Güvenlik Uzmanları
Bankacılık ve Finansal Kurum Yöneticileri, Denetleyici ve Düzenleyici Kurum Uzmanları (BDDK, TBB)
Dijital Bankacılık, Dijital Kanal Uzmanları
Ödeme sistemleri ve Kart Uygulama Uzmanlar
Yasal Mevzuat Uzmanlar, Uyum Uzmanları

Seminerin Amacı :

Eğitimin amacı bankaların, Finansal Kurumların Bockchain'i anladığından emin olmak ve doğru güven ve piyasa zamanlamasıyla hareket etmesini sağlamaktır. Blockchain ile ilgili pek çok bilgi karışıklığı vardır - ancak, nasıl - bu teknolojinin gerçekten de veritabanlarının, saklama ve takasların, kayıt ve paradigmalarını değiştireceğini görmek olacaktır..

Kurs İçeriği

Blockchain Kavramı
  • Bitcoin: Bitcoin nedir ve Blockchain nasıl doğdu? 'Madencilik' nasıl çalışır?
  • Akıllı Sözleşmeler-Ethereum Altyapısı
  • BT'de Blockchain: Metcalf Yasası ve Moore Yasası
  • Deep Web-İlk Kullanım
  • Merkezi Karşılıklı Takas: Mevcut konsept
  • Merkezi Olmayan Karşı Taraflı Takas: Merkeziyetsiz Dağıtık Sistem.
  • Intrabank-Blockchain: EXCEL'in sonu? Akıllı Sözleşmeler?
  • Interbank-Blockchain: SWIFT'nin geleceği. Smart Asset Grid'in hikayesi.
Mevcut Blockchain Projeleri
  • R3 İttifakı: Yeni küresel bankalararası takas sistemi?
  • Mevcut Blockchain Uygulamaları - Ülke Yaklaşımı (Malta-Estonya-İsviçre)
  • İsviçre Çabaları: İsviçre Blockchain küme. Anahtar elemanları
  • IBM ve Linux Foundation tarafından Hyperledger; endüstri arası protokoller
Büyük Resim
  • Dijital Para Birimlerinin Varlığı: BitCoin, Ethereum ve diğerleri
  • Dijital Paraların Geleceği: Kişiden kişiye-aracısızlık
  • 'Kripto' Nasıl Çalışır: Paralar ve Teknolojiler, ICO, ITO, ABC
  • Bankacılık İnovasyon Stratejileri: AMLi KYC, CTF Blockchain Altyapısı ile yapılabilir mi?
  • FinTech Devrimi'ni Anlamak
Güvenlik ve Blockchain
  • Eski Sistemde Güvenlik: Son Ünlü İhlaller
  • Blockchain'in Güvenlik Avantajları: Süreç bütünlüğü ve ötesi
  • Blockchain'in Güvenlik Dezavantajları: Yeni Siber güvenlik endişeleri
  • BitCoin Güvenliği: ihlallerin niteliği, son vakalar
  • Blockchain Güvenlik İhlalleri: Güç, Pozitif Sonuç
  • • Özel Anahtarlar, Cüzdanlar; Private Key-2FA
Mahremiyete Karşı Gizlilik
  • AML, KYC, CTF: Blockchain uyumlu mu? Ne zaman olacak?
  • Özel ve Müsaadeli olarak izinli: Blockchain'in üç temel türü
  • Gizlilik: Sıfır Bilgi Kanıtı, mutabakat validasyonu, hata toleransı, takma isim
  • Düzenleyiciler için Gerçek Zaman Verileri: Sınır ötesi düzenleyici patchwork
  • Derin Web (Deep Web): Nedir? Nasıl erişilir? Tehlikeler ve avantajlar.
  • Düzenleyici Statü ve Kültürel Benimseme: Ülkeler nasıl tepki gösteriyor? R3 İttifakı
Bankacılığın Ötesinde Blockchain
  • Ticaret: Tedarik zinciri yönetimi
  • FMCG: Wal-Mart, Markalar ve Müşteriler Arasındaki İlişki
  • Sigorta, P2P Ekonomisi: Bankacılık dışında finansal hizmetler
  • Hükümetler / Vergiler: Kayıtlar, Kimlik, Oylama, Vergiler, Mevzuat, E-Gov, Noter
  • Sektörler Arası Blockchain: Ödeme Aracı Ticaret-Finans, Türevler, Menkul Kıymet-Takas, Sendikalı Kblackiler
  • Blockchain'in ötesindeki Gelişmekte Olan Ödemeler: Kart Emülasyonu, Süper Cüzdanlar, VR Pay
Bankalar Blockchain Hakkında Ne Yapmalı?
  • Zaman Ölçeği: 1 Yıllık Etkinlikler, 3 Yıllık Sonuçlar, 5 ila 10 Yıl gelecek
  • Yapılabilecek Uygulamalar
  • GAFA: Neden ABD teknoloji devleri Blockchain hakkında ihtiyatlı?
  • Dijital Ürün Geliştirme 4Ps : Pretotyping, Prototipleme, Pilot, PoC

Tarih

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt Formu

Türev İşlemler ve Türev İşlem Piyasaları

Genel Bilgi

Türev İşlemler ve Türev İşlem Piyasaları


Seminerin Amacı :


Global finans piyasalarının entegrasyonunun sürekli olarak artması ile birlikte imkanlar ile birlikte risklerin de arttığı görülmektedir. Bu entegrasyon bizlere yeni ürünlerin de kapısını açarken özellikle 2008 krizi sonrasında gelen regülasyonlar finansal ürünlere olan güvenin ve talebin doğru olarak artığını işaret etti. Gerek bireysel yatırımcıların gerek kurumların ya da gerek spekülatörlerin gerek kendisini riskten korumak isteyen yatırımcıların yoğğun biçimde kullanıdığı türev ürünler bugün yüzlerce farklı dayanak varlığı konu alarak istenilen şartlarda işlem yapma imkanı sunuyor. Bu durum türev işlem piyasalarını dünyanın en büyük işlem piyasası haline getiriyor.Bu eğitim türev ürünlerin nasıl doğduğu, geçmişten bu yana hangi taleplere cevap verebildiği, türev piyasaların mahiyeti, türev ürün çeşitleri ile çalışma mekanizmaları hakkında donanım sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim sırasında kullanılacak Bloomberg Professional ve diğer sistemler dinleyenlerin sadece teorik bilgiyi değil aynı zaman piyasaların işleyişi hakkında da bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır.

Kurs Icerigi

Türev Ürünleri Tarihçesi
  • 2 çarpıcı örnek: ABD hububat piyasası ve Hollanda lale çılgınlığı
Türev Ürünleri İşlem Gördüğü Piyasalar
  • Tezgahüstü (Over the Counter – OTC) piyasalar
  • Organize piyasalar
  • Tezgahüstü (OTC) ve organize piyasalar arasındaki farklar ve türev ürünlerin seçimin bu farkların aldığı önemli rol
Forward Sözleşmeler
  • Parite forward sözleşmesi örnekleri – G10 para birimleri ve gelişmekte olan ülke para birimleri forward sözleşmeleri
  • Forward sözleşme nedir, forward taraflarının belirlediği şartlar
  • Son dönemdeki merkez bankaları politikalarındaki değişikliklerin etkileri ve bu süreçte forward sözleşmelerin kullanımı ile piyasa oyuncularının piyasalara yön vermesi
  • Taraflar arasında yapılan sözleşmelere örnek belgeler
  • Forward sözleşmelerde takas tipleri
Future (Vadeli İşlem) Sözleşmeleri
  • Future sözleşme nedir, forward taraflarının belirlediği şartlar
  • Future sözleşmelerin işlem gördüğü öncü piyasalar
  • Platform* üzerinden farklı future sözleşmelere ilişkin işlem örnekleri ve CFTC verileri
  • Başlangıç teminatı, sürdürme teminatı ve teminat tamamlama (margin call)
  • Blockchain Güvenlik İhlalleri: Güç, Pozitif Sonuç
  • Future sözleşmelerin karakteristik özelliği; kaldıraç. Nedir, nasıl çalışır ve nasıl yorumlanmalıdır
  • Future sözleşmelerde pozisyon tipleri
  • Endeks future sözleşmeleri, endeks rakamları neyi ifade ediyor, yatırımcılar ne alıyor / satıyor? ABD, Türkiye ve Almanya örnekleri
  • Parite future sözleşmeleri – G10 ve gelişmekte olan ülke para birimleri örnekleri
  • Emtia Future sözleşmeleri – Likit ve illikit piyasalar ile tehlikeleri
  • Future piyasalar ile korunma (hedge) yapılmasının yaratabileceği riskler
  • Türkiye’de future sözleşmelerine genel bakış, önümüzdeki dönemde neler beklenebileceği
  • Trade Master International
Opsiyonlar
  • Opsiyon nedir, opsiyon taraflarının belirlediği şartlar
  • Opsiyon almak ve opsiyon satmak
  • Opsiyon taraflarının aldığı riskler
  • Opsiyon türleri – alım (call) ve satım (put) opsiyonları
  • Platform* üzerinde basit opsiyon stratejileri (straddle, stranle, risk reversal, butterfly)
  • Platform* üzerinde spekülatif amaçlı opsiyon stratejileri
  • Platform* üzerinde hedge amaçlı opsiyon stratejileri
  • Bloomberg Professional
Opsiyonların Fiyatlanması ve Fiyatlamaya Etki Eden Faktörler
  • Black – Scholes modeli
  • Vanna – Volga modeli
  • Fiyatlamaya etki eden faktörler –Greeks (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho, Phi, Volga, Vanna)
  • Greeks’lerdeki değişimin opsiyon üzerindeki etkisini platformda* uygulamalı gösterim
  • Bloomberg Professional
Türev Araçlarda Takas ve Raporlama
  • Takas
  • Raporlama ve yeni düzenlemeler

Tarih

Eğitim Tarihi: 14-15 Nisan 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 2890 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Uluslararası Sermaye Piyasaları

Genel Bilgi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kurs Icerigi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Tarih

Eğitim içeriği güncelleniyor.

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Sermaye Piyasaları Yatırım Analizi

Genel Bilgi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kurs İçeriği

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Tarih

Eğitim Tarihi: 13-14 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 2890 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

KOBİ lerde Halka Arz - Finansal Analiz ve Mevzuat

Genel Bilgi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kurs İçeriği

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Tarih

Eğitim Tarihi: 12 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 1890 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt Formu