Müşteri Odaklı Pazarlama ve Değer Oluşturma

Günümüzün ortamında rekabetçi kalabilmek için, kuruluşunuzu uzmanlaşmış, yüksek vasıflı profesyoneller ile inşa etmek artık yeterli değil. Kurum Kültürünün oluşması ve kurum içi uyumluluk ve ekip olabilme duygusu Güçlü olmalıdır.
Yüksek performanslı olarak kabul edilmek için, çalışanlar mutlaka iyi bir iletişim içerisinde olmalı: en yetenekli ve teknik açıdan uzman profesyonellerin bile yi birer uzman iletişimciler, işbirlikçiler, ve liderler olması gerekliliği giderek daha da kritik hale geldi.

Kimler Katılmalı

Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere , iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki ; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.

21. Yüzyılda İşletme Yönetiminde Müşteri Odaklı Pazarlama İlke ve Stratejileri

 • 21. Yüzyılda İşletmelerde Değişim, Küreselleşme ve Vizyon Geliştirme
 • 21. Yüzyıla Uygun Müşteri Odaklı Kurum Kültürünün Oluşturulması ve Değişim Yönetimi
 • İşletme Yönetimi Açısından Müşteri Odaklı Pazarlama Fonksiyonu ve Önemli Özellikleri

21. Yüzyılda Rekabet Üstünlüğü Yaratan Yeni Stratejiler ve Müşteri Odaklı Pazarlama Modelleri

 • İşletmelerde Kısa ve Uzun Dönemli Rekabetçi Pazarlama Planlarının Hazırlanması
 • Çağdaş Yönetim Teknikleri ile Müşteri Odaklı Pazarlama Yönetimi İlişkisi
 • Yeni Ekonomiyi Yakalamak İçin Müşteri Odaklı Pazarlamanın Kuralları

Müşteri Değeri Oluşturma ve Değer Temelli Pazarlama Teknikleri

 • Müşteri Değerini Oluşturmak
 • Marka Değeri Geliştirmek
 • Pazarlamada Değer Unsurları ve Müşteri Değer Önerisi

Müşteri Merkezli Organizasyon Yapısı

 • Değer Temelli Pazarlama Teknikleri
 • Pazarlama Örnek Vaka İncelemeleri
 • Şirkete Özel Müşteri Odaklı Çözüm Önerileri ve WORKSHOP
 • Müşteri Odaklı Pazarlama Eğitimine İlişkin Sonuç ve Öneriler
Eğitim Tarihi : 10 Eylül 2020
Eğitim Yeri Swissotel The Bosphorus
Ücret: 1290TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Proaktif Satış

“Müşteri ihtiyacına öncelik vermek”

Rekabetin çok yoğun olduğu ve ürün ve/veya hizmet satışının tüketici algısına göre şekillendiği pazarda üstünlük sağlamak fark yaratmak ile başlıyor.
Aslında hiç bir okulu olmayan satış ve pazarlama yönetimi tamamen somut veriler ile deneyimlenerek oluşturlan teori ile pratik bilgilerin bir araya getirilmesiyle iyileştirilmektedir,
Bu eğitimde Reaktif satış ile Proaktif satış arasındaki farkı açıklamaya çalışılarak ve Proaktif satışın faydaları gösterilecektir.

“Müşteri başarısı, açık iletişim, değer realizasyonu ve % 100 müşteri memnuniyeti için net hedefler belirleyerek sürekliiği olan bir yolculuktur.”

Kimler Katılmalı:

Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere , iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki ; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.
 • Satış ve Pazarlama – Tanımlamalar
 • Proaktif Satış Nedir, Proaktif Satış ile Reaktif Satış Arasındaki Temel Farklar
 • Müşteri Pazarlarına Yönelik Satış Geliştirme
  • Satış Yönetimi
  • Satışta Süreç İyileştirme
  • Satış Faaliyetlerinin Planlanması ve Satış Fırsatları
  • Satışçılığın Davranışsal Yönü
 • 21. Yüzyılda İleri Satış Teknikleri
  • Satış Görüşmelerinin Stratejik ve Taktik Planlaması
  • Satış Görevlerinin Yapısı ve Özellikleri
  • Satış İşleminin Aşamaları
 • Proaktif Satışta Genel Tutum ve İlkeler
  • Satış Temsilcilerinin Seçilmesi
  • Satış Temsilcilerinin Eğitimi
  • Satış Takımlarının Oluşturulması
  • Satışta Karar Alma ve Yetki Aktarma
  • Mükemmel Müşteri Hizmeti Sunma
  • Satışı Sonuçlandırma
  • Satış Sonrası Hizmet ve İlişki
 • Satış Yönetimi Örnek Vaka İncelemeleri
 • Şirket Satış Stratejilerine İlişkin WORKSHOP
 • Proaktif Satış Eğitimine İlişkin Sonuç ve Öneriler
Eğitim Tarihi : 28 Eylül 2020
Eğitim Yeri Swissotel The Bosphorus
Ücret: 1290 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Müzakere Yönetimi ve Becerileri

“Müşteri ihtiyacına öncelik vermek”

İnsan kaynakları , Eğitim ve Yetenek Yönetimi Bölüm çalışanları ve yöneticileri, Performans değerleme personeli, bordro ve özlük işlerinde çalışan personel ile işletme yöneticileri.
Kimler Katılmalı:
Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere, iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.

Eğitim İçeriği Güncelleniyor

Eğitim İçeriği Güncelleniyor

Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
İK ve Yetenek Yönetimi


“Müşteri ihtiyacına öncelik vermek”
İnsan kaynakları , Eğitim ve Yetenek Yönetimi Bölüm çalışanları ve yöneticileri, Performans değerleme personeli, bordro ve özlük işlerinde çalışan personel ile işletme yöneticileri.

Kimler Katılmalı :


Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere , iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki ; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.

İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • İşe Alım ve Yerleştirme
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Performans Değerlendirme
 • Kariyer Yönetimi
 • Yetenek Yönetimi
 • Ücret Yönetimi ve Ödül Yönetimi

İş Yaşamında Hukuki Düzenlemeler

 • İş yasasında temel kavramlar
 • İş İlişkisi, iş sözleşmesi
 • Çalışma Koşullarının düzenlenmesi

Personel Özlük İşleri

Ücret Kavramı

Bordro Uygulamaları

 • Bordro hazırlığı, hesaplaması, kontrolü
 • Bordronun operasyonel süreçleri

İş Kanunu ve Kurumsal Uygulamaları

SGK ve Kurumsal Uygulamaları

 • Teşvikler, yeni uygulamalar

İş Sağlığı ve Güvencesi

Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları

Örnek Uygulamalar

Kapanış

Eğitim Tarihi : 07 Ekim 2020
Eğitim Yeri Swissotel The Bosphorus
Ücret: 1890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim İçeriği Güncelleniyor
Eğitim İçeriği Güncelleniyor
Eğitim Tarihi : 18 Mayıs 2020 / 16 Haziran 2020, 09:30 - 12:30
Eğitim Yeri Sanal Sınıf Eğitimi
Ücret: 480 TL