Müşteri Odaklı Pazarlama ve Değer Oluşturma

Günümüzün ortamında rekabetçi kalabilmek için, kuruluşunuzu uzmanlaşmış, yüksek vasıflı profesyoneller ile inşa etmek artık yeterli değil. Kurum Kültürünün oluşması ve kurum içi uyumluluk ve ekip olabilme duygusu Güçlü olmalıdır.
Yüksek performanslı olarak kabul edilmek için, çalışanlar mutlaka iyi bir iletişim içerisinde olmalı: en yetenekli ve teknik açıdan uzman profesyonellerin bile yi birer uzman iletişimciler, işbirlikçiler, ve liderler olması gerekliliği giderek daha da kritik hale geldi.

Kimler Katılmalı

Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere , iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki ; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.

21. Yüzyılda İşletme Yönetiminde Müşteri Odaklı Pazarlama İlke ve Stratejileri

 • 21. Yüzyılda İşletmelerde Değişim, Küreselleşme ve Vizyon Geliştirme
 • 21. Yüzyıla Uygun Müşteri Odaklı Kurum Kültürünün Oluşturulması ve Değişim Yönetimi
 • İşletme Yönetimi Açısından Müşteri Odaklı Pazarlama Fonksiyonu ve Önemli Özellikleri

21. Yüzyılda Rekabet Üstünlüğü Yaratan Yeni Stratejiler ve Müşteri Odaklı Pazarlama Modelleri

 • İşletmelerde Kısa ve Uzun Dönemli Rekabetçi Pazarlama Planlarının Hazırlanması
 • Çağdaş Yönetim Teknikleri ile Müşteri Odaklı Pazarlama Yönetimi İlişkisi
 • Yeni Ekonomiyi Yakalamak İçin Müşteri Odaklı Pazarlamanın Kuralları

Müşteri Değeri Oluşturma ve Değer Temelli Pazarlama Teknikleri

 • Müşteri Değerini Oluşturmak
 • Marka Değeri Geliştirmek
 • Pazarlamada Değer Unsurları ve Müşteri Değer Önerisi

Müşteri Merkezli Organizasyon Yapısı

 • Değer Temelli Pazarlama Teknikleri
 • Pazarlama Örnek Vaka İncelemeleri
 • Şirkete Özel Müşteri Odaklı Çözüm Önerileri ve WORKSHOP
 • Müşteri Odaklı Pazarlama Eğitimine İlişkin Sonuç ve Öneriler
Eğitim Tarihi: 27-28 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 2890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Proaktif Satış

“Müşteri ihtiyacına öncelik vermek”

Rekabetin çok yoğun olduğu ve ürün ve/veya hizmet satışının tüketici algısına göre şekillendiği pazarda üstünlük sağlamak fark yaratmak ile başlıyor.
Aslında hiç bir okulu olmayan satış ve pazarlama yönetimi tamamen somut veriler ile deneyimlenerek oluşturlan teori ile pratik bilgilerin bir araya getirilmesiyle iyileştirilmektedir,
Bu eğitimde Reaktif satış ile Proaktif satış arasındaki farkı açıklamaya çalışılarak ve Proaktif satışın faydaları gösterilecektir.

“Müşteri başarısı, açık iletişim, değer realizasyonu ve % 100 müşteri memnuniyeti için net hedefler belirleyerek sürekliiği olan bir yolculuktur.”

Kimler Katılmalı:

Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere , iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki ; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.
 • Satış ve Pazarlama – Tanımlamalar
 • Proaktif Satış Nedir, Proaktif Satış ile Reaktif Satış Arasındaki Temel Farklar
 • Müşteri Pazarlarına Yönelik Satış Geliştirme
  • Satış Yönetimi
  • Satışta Süreç İyileştirme
  • Satış Faaliyetlerinin Planlanması ve Satış Fırsatları
  • Satışçılığın Davranışsal Yönü
 • 21. Yüzyılda İleri Satış Teknikleri
  • Satış Görüşmelerinin Stratejik ve Taktik Planlaması
  • Satış Görevlerinin Yapısı ve Özellikleri
  • Satış İşleminin Aşamaları
 • Proaktif Satışta Genel Tutum ve İlkeler
  • Satış Temsilcilerinin Seçilmesi
  • Satış Temsilcilerinin Eğitimi
  • Satış Takımlarının Oluşturulması
  • Satışta Karar Alma ve Yetki Aktarma
  • Mükemmel Müşteri Hizmeti Sunma
  • Satışı Sonuçlandırma
  • Satış Sonrası Hizmet ve İlişki
 • Satış Yönetimi Örnek Vaka İncelemeleri
 • Şirket Satış Stratejilerine İlişkin WORKSHOP
 • Proaktif Satış Eğitimine İlişkin Sonuç ve Öneriler
Eğitim Tarihi: 10-11 Nisan 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 2890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Müzakere Yönetimi ve Becerileri

“Müşteri ihtiyacına öncelik vermek”

İnsan kaynakları , Eğitim ve Yetenek Yönetimi Bölüm çalışanları ve yöneticileri, Performans değerleme personeli, bordro ve özlük işlerinde çalışan personel ile işletme yöneticileri.
Kimler Katılmalı:
Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere, iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.

Eğitim İçeriği Güncelleniyor

Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
İK ve Yetenek Yönetimi


“Müşteri ihtiyacına öncelik vermek”
İnsan kaynakları , Eğitim ve Yetenek Yönetimi Bölüm çalışanları ve yöneticileri, Performans değerleme personeli, bordro ve özlük işlerinde çalışan personel ile işletme yöneticileri.

Kimler Katılmalı :


Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere , iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki ; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.

İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • İşe Alım ve Yerleştirme
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Performans Değerlendirme
 • Kariyer Yönetimi
 • Yetenek Yönetimi
 • Ücret Yönetimi ve Ödül Yönetimi

İş Yaşamında Hukuki Düzenlemeler

 • İş yasasında temel kavramlar
 • İş İlişkisi, iş sözleşmesi
 • Çalışma Koşullarının düzenlenmesi

Personel Özlük İşleri

Ücret Kavramı

Bordro Uygulamaları

 • Bordro hazırlığı, hesaplaması, kontrolü
 • Bordronun operasyonel süreçleri

İş Kanunu ve Kurumsal Uygulamaları

SGK ve Kurumsal Uygulamaları

 • Teşvikler, yeni uygulamalar

İş Sağlığı ve Güvencesi

Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları

Örnek Uygulamalar

Kapanış

Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim İçeriği Güncelleniyor
Eğitim İçeriği Güncelleniyor
Eğitim İçeriği Güncelleniyor
Bu eğitimde gerçek veriler üzerinden katılımcılara R’da uygulamalı olarak algoritmik yatırım stratejileri konuları aktarılacaktır.

Bunun için öncelikle teknik analizlerde sık kullanılan bazı indikatörlerden bahsedilecek, ardından bu indikatörler dahil olmak üzere çeşitli kural ve sinyallerin yatırım stratejilerine entegre edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca çeşitli popüler yatırım stratejilerinin de R’da kodlaması yapılacaktır.

Tüm bu stratejilerin geçmiş veriler üzerinde ki performansı geriye yönelik başarı testleri ile tespit edilecektir. Ayrıca “benchmark” getiri oranı ve yatırım stratejilerinin üstlendiği risk ölçütleriyle birlikte yatırım performansları tek veya bir portföy olarak değerlendirilecektir.

Son olarak algoritmik yatırımlarda kullanılabilecek çeşitli Makine Öğrenmesi yöntemleri aktarılacaktır.

 • Eğitim uygulamaları gerçek ve güncel finansal veriler üzerinden gerçekleştirilecektir.
 • Eğitim “web” platformundan “online” olarak gerçekleştirilecektir. Derste uzun vakitler harcamamak adına kullanılacak tüm kodlar kullanıcıların ilgili “R” alanlarına kolayca kopyalayabilecekleri şekilde hazır halde bulunacaktır.
 • Eğitim 4’er saatlik 4 farklı güne yayılmış seanslardan oluşacak şekilde toplam 16 saatte tamamlanacaktır.
 • Eğitim dili Türkçe olacak, fakat finansal kavramlar İngilizce olarak aktarılacaktır. Eğitim başlığı ve içeriği bu yüzden İngilizce olarak hazırlanmıştır.
 • Bu eğitimde bilgisayar teknolojileri açısından bir ön yeterlilik bulunmamaktadır. Fakat katılımcıların eğitim içeriğinde yer alan finansal konuları takip edebilecek düzeyde bilgi seviyesinde olmasında fayda vardır. Eğitim içeriğinde ki finansal konuların çok detayına girilemeyecektir. Eğitimin temel amacı eğitimde yer alan finansal konuların R'da uygulamalarının yapılmasıdır.
 • Eğitim öncesinde kullanıcıların aşağıdaki linklerden R4 ve R Studio programlarını bilgisayarlarına indirip kurmaları beklenmektedir. Gerekirse eğitmenle yapılacak uzaktan bağlantıyla kurulum ve R’ın bilgisayarlarda eğitime hazır hale getirilme konularında destek verilecektir.
R 4.0.2:https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ R Studio:https://rstudio.com/products/rstudio/download/
Eğitim Tarihi: 17-18 Nisan 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 3800 TL
Yeni Dijital Dünya Düzeninde Müşteri Odaklı Pazarlama ve Değer Oluşturma

Genel Bilgi

Müşteri Odaklı Pazarlama ve Değer Oluşturma

Günümüzün ortamında rekabetçi kalabilmek için, kuruluşunuzu uzmanlaşmış, yüksek vasıflı profesyoneller ile inşa etmek artık yeterli değil. Kurum Kültürünün oluşması ve kurum içi uyumluluk ve ekip olabilme duygusu Güçlü olmalıdır.
Yüksek performanslı olarak kabul edilmek için, çalışanlar mutlaka iyi bir iletişim içerisinde olmalı: en yetenekli ve teknik açıdan uzman profesyonellerin bile yi birer uzman iletişimciler, işbirlikçiler, ve liderler olması gerekliliği giderek daha da kritik hale geldi.

Kimler Katılmalı

Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere , iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki ; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.

Kurs İçeriği

21. Yüzyılda İşletme Yönetiminde Müşteri Odaklı Pazarlama İlke ve Stratejileri

 • 21. Yüzyılda İşletmelerde Değişim, Küreselleşme ve Vizyon Geliştirme
 • 21. Yüzyıla Uygun Müşteri Odaklı Kurum Kültürünün Oluşturulması ve Değişim Yönetimi
 • İşletme Yönetimi Açısından Müşteri Odaklı Pazarlama Fonksiyonu ve Önemli Özellikleri

21. Yüzyılda Rekabet Üstünlüğü Yaratan Yeni Stratejiler ve Müşteri Odaklı Pazarlama Modelleri

 • İşletmelerde Kısa ve Uzun Dönemli Rekabetçi Pazarlama Planlarının Hazırlanması
 • Çağdaş Yönetim Teknikleri ile Müşteri Odaklı Pazarlama Yönetimi İlişkisi
 • Yeni Ekonomiyi Yakalamak İçin Müşteri Odaklı Pazarlamanın Kuralları

Müşteri Değeri Oluşturma ve Değer Temelli Pazarlama Teknikleri

 • Müşteri Değerini Oluşturmak
 • Marka Değeri Geliştirmek
 • Pazarlamada Değer Unsurları ve Müşteri Değer Önerisi

Müşteri Merkezli Organizasyon Yapısı

 • Değer Temelli Pazarlama Teknikleri
 • Pazarlama Örnek Vaka İncelemeleri
 • Şirkete Özel Müşteri Odaklı Çözüm Önerileri ve WORKSHOP
 • Müşteri Odaklı Pazarlama Eğitimine İlişkin Sonuç ve Öneriler

Tarih

Eğitim Tarihi: 27-28 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 2890 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Post Pandemik Döneminde Proaktif Satış

Genel Bilgi

Proaktif Satış

“Müşteri ihtiyacına öncelik vermek”

Rekabetin çok yoğun olduğu ve ürün ve/veya hizmet satışının tüketici algısına göre şekillendiği pazarda üstünlük sağlamak fark yaratmak ile başlıyor.
Aslında hiç bir okulu olmayan satış ve pazarlama yönetimi tamamen somut veriler ile deneyimlenerek oluşturlan teori ile pratik bilgilerin bir araya getirilmesiyle iyileştirilmektedir,
Bu eğitimde Reaktif satış ile Proaktif satış arasındaki farkı açıklamaya çalışılarak ve Proaktif satışın faydaları gösterilecektir.

“Müşteri başarısı, açık iletişim, değer realizasyonu ve % 100 müşteri memnuniyeti için net hedefler belirleyerek sürekliiği olan bir yolculuktur.”

Kimler Katılmalı:

Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere , iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki ; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.

Kurs İçeriği

 • Satış ve Pazarlama – Tanımlamalar
 • Proaktif Satış Nedir, Proaktif Satış ile Reaktif Satış Arasındaki Temel Farklar
 • Müşteri Pazarlarına Yönelik Satış Geliştirme
  • Satış Yönetimi
  • Satışta Süreç İyileştirme
  • Satış Faaliyetlerinin Planlanması ve Satış Fırsatları
  • Satışçılığın Davranışsal Yönü
 • 21. Yüzyılda İleri Satış Teknikleri
  • Satış Görüşmelerinin Stratejik ve Taktik Planlaması
  • Satış Görevlerinin Yapısı ve Özellikleri
  • Satış İşleminin Aşamaları
 • Proaktif Satışta Genel Tutum ve İlkeler
  • Satış Temsilcilerinin Seçilmesi
  • Satış Temsilcilerinin Eğitimi
  • Satış Takımlarının Oluşturulması
  • Satışta Karar Alma ve Yetki Aktarma
  • Mükemmel Müşteri Hizmeti Sunma
  • Satışı Sonuçlandırma
  • Satış Sonrası Hizmet ve İlişki
 • Satış Yönetimi Örnek Vaka İncelemeleri
 • Şirket Satış Stratejilerine İlişkin WORKSHOP
 • Proaktif Satış Eğitimine İlişkin Sonuç ve Öneriler

Tarih

Eğitim Tarihi: 10-11 Nisan 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 2890 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Müzakere Yönetimi ve Becerileri

Genel Bilgi

Müzakere Yönetimi ve Becerileri

“Müşteri ihtiyacına öncelik vermek”

İnsan kaynakları , Eğitim ve Yetenek Yönetimi Bölüm çalışanları ve yöneticileri, Performans değerleme personeli, bordro ve özlük işlerinde çalışan personel ile işletme yöneticileri.
Kimler Katılmalı:
Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere, iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.

Kurs Icerigi

Eğitim İçeriği Güncelleniyor

Tarih

Eğitim içeriği güncelleniyor.

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Şirket Kültürü ve Ekip Çalışması

Genel Bilgi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kurs Icerigi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Tarih

Eğitim içeriği güncelleniyor.

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Kurumsal Yönetim ve Etik

Genel Bilgi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kurs Icerigi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Tarih

Eğitim içeriği güncelleniyor.

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

İK ve Yetenek Yönetimi

Genel Bilgi

İK ve Yetenek Yönetimi


“Müşteri ihtiyacına öncelik vermek”
İnsan kaynakları , Eğitim ve Yetenek Yönetimi Bölüm çalışanları ve yöneticileri, Performans değerleme personeli, bordro ve özlük işlerinde çalışan personel ile işletme yöneticileri.

Kimler Katılmalı :


Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere , iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki ; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.

Kurs Icerigi

İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • İşe Alım ve Yerleştirme
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Performans Değerlendirme
 • Kariyer Yönetimi
 • Yetenek Yönetimi
 • Ücret Yönetimi ve Ödül Yönetimi

İş Yaşamında Hukuki Düzenlemeler

 • İş yasasında temel kavramlar
 • İş İlişkisi, iş sözleşmesi
 • Çalışma Koşullarının düzenlenmesi

Personel Özlük İşleri

Ücret Kavramı

Bordro Uygulamaları

 • Bordro hazırlığı, hesaplaması, kontrolü
 • Bordronun operasyonel süreçleri

İş Kanunu ve Kurumsal Uygulamaları

SGK ve Kurumsal Uygulamaları

 • Teşvikler, yeni uygulamalar

İş Sağlığı ve Güvencesi

Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları

Örnek Uygulamalar

Kapanış

Tarih

Eğitim içeriği güncelleniyor.

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Yaratıcı Zihinler - Kurumsal Atölyeler

Genel Bilgi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kurs Icerigi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Tarih

Eğitim içeriği güncelleniyor.

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Mindfulness

Genel Bilgi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kurs Icerigi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Tarih

Eğitim içeriği güncelleniyor.

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Blockchain Teknolojilerine Giriş

Genel Bilgi

Eğitim İçeriği Güncelleniyor

Kurs İçeriği

Eğitim İçeriği Güncelleniyor

Tarih

Eğitim İçeriği Güncelleniyor

Kayıt formu

Algorithmic Trading in R

Genel Bilgi

Bu eğitimde gerçek veriler üzerinden katılımcılara R’da uygulamalı olarak algoritmik yatırım stratejileri konuları aktarılacaktır.

Bunun için öncelikle teknik analizlerde sık kullanılan bazı indikatörlerden bahsedilecek, ardından bu indikatörler dahil olmak üzere çeşitli kural ve sinyallerin yatırım stratejilerine entegre edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca çeşitli popüler yatırım stratejilerinin de R’da kodlaması yapılacaktır.

Tüm bu stratejilerin geçmiş veriler üzerinde ki performansı geriye yönelik başarı testleri ile tespit edilecektir. Ayrıca “benchmark” getiri oranı ve yatırım stratejilerinin üstlendiği risk ölçütleriyle birlikte yatırım performansları tek veya bir portföy olarak değerlendirilecektir.

Son olarak algoritmik yatırımlarda kullanılabilecek çeşitli Makine Öğrenmesi yöntemleri aktarılacaktır.

 • Eğitim uygulamaları gerçek ve güncel finansal veriler üzerinden gerçekleştirilecektir.
 • Eğitim “web” platformundan “online” olarak gerçekleştirilecektir. Derste uzun vakitler harcamamak adına kullanılacak tüm kodlar kullanıcıların ilgili “R” alanlarına kolayca kopyalayabilecekleri şekilde hazır halde bulunacaktır.
 • Eğitim 4’er saatlik 4 farklı güne yayılmış seanslardan oluşacak şekilde toplam 16 saatte tamamlanacaktır.
 • Eğitim dili Türkçe olacak, fakat finansal kavramlar İngilizce olarak aktarılacaktır. Eğitim başlığı ve içeriği bu yüzden İngilizce olarak hazırlanmıştır.
 • Bu eğitimde bilgisayar teknolojileri açısından bir ön yeterlilik bulunmamaktadır. Fakat katılımcıların eğitim içeriğinde yer alan finansal konuları takip edebilecek düzeyde bilgi seviyesinde olmasında fayda vardır. Eğitim içeriğinde ki finansal konuların çok detayına girilemeyecektir. Eğitimin temel amacı eğitimde yer alan finansal konuların R'da uygulamalarının yapılmasıdır.
 • Eğitim öncesinde kullanıcıların aşağıdaki linklerden R4 ve R Studio programlarını bilgisayarlarına indirip kurmaları beklenmektedir. Gerekirse eğitmenle yapılacak uzaktan bağlantıyla kurulum ve R’ın bilgisayarlarda eğitime hazır hale getirilme konularında destek verilecektir.
R 4.0.2:https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ R Studio:https://rstudio.com/products/rstudio/download/

Kurs İçeriği

Tarih

Eğitim Tarihi: 17-18 Nisan 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 3800 TL

Kayıt formu