Müşteri Odaklı Pazarlama ve Değer Oluşturma

Günümüzün ortamında rekabetçi kalabilmek için, kuruluşunuzu uzmanlaşmış, yüksek vasıflı profesyoneller ile inşa etmek artık yeterli değil. Kurum Kültürünün oluşması ve kurum içi uyumluluk ve ekip olabilme duygusu Güçlü olmalıdır.
Yüksek performanslı olarak kabul edilmek için, çalışanlar mutlaka iyi bir iletişim içerisinde olmalı: en yetenekli ve teknik açıdan uzman profesyonellerin bile yi birer uzman iletişimciler, işbirlikçiler, ve liderler olması gerekliliği giderek daha da kritik hale geldi.

Kimler Katılmalı

Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere , iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki ; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.

21. Yüzyılda İşletme Yönetiminde Müşteri Odaklı Pazarlama İlke ve Stratejileri

 • 21. Yüzyılda İşletmelerde Değişim, Küreselleşme ve Vizyon Geliştirme
 • 21. Yüzyıla Uygun Müşteri Odaklı Kurum Kültürünün Oluşturulması ve Değişim Yönetimi
 • İşletme Yönetimi Açısından Müşteri Odaklı Pazarlama Fonksiyonu ve Önemli Özellikleri

21. Yüzyılda Rekabet Üstünlüğü Yaratan Yeni Stratejiler ve Müşteri Odaklı Pazarlama Modelleri

 • İşletmelerde Kısa ve Uzun Dönemli Rekabetçi Pazarlama Planlarının Hazırlanması
 • Çağdaş Yönetim Teknikleri ile Müşteri Odaklı Pazarlama Yönetimi İlişkisi
 • Yeni Ekonomiyi Yakalamak İçin Müşteri Odaklı Pazarlamanın Kuralları

Müşteri Değeri Oluşturma ve Değer Temelli Pazarlama Teknikleri

 • Müşteri Değerini Oluşturmak
 • Marka Değeri Geliştirmek
 • Pazarlamada Değer Unsurları ve Müşteri Değer Önerisi

Müşteri Merkezli Organizasyon Yapısı

 • Değer Temelli Pazarlama Teknikleri
 • Pazarlama Örnek Vaka İncelemeleri
 • Şirkete Özel Müşteri Odaklı Çözüm Önerileri ve WORKSHOP
 • Müşteri Odaklı Pazarlama Eğitimine İlişkin Sonuç ve Öneriler
Eğitim Tarihi: 08-09 Eylül 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 2890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.

  Proaktif Satış

  “Müşteri ihtiyacına öncelik vermek”

  Rekabetin çok yoğun olduğu ve ürün ve/veya hizmet satışının tüketici algısına göre şekillendiği pazarda üstünlük sağlamak fark yaratmak ile başlıyor.
  Aslında hiç bir okulu olmayan satış ve pazarlama yönetimi tamamen somut veriler ile deneyimlenerek oluşturlan teori ile pratik bilgilerin bir araya getirilmesiyle iyileştirilmektedir,
  Bu eğitimde Reaktif satış ile Proaktif satış arasındaki farkı açıklamaya çalışılarak ve Proaktif satışın faydaları gösterilecektir.

  “Müşteri başarısı, açık iletişim, değer realizasyonu ve % 100 müşteri memnuniyeti için net hedefler belirleyerek sürekliiği olan bir yolculuktur.”

  Kimler Katılmalı:

  Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere , iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki ; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.
  • Satış ve Pazarlama – Tanımlamalar
  • Proaktif Satış Nedir, Proaktif Satış ile Reaktif Satış Arasındaki Temel Farklar
  • Müşteri Pazarlarına Yönelik Satış Geliştirme
   • Satış Yönetimi
   • Satışta Süreç İyileştirme
   • Satış Faaliyetlerinin Planlanması ve Satış Fırsatları
   • Satışçılığın Davranışsal Yönü
  • 21. Yüzyılda İleri Satış Teknikleri
   • Satış Görüşmelerinin Stratejik ve Taktik Planlaması
   • Satış Görevlerinin Yapısı ve Özellikleri
   • Satış İşleminin Aşamaları
  • Proaktif Satışta Genel Tutum ve İlkeler
   • Satış Temsilcilerinin Seçilmesi
   • Satış Temsilcilerinin Eğitimi
   • Satış Takımlarının Oluşturulması
   • Satışta Karar Alma ve Yetki Aktarma
   • Mükemmel Müşteri Hizmeti Sunma
   • Satışı Sonuçlandırma
   • Satış Sonrası Hizmet ve İlişki
  • Satış Yönetimi Örnek Vaka İncelemeleri
  • Şirket Satış Stratejilerine İlişkin WORKSHOP
  • Proaktif Satış Eğitimine İlişkin Sonuç ve Öneriler
  Eğitim Tarihi: 06-07 Ekim 2021
  Mekan: Swissotel The Bosphorus
  Ücret: 2890 TL
  Eğitim içeriği güncelleniyor.

   Müzakere Yönetimi ve Becerileri

   “Müşteri ihtiyacına öncelik vermek”

   İnsan kaynakları , Eğitim ve Yetenek Yönetimi Bölüm çalışanları ve yöneticileri, Performans değerleme personeli, bordro ve özlük işlerinde çalışan personel ile işletme yöneticileri.
   Kimler Katılmalı:
   Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere, iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.

   Eğitim İçeriği Güncelleniyor

   Eğitim içeriği güncelleniyor.
   Eğitim içeriği güncelleniyor.

    Eğitim içeriği güncelleniyor.
    Eğitim içeriği güncelleniyor.
    Eğitim içeriği güncelleniyor.
    Eğitim içeriği güncelleniyor.

     Eğitim içeriği güncelleniyor.
     Eğitim içeriği güncelleniyor.
     Eğitim içeriği güncelleniyor.
     Eğitim içeriği güncelleniyor.

      İK ve Yetenek Yönetimi


      “Müşteri ihtiyacına öncelik vermek”
      İnsan kaynakları , Eğitim ve Yetenek Yönetimi Bölüm çalışanları ve yöneticileri, Performans değerleme personeli, bordro ve özlük işlerinde çalışan personel ile işletme yöneticileri.

      Kimler Katılmalı :


      Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere , iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki ; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.

      İnsan Kaynakları Yönetimi

      • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
      • İnsan Kaynakları Planlaması
      • İşe Alım ve Yerleştirme
      • Eğitim ve Geliştirme
      • Performans Değerlendirme
      • Kariyer Yönetimi
      • Yetenek Yönetimi
      • Ücret Yönetimi ve Ödül Yönetimi

      İş Yaşamında Hukuki Düzenlemeler

      • İş yasasında temel kavramlar
      • İş İlişkisi, iş sözleşmesi
      • Çalışma Koşullarının düzenlenmesi

      Personel Özlük İşleri

      Ücret Kavramı

      Bordro Uygulamaları

      • Bordro hazırlığı, hesaplaması, kontrolü
      • Bordronun operasyonel süreçleri

      İş Kanunu ve Kurumsal Uygulamaları

      SGK ve Kurumsal Uygulamaları

      • Teşvikler, yeni uygulamalar

      İş Sağlığı ve Güvencesi

      Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları

      Örnek Uygulamalar

      Kapanış

      Eğitim içeriği güncelleniyor.
      Eğitim içeriği güncelleniyor.

       Eğitim içeriği güncelleniyor.
       Eğitim içeriği güncelleniyor.
       Eğitim içeriği güncelleniyor.
       Eğitim içeriği güncelleniyor.

        Eğitim içeriği güncelleniyor.
        Eğitim içeriği güncelleniyor.
        Eğitim içeriği güncelleniyor.
        Eğitim içeriği güncelleniyor.

         Eğitim İçeriği Güncelleniyor
         Eğitim İçeriği Güncelleniyor
         Eğitim İçeriği Güncelleniyor

          Bu eğitimde gerçek veriler üzerinden katılımcılara R’da uygulamalı olarak algoritmik yatırım stratejileri konuları aktarılacaktır.

          Bunun için öncelikle teknik analizlerde sık kullanılan bazı indikatörlerden bahsedilecek, ardından bu indikatörler dahil olmak üzere çeşitli kural ve sinyallerin yatırım stratejilerine entegre edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca çeşitli popüler yatırım stratejilerinin de R’da kodlaması yapılacaktır.

          Tüm bu stratejilerin geçmiş veriler üzerinde ki performansı geriye yönelik başarı testleri ile tespit edilecektir. Ayrıca “benchmark” getiri oranı ve yatırım stratejilerinin üstlendiği risk ölçütleriyle birlikte yatırım performansları tek veya bir portföy olarak değerlendirilecektir.

          Son olarak algoritmik yatırımlarda kullanılabilecek çeşitli Makine Öğrenmesi yöntemleri aktarılacaktır.

          • Eğitim uygulamaları gerçek ve güncel finansal veriler üzerinden gerçekleştirilecektir.
          • Eğitim “web” platformundan “online” olarak gerçekleştirilecektir. Derste uzun vakitler harcamamak adına kullanılacak tüm kodlar kullanıcıların ilgili “R” alanlarına kolayca kopyalayabilecekleri şekilde hazır halde bulunacaktır.
          • Eğitim 4’er saatlik 4 farklı güne yayılmış seanslardan oluşacak şekilde toplam 16 saatte tamamlanacaktır.
          • Eğitim dili Türkçe olacak, fakat finansal kavramlar İngilizce olarak aktarılacaktır. Eğitim başlığı ve içeriği bu yüzden İngilizce olarak hazırlanmıştır.
          • Bu eğitimde bilgisayar teknolojileri açısından bir ön yeterlilik bulunmamaktadır. Fakat katılımcıların eğitim içeriğinde yer alan finansal konuları takip edebilecek düzeyde bilgi seviyesinde olmasında fayda vardır. Eğitim içeriğinde ki finansal konuların çok detayına girilemeyecektir. Eğitimin temel amacı eğitimde yer alan finansal konuların R'da uygulamalarının yapılmasıdır.
          • Eğitim öncesinde kullanıcıların aşağıdaki linklerden R4 ve R Studio programlarını bilgisayarlarına indirip kurmaları beklenmektedir. Gerekirse eğitmenle yapılacak uzaktan bağlantıyla kurulum ve R’ın bilgisayarlarda eğitime hazır hale getirilme konularında destek verilecektir.
          R 4.0.2:https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ R Studio:https://rstudio.com/products/rstudio/download/
          Eğitim Tarihi: 16 - 17 Nisan 2022
          Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
          Ücret: 3800 TL

           Yeni Dijital Dünya Düzeninde Müşteri Odaklı Pazarlama ve Değer Oluşturma

           Genel Bilgi

           Müşteri Odaklı Pazarlama ve Değer Oluşturma

           Günümüzün ortamında rekabetçi kalabilmek için, kuruluşunuzu uzmanlaşmış, yüksek vasıflı profesyoneller ile inşa etmek artık yeterli değil. Kurum Kültürünün oluşması ve kurum içi uyumluluk ve ekip olabilme duygusu Güçlü olmalıdır.
           Yüksek performanslı olarak kabul edilmek için, çalışanlar mutlaka iyi bir iletişim içerisinde olmalı: en yetenekli ve teknik açıdan uzman profesyonellerin bile yi birer uzman iletişimciler, işbirlikçiler, ve liderler olması gerekliliği giderek daha da kritik hale geldi.

           Kimler Katılmalı

           Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere , iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki ; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.

           Kurs İçeriği

           21. Yüzyılda İşletme Yönetiminde Müşteri Odaklı Pazarlama İlke ve Stratejileri

           • 21. Yüzyılda İşletmelerde Değişim, Küreselleşme ve Vizyon Geliştirme
           • 21. Yüzyıla Uygun Müşteri Odaklı Kurum Kültürünün Oluşturulması ve Değişim Yönetimi
           • İşletme Yönetimi Açısından Müşteri Odaklı Pazarlama Fonksiyonu ve Önemli Özellikleri

           21. Yüzyılda Rekabet Üstünlüğü Yaratan Yeni Stratejiler ve Müşteri Odaklı Pazarlama Modelleri

           • İşletmelerde Kısa ve Uzun Dönemli Rekabetçi Pazarlama Planlarının Hazırlanması
           • Çağdaş Yönetim Teknikleri ile Müşteri Odaklı Pazarlama Yönetimi İlişkisi
           • Yeni Ekonomiyi Yakalamak İçin Müşteri Odaklı Pazarlamanın Kuralları

           Müşteri Değeri Oluşturma ve Değer Temelli Pazarlama Teknikleri

           • Müşteri Değerini Oluşturmak
           • Marka Değeri Geliştirmek
           • Pazarlamada Değer Unsurları ve Müşteri Değer Önerisi

           Müşteri Merkezli Organizasyon Yapısı

           • Değer Temelli Pazarlama Teknikleri
           • Pazarlama Örnek Vaka İncelemeleri
           • Şirkete Özel Müşteri Odaklı Çözüm Önerileri ve WORKSHOP
           • Müşteri Odaklı Pazarlama Eğitimine İlişkin Sonuç ve Öneriler

           Tarih

           Eğitim Tarihi: 08-09 Eylül 2021
           Mekan: Swissotel The Bosphorus
           Ücret: 2890 TL

           PDF İndir

           Eğitim içeriği güncelleniyor.

           Kayıt formu

            Post Pandemik Döneminde Proaktif Satış

            Genel Bilgi

            Proaktif Satış

            “Müşteri ihtiyacına öncelik vermek”

            Rekabetin çok yoğun olduğu ve ürün ve/veya hizmet satışının tüketici algısına göre şekillendiği pazarda üstünlük sağlamak fark yaratmak ile başlıyor.
            Aslında hiç bir okulu olmayan satış ve pazarlama yönetimi tamamen somut veriler ile deneyimlenerek oluşturlan teori ile pratik bilgilerin bir araya getirilmesiyle iyileştirilmektedir,
            Bu eğitimde Reaktif satış ile Proaktif satış arasındaki farkı açıklamaya çalışılarak ve Proaktif satışın faydaları gösterilecektir.

            “Müşteri başarısı, açık iletişim, değer realizasyonu ve % 100 müşteri memnuniyeti için net hedefler belirleyerek sürekliiği olan bir yolculuktur.”

            Kimler Katılmalı:

            Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere , iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki ; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.

            Kurs İçeriği

            • Satış ve Pazarlama – Tanımlamalar
            • Proaktif Satış Nedir, Proaktif Satış ile Reaktif Satış Arasındaki Temel Farklar
            • Müşteri Pazarlarına Yönelik Satış Geliştirme
             • Satış Yönetimi
             • Satışta Süreç İyileştirme
             • Satış Faaliyetlerinin Planlanması ve Satış Fırsatları
             • Satışçılığın Davranışsal Yönü
            • 21. Yüzyılda İleri Satış Teknikleri
             • Satış Görüşmelerinin Stratejik ve Taktik Planlaması
             • Satış Görevlerinin Yapısı ve Özellikleri
             • Satış İşleminin Aşamaları
            • Proaktif Satışta Genel Tutum ve İlkeler
             • Satış Temsilcilerinin Seçilmesi
             • Satış Temsilcilerinin Eğitimi
             • Satış Takımlarının Oluşturulması
             • Satışta Karar Alma ve Yetki Aktarma
             • Mükemmel Müşteri Hizmeti Sunma
             • Satışı Sonuçlandırma
             • Satış Sonrası Hizmet ve İlişki
            • Satış Yönetimi Örnek Vaka İncelemeleri
            • Şirket Satış Stratejilerine İlişkin WORKSHOP
            • Proaktif Satış Eğitimine İlişkin Sonuç ve Öneriler

            Tarih

            Eğitim Tarihi: 06-07 Ekim 2021
            Mekan: Swissotel The Bosphorus
            Ücret: 2890 TL

            PDF İndir

            Eğitim içeriği güncelleniyor.

            Kayıt formu

             Müzakere Yönetimi ve Becerileri

             Genel Bilgi

             Müzakere Yönetimi ve Becerileri

             “Müşteri ihtiyacına öncelik vermek”

             İnsan kaynakları , Eğitim ve Yetenek Yönetimi Bölüm çalışanları ve yöneticileri, Performans değerleme personeli, bordro ve özlük işlerinde çalışan personel ile işletme yöneticileri.
             Kimler Katılmalı:
             Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere, iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.

             Kurs Icerigi

             Eğitim İçeriği Güncelleniyor

             Tarih

             Eğitim içeriği güncelleniyor.

             PDF İndir

             Eğitim içeriği güncelleniyor.

             Kayıt formu

              Şirket Kültürü ve Ekip Çalışması

              Genel Bilgi

              Eğitim içeriği güncelleniyor.

              Kurs Icerigi

              Eğitim içeriği güncelleniyor.

              Tarih

              Eğitim içeriği güncelleniyor.

              PDF İndir

              Eğitim içeriği güncelleniyor.

              Kayıt formu

               Kurumsal Yönetim ve Etik

               Genel Bilgi

               Eğitim içeriği güncelleniyor.

               Kurs Icerigi

               Eğitim içeriği güncelleniyor.

               Tarih

               Eğitim içeriği güncelleniyor.

               PDF İndir

               Eğitim içeriği güncelleniyor.

               Kayıt formu

                İK ve Yetenek Yönetimi

                Genel Bilgi

                İK ve Yetenek Yönetimi


                “Müşteri ihtiyacına öncelik vermek”
                İnsan kaynakları , Eğitim ve Yetenek Yönetimi Bölüm çalışanları ve yöneticileri, Performans değerleme personeli, bordro ve özlük işlerinde çalışan personel ile işletme yöneticileri.

                Kimler Katılmalı :


                Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere , iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki ; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.

                Kurs Icerigi

                İnsan Kaynakları Yönetimi

                • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
                • İnsan Kaynakları Planlaması
                • İşe Alım ve Yerleştirme
                • Eğitim ve Geliştirme
                • Performans Değerlendirme
                • Kariyer Yönetimi
                • Yetenek Yönetimi
                • Ücret Yönetimi ve Ödül Yönetimi

                İş Yaşamında Hukuki Düzenlemeler

                • İş yasasında temel kavramlar
                • İş İlişkisi, iş sözleşmesi
                • Çalışma Koşullarının düzenlenmesi

                Personel Özlük İşleri

                Ücret Kavramı

                Bordro Uygulamaları

                • Bordro hazırlığı, hesaplaması, kontrolü
                • Bordronun operasyonel süreçleri

                İş Kanunu ve Kurumsal Uygulamaları

                SGK ve Kurumsal Uygulamaları

                • Teşvikler, yeni uygulamalar

                İş Sağlığı ve Güvencesi

                Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları

                Örnek Uygulamalar

                Kapanış

                Tarih

                Eğitim içeriği güncelleniyor.

                PDF İndir

                Eğitim içeriği güncelleniyor.

                Kayıt formu

                 Yaratıcı Zihinler - Kurumsal Atölyeler

                 Genel Bilgi

                 Eğitim içeriği güncelleniyor.

                 Kurs Icerigi

                 Eğitim içeriği güncelleniyor.

                 Tarih

                 Eğitim içeriği güncelleniyor.

                 PDF İndir

                 Eğitim içeriği güncelleniyor.

                 Kayıt formu

                  Mindfulness

                  Genel Bilgi

                  Eğitim içeriği güncelleniyor.

                  Kurs Icerigi

                  Eğitim içeriği güncelleniyor.

                  Tarih

                  Eğitim içeriği güncelleniyor.

                  PDF İndir

                  Eğitim içeriği güncelleniyor.

                  Kayıt formu

                   Blockchain Teknolojilerine Giriş

                   Genel Bilgi

                   Eğitim İçeriği Güncelleniyor

                   Kurs İçeriği

                   Eğitim İçeriği Güncelleniyor

                   Tarih

                   Eğitim İçeriği Güncelleniyor

                   Kayıt formu

                    Algorithmic Trading in R

                    Genel Bilgi

                    Bu eğitimde gerçek veriler üzerinden katılımcılara R’da uygulamalı olarak algoritmik yatırım stratejileri konuları aktarılacaktır.

                    Bunun için öncelikle teknik analizlerde sık kullanılan bazı indikatörlerden bahsedilecek, ardından bu indikatörler dahil olmak üzere çeşitli kural ve sinyallerin yatırım stratejilerine entegre edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca çeşitli popüler yatırım stratejilerinin de R’da kodlaması yapılacaktır.

                    Tüm bu stratejilerin geçmiş veriler üzerinde ki performansı geriye yönelik başarı testleri ile tespit edilecektir. Ayrıca “benchmark” getiri oranı ve yatırım stratejilerinin üstlendiği risk ölçütleriyle birlikte yatırım performansları tek veya bir portföy olarak değerlendirilecektir.

                    Son olarak algoritmik yatırımlarda kullanılabilecek çeşitli Makine Öğrenmesi yöntemleri aktarılacaktır.

                    • Eğitim uygulamaları gerçek ve güncel finansal veriler üzerinden gerçekleştirilecektir.
                    • Eğitim “web” platformundan “online” olarak gerçekleştirilecektir. Derste uzun vakitler harcamamak adına kullanılacak tüm kodlar kullanıcıların ilgili “R” alanlarına kolayca kopyalayabilecekleri şekilde hazır halde bulunacaktır.
                    • Eğitim 4’er saatlik 4 farklı güne yayılmış seanslardan oluşacak şekilde toplam 16 saatte tamamlanacaktır.
                    • Eğitim dili Türkçe olacak, fakat finansal kavramlar İngilizce olarak aktarılacaktır. Eğitim başlığı ve içeriği bu yüzden İngilizce olarak hazırlanmıştır.
                    • Bu eğitimde bilgisayar teknolojileri açısından bir ön yeterlilik bulunmamaktadır. Fakat katılımcıların eğitim içeriğinde yer alan finansal konuları takip edebilecek düzeyde bilgi seviyesinde olmasında fayda vardır. Eğitim içeriğinde ki finansal konuların çok detayına girilemeyecektir. Eğitimin temel amacı eğitimde yer alan finansal konuların R'da uygulamalarının yapılmasıdır.
                    • Eğitim öncesinde kullanıcıların aşağıdaki linklerden R4 ve R Studio programlarını bilgisayarlarına indirip kurmaları beklenmektedir. Gerekirse eğitmenle yapılacak uzaktan bağlantıyla kurulum ve R’ın bilgisayarlarda eğitime hazır hale getirilme konularında destek verilecektir.
                    R 4.0.2:https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ R Studio:https://rstudio.com/products/rstudio/download/

                    Kurs İçeriği

                    Tarih

                    Eğitim Tarihi: 16 - 17 Nisan 2022
                    Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
                    Ücret: 3800 TL

                    Kayıt formu