Excel ile Finansal Problem Çözümleri


Excel i bir çözüm aracı olarak kullanarak finansal problemlerin çözümünde pratiklik kazanmaktır. Finansal ve İstatistiksel Fonksyonların kullanımı ve bu amaçla Mali tablolar ve Finansal veriler analizi için kolaylıklar sağlayacaktır. Temel Finans Matematiği Fonksiyonlarının da işleneceği bu Eğitim, başlangıçtan , finansal tabloların yorumlanmasına kadar bir çok aşamada yardımcı olacaktır.

Kimler katılmalı


Muhasebe ve Finans yöneticileri, Gayrimenkul Değerleme uzmanları, Pazarlama Yöneticileri, İstatistik ve Finansal Veri Analistleri, Raporlama ve Bütçe Uzmanları, Hazine Bölümü çalışanları, Yatırım Şirketleri Finans yöneticileri, Mali Analistler, Finans ve Fon Yöneticileri, Risk Yöneticileri ve Hazine bölümü çalışanları ile Portföy yatırımcıları ve Banka çalışanları.

Paranın Zaman Değeri Uygulamaları (FV,PV,PMT,NPER,RATE Fonksiyonları)
Net Bugünkü Değer Kavramı (NPV Fonksiyonu)
Proje ve Yatırımların İç Verim Oranı (IRR, XIRR Fonksiyonları)
Değiştirilmiş İç Verim Oranı (MIRR Fonksiyonu)
İstatistik ve Veritabanı Fonksiyonları ile Veri Analizleri
Mantık Fonsiyonları (IF, IF-AND, IF-OR)
Çoklu sayfalarda Aynı Anda Formül Girişi
Çek Atama Formülü
Mantık Fonksiyonları ile Hedging – Risk Aktarımı
Filtreleme Araçları ve “Remove Duplicate” ile Menkul Kiymet Performans Analizi
IF-AND ve Hareketli Ortalama ile En İyi Yatirim Stratejisini Belirleme
Referans Fonksiyonları (VLOOKUP,HLOOKUP,LOOKUP)
Referans Fonksiyonları ile Kademeli Ücret Hesaplama
MATCH Fonksiyonu
MATCH Fonksiyonu ile Nakit Akış Tablosunda Değer Sorgulama
Pivot Tablolar
Pivot Tablolar ile Faiz Oranlarında Volatilite Analizi
Pivot Tablolar ve Metin Fonksiyonları ile Hisse Senedi Getirilerinde Mevsim Etkisi Analizi
Goal Seek (Hedef Arama) ile Problem Çözme
Goal Seek (Hedef Arama) ile Mortgage Faizinin Hesaplanması
Goal Seek (Hedef Arama) ile Proje Değerleme
Data Tables (Veri Tabloları) ile Duyarlılık Analizi
Data Table – Tek Boyutlu Tablo
Data Table ile Mortgage Ödeme Planı Analizi
Data Table ile Proje Değerleme
Belirsizlik Koşulları Altında Data-Table ve IF-AND ile Uzun Vadede Kara Geçiş Analizi
Senaryo Yönetimi
Data Forms (Veri Formları) ile Duyarlılık Analizi
Data Forms – Net Bugünkü Değer Duyarlılık Analizi
OFFSET Fonksiyonu
OFFSET Fonksiyonu – Sonsuz Ömür Süresi İçinde Yatırım Projelerinde Optimum Stratejinin Belirlenmesi
Histogram Grafikler
Histogram Grafik Oluşturma – Hisse Senedi Uygulamaları
Eğitim Tarihi: 01-02 Nisan 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 2890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.









  Finansal Modelleme


  Bu eğitim şirketlerin finansal olarak analiz edilmesi, iş planlarının hazırlanması, marka ve piyasa değerlerinin tespiti, halka arz ya da birleşme satın almalara hazırlanılması , alternatif yatırım kararlarında karar alma mekanizmalarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.
  Mali Tablo Analizi, Şirketler için Finansal Rasyo ve İflas Modellemeleri, Alternatif Yatırımların Finansal Fizibilitesi, Yatırımların geri dönüş süresi, iç verim oranı ve net bugünkü değerin hesaplanmasının kavranması ilk günün temel amaçları arasındadır. İkinci bölümde şirketlerin halka açılmalarında, başka şirketler ile birleşmelerinde, şirketlerin stratejik ve finansal ortak temininde ya da hisse senetlerinin satışında hem teori hem de uygulamada şirket ve mark değerinin tespiti, şirketlerin bütçe raporlanması ve strateji departmanı ile çalışarak gelecek 5 yıllık iş planının hazırlanması, şirketlerin sermaye piyasalarından alternatif fon kaynaklarına erişme yöntemlerinin kavranması ikinci günün amaçları arasında yer almaktadır.

  Kimler katılmalı


  Eğitim programı şirketlerin Finans, Hisse Analisti, Kredi ve Proje Finansmanı, Aracı Kurum Çalışanları, Birleşme ve Satın alma Departmanları, Kurumsal Finansman, Strateji ve İş Geliştirme, Finansal Kontrolör, Hazine ve Bütçe, Raporlama departmanlarında çalışan profesyoneller, Finans Doktorası yapan, CFA sınavlarına hazırlanan profesyoneller ve öğrencilere hitap etmektedir.

  Giriş; Neden Finansal Modelleme, Nerede ve Kimler tarafından kullanılır
  Gelir Tablosu, Bilanço ve Nakit Akışlarının Kısa Tanımı
  Mai Tablo Analiz Örnekleri
  Karşılaştırmalı, Dikey, Trend ve Oran Analizleri
  Geleneksel Finansal Rasyolar
  Du-Pont ve İflas Skorları Analizi
  Projeksiyon'a Giriş; Amacı ve Kullanıcıları
  Geçmiş Performans Analizi
  Gelir ve Gider Kalemlerindeki Temel Faktörlerin İncelenmesi
  Tek Seferlik Gelir ve Giderleri Tespiti
  Gelir Tablosu ve Bilançonun Projeksiyonu
  Nakit Akış Projeksiyonu
  Yatırım Fizibilitesi, Geri Dönüş Süresi ve İç Verim Oranı
  Alternatif Yatırımların Karşılaştırılması ve Uygulamalı Örnekler
  Şirket Değeri ve Piyasa Değeri
  Nakit Akımlarının Belirlenmesi
  Özsermaye'ye olan Nakit Akımları
  Firma'ya olan Serbest Nakit Akımları
  Nakit Akım Tahminlerinin Tahmini süresi
  CAPM'in Tanımı
  Uç Değer Büyüme Oranı ve AOSM'nin Tespiti
  Beta ve Alfa'nın Tespiti
  Kontrol Primi ve Likidite İskontosu
  Sermaye Piyasası Risk Priminin Tespiti
  Değerleme Duyarlılık Analizi
  Uygulamalı Gerçek Örnek
  Piyasa Çarpanlarının Tanımı
  Çarpan Analizi'nin Tanımı
  Cari, Tarihi ve Beklenti Çarpanlarına göre Fiyatlama
  Uygulamalı Örnek
  DCF ile Çarpan Analizinin Karşılaştırılması
  Marka Değerleme
  Alternatif Değerleme Methodları ; Reverse Engineering ve Regresyon, Metcalfe Methodu
  Holding ve GYO İskontosu
  Mekan: Online
  Ücret: 3800 TL
  Eğitim içeriği güncelleniyor.









   Finansal Tablolar Analizi-UFRS Bazlı


   Bu eğitimin amacı katılımcılara işletmelerin finansal performanslarının değerlendirilmesi sürecindeki temel bilgileri aktarmak, bu konulardaki bilgi ve becerilerini artırmak, aynı zamanda işletmenin geçen çalışma dönemi performansı ile karşılaştırma yapabilmelerini ve yeni çalışma dönemi için planlama yapabilmelerine yardımcı olmaktır.

   Kimler katılmalı


   Özellikle finansal performans değerleme ve finansal analiz konularında bilgi ve birikimlerini artırmayı amaçlayan tüm yönetici, yönetici adayları ve çalışanlar.

   Temel Finans ve Muhasebe İlkeleri
   Başlıca Finansal Tablolar
     • Bilanço
     • Gelir Tablosu
   Finansal Tabloların Temel Özellikleri
   Finansal Tabloların Yorumlanması ve Analizi
     • Dikey Analiz
     • Yatay Analiz
     • Oran Analizi
     • Likidite Analizi
     • Karlılık Analizi
   Finansal Tablo Analiz Bilgilerinin Yönetim Karar Süreçlerinde Kullanımı
     • Gelirler (Satış ya da Ciro)
     • Satışların Maliyeti
     • Değişken Maliyet / Sabit Maliyetler
   Cari Performansın Değerlendirilmesi
     • Satış /Miktar Analizi
     • Alacak Yönetimi / Bilanço Etkisi
     • Stok Yönetimi / Satış Hızı
   Satış kararlarında Mali Tablolar
     • Nakit Yönetimi / Satış Stratejisi
     • Alacak Yönetimi / Bilanço Etkisi
     • Stok Yönetimi / Satış Hızı
   Finans Matematiği ve Faiz Hesaplamaları
     • Satış ve Pazarlamacılar için Finansal Matematiğin Önemi
     • Vadeli / Peşin – Bilinçli karar verebilme
     • Basit ve Bileşik Faiz
   Paranın zaman değeri kavramı
   Genel Değerlendirme
   Eğitim Tarihi: 14 - 15 Mart 2022
   Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
   Ücret: 3800 TL
   Eğitim içeriği güncelleniyor.









    Bütçe Planlama ve Raporlama - Uygulamalı


    Öncelikle kurumsal bütçe ve planlamanın hayati önemini kavaramayı amçlayan bu seminerin amacı, işletmelerde bütçe yapmanın amacı, yararları, türleri ve hazırlanışı konusunda katılımcıları bilgi sahibi yapmak ve işletmelerin hedeflediği faaliyet düzeylerini rakamlaştırmayı sağlayan planlama aracı olarak bütçeleme sisteminden azami yararı elde edilmesini sağlamak olacaktır.

    Kimler katılmalı


    Öncelikle Bütçe ve Planlama bölüm çalışanları ve bütçe hazırlama , kontrol ve yönetimi konusunda paydaşlar olan satış , pazarlama, üretim bölüm yönetici ve çalışanları ile bütçeleme konularındaki bilgilerini geliştirmeyi arzu eden ilgili birim yönetici, yönetici adayları ve çalışanları katılabilirler.

    Bütçeleme ve Bütçe Tanımı ,Bütçenin Amaçları
    Neden Bütçe? Gerekli mi?
    Planlama, Koordinasyon, Kontrol – Bütçe ortakları
    Bütçenin Yararları, Bütçenin Etkinliğini Arttıran Unsurlar
    Üretim Yapan İşletmelerde Tespit Edilecek Hedefler
    Bütçe Çeşitleri
      • İşletme Bütçe Sistemi, Gelir Bütçeleri ; Satış Bütçesi
      • Giderler Bütçeleri; Üretim Bütçesi, Tedarik Bütçesi, Direkt Hammadde Bütçesi, Direkt İşçilik Bütçesi, Satılan Malın Maliyeti Bütçesi
      • Faaliyet Giderleri (Pazarlama, Satış, Dağıtım ve Genel Yönetim Giderleri) Bütçesi, Nakit Bütçesi
    Static&Flexible Bütçe- Variance Analizi
    Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu
    İşletme Bütçelerinin Revizyonu ve Kontrol
    Fiyatlandırma kararları ve bütçeleme
    Bütçesel Kontrol, Sapma Analizleri, Kontrol Raporları ve Revizyon
    Yönetim Kontrolü
    Kontrol Edilebilir Maliyetler ve Kontrol Edilemez Maliyetler Sorumluluk Merkezleri ,Yönetici Etkinliğinin Ölçülmesi
    Başabaş Analizi ve Kar Planlaması
    Bütçe Sapmaları, Bütçe Kontrolü ve Raporları
    Eğitim Tarihi: 04 - 05 Haziran 2022
    Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
    Ücret: 3800 TL
    Eğitim içeriği güncelleniyor.









     İçerik Güncelleniyor
     İçerik Güncelleniyor
     Eğitim Tarihi: 16 Mart 2022
     Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
     Ücret: 1890 TL
     Eğitim içeriği güncelleniyor.









      İçerik Güncelleniyor
      İçerik Güncelleniyor
      Eğitim Tarihi: 20-21 Mart 2021
      Mekan: Swissotel The Bosphorus
      Ücret: 2890 TL
      Eğitim içeriği güncelleniyor.









       İçerik Güncelleniyor
       İçerik Güncelleniyor
       Eğitim içeriği güncelleniyor.
       Eğitim içeriği güncelleniyor.









        İçerik Güncelleniyor
        İçerik Güncelleniyor
        Eğitim içeriği güncelleniyor.
        Eğitim içeriği güncelleniyor.









         Excel ile Finansal Problem Çözümleri

         Genel Bilgi

         Excel ile Finansal Problem Çözümleri


         Excel i bir çözüm aracı olarak kullanarak finansal problemlerin çözümünde pratiklik kazanmaktır. Finansal ve İstatistiksel Fonksyonların kullanımı ve bu amaçla Mali tablolar ve Finansal veriler analizi için kolaylıklar sağlayacaktır. Temel Finans Matematiği Fonksiyonlarının da işleneceği bu Eğitim, başlangıçtan , finansal tabloların yorumlanmasına kadar bir çok aşamada yardımcı olacaktır.

         Kimler katılmalı


         Muhasebe ve Finans yöneticileri, Gayrimenkul Değerleme uzmanları, Pazarlama Yöneticileri, İstatistik ve Finansal Veri Analistleri, Raporlama ve Bütçe Uzmanları, Hazine Bölümü çalışanları, Yatırım Şirketleri Finans yöneticileri, Mali Analistler, Finans ve Fon Yöneticileri, Risk Yöneticileri ve Hazine bölümü çalışanları ile Portföy yatırımcıları ve Banka çalışanları.

         Kurs Icerigi

         Paranın Zaman Değeri Uygulamaları (FV,PV,PMT,NPER,RATE Fonksiyonları)
         Net Bugünkü Değer Kavramı (NPV Fonksiyonu)
         Proje ve Yatırımların İç Verim Oranı (IRR, XIRR Fonksiyonları)
         Değiştirilmiş İç Verim Oranı (MIRR Fonksiyonu)
         İstatistik ve Veritabanı Fonksiyonları ile Veri Analizleri
         Mantık Fonsiyonları (IF, IF-AND, IF-OR)
         Çoklu sayfalarda Aynı Anda Formül Girişi
         Çek Atama Formülü
         Mantık Fonksiyonları ile Hedging – Risk Aktarımı
         Filtreleme Araçları ve “Remove Duplicate” ile Menkul Kiymet Performans Analizi
         IF-AND ve Hareketli Ortalama ile En İyi Yatirim Stratejisini Belirleme
         Referans Fonksiyonları (VLOOKUP,HLOOKUP,LOOKUP)
         Referans Fonksiyonları ile Kademeli Ücret Hesaplama
         MATCH Fonksiyonu
         MATCH Fonksiyonu ile Nakit Akış Tablosunda Değer Sorgulama
         Pivot Tablolar
         Pivot Tablolar ile Faiz Oranlarında Volatilite Analizi
         Pivot Tablolar ve Metin Fonksiyonları ile Hisse Senedi Getirilerinde Mevsim Etkisi Analizi
         Goal Seek (Hedef Arama) ile Problem Çözme
         Goal Seek (Hedef Arama) ile Mortgage Faizinin Hesaplanması
         Goal Seek (Hedef Arama) ile Proje Değerleme
         Data Tables (Veri Tabloları) ile Duyarlılık Analizi
         Data Table – Tek Boyutlu Tablo
         Data Table ile Mortgage Ödeme Planı Analizi
         Data Table ile Proje Değerleme
         Belirsizlik Koşulları Altında Data-Table ve IF-AND ile Uzun Vadede Kara Geçiş Analizi
         Senaryo Yönetimi
         Data Forms (Veri Formları) ile Duyarlılık Analizi
         Data Forms – Net Bugünkü Değer Duyarlılık Analizi
         OFFSET Fonksiyonu
         OFFSET Fonksiyonu – Sonsuz Ömür Süresi İçinde Yatırım Projelerinde Optimum Stratejinin Belirlenmesi
         Histogram Grafikler
         Histogram Grafik Oluşturma – Hisse Senedi Uygulamaları

         Tarih

         Eğitim Tarihi: 01-02 Nisan 2021
         Mekan: Swissotel The Bosphorus
         Ücret: 2890 TL

         PDF İndir

         Eğitim içeriği güncelleniyor.

         Kayıt formu









          Finansal Modelleme

          Genel Bilgi

          Finansal Modelleme


          Bu eğitim şirketlerin finansal olarak analiz edilmesi, iş planlarının hazırlanması, marka ve piyasa değerlerinin tespiti, halka arz ya da birleşme satın almalara hazırlanılması , alternatif yatırım kararlarında karar alma mekanizmalarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.
          Mali Tablo Analizi, Şirketler için Finansal Rasyo ve İflas Modellemeleri, Alternatif Yatırımların Finansal Fizibilitesi, Yatırımların geri dönüş süresi, iç verim oranı ve net bugünkü değerin hesaplanmasının kavranması ilk günün temel amaçları arasındadır. İkinci bölümde şirketlerin halka açılmalarında, başka şirketler ile birleşmelerinde, şirketlerin stratejik ve finansal ortak temininde ya da hisse senetlerinin satışında hem teori hem de uygulamada şirket ve mark değerinin tespiti, şirketlerin bütçe raporlanması ve strateji departmanı ile çalışarak gelecek 5 yıllık iş planının hazırlanması, şirketlerin sermaye piyasalarından alternatif fon kaynaklarına erişme yöntemlerinin kavranması ikinci günün amaçları arasında yer almaktadır.

          Kimler katılmalı


          Eğitim programı şirketlerin Finans, Hisse Analisti, Kredi ve Proje Finansmanı, Aracı Kurum Çalışanları, Birleşme ve Satın alma Departmanları, Kurumsal Finansman, Strateji ve İş Geliştirme, Finansal Kontrolör, Hazine ve Bütçe, Raporlama departmanlarında çalışan profesyoneller, Finans Doktorası yapan, CFA sınavlarına hazırlanan profesyoneller ve öğrencilere hitap etmektedir.

          Kurs Icerigi

          Giriş; Neden Finansal Modelleme, Nerede ve Kimler tarafından kullanılır
          Gelir Tablosu, Bilanço ve Nakit Akışlarının Kısa Tanımı
          Mai Tablo Analiz Örnekleri
          Karşılaştırmalı, Dikey, Trend ve Oran Analizleri
          Geleneksel Finansal Rasyolar
          Du-Pont ve İflas Skorları Analizi
          Projeksiyon'a Giriş; Amacı ve Kullanıcıları
          Geçmiş Performans Analizi
          Gelir ve Gider Kalemlerindeki Temel Faktörlerin İncelenmesi
          Tek Seferlik Gelir ve Giderleri Tespiti
          Gelir Tablosu ve Bilançonun Projeksiyonu
          Nakit Akış Projeksiyonu
          Yatırım Fizibilitesi, Geri Dönüş Süresi ve İç Verim Oranı
          Alternatif Yatırımların Karşılaştırılması ve Uygulamalı Örnekler
          Şirket Değeri ve Piyasa Değeri
          Nakit Akımlarının Belirlenmesi
          Özsermaye'ye olan Nakit Akımları
          Firma'ya olan Serbest Nakit Akımları
          Nakit Akım Tahminlerinin Tahmini süresi
          CAPM'in Tanımı
          Uç Değer Büyüme Oranı ve AOSM'nin Tespiti
          Beta ve Alfa'nın Tespiti
          Kontrol Primi ve Likidite İskontosu
          Sermaye Piyasası Risk Priminin Tespiti
          Değerleme Duyarlılık Analizi
          Uygulamalı Gerçek Örnek
          Piyasa Çarpanlarının Tanımı
          Çarpan Analizi'nin Tanımı
          Cari, Tarihi ve Beklenti Çarpanlarına göre Fiyatlama
          Uygulamalı Örnek
          DCF ile Çarpan Analizinin Karşılaştırılması
          Marka Değerleme
          Alternatif Değerleme Methodları ; Reverse Engineering ve Regresyon, Metcalfe Methodu
          Holding ve GYO İskontosu

          Tarih

          Mekan: Online
          Ücret: 3800 TL

          PDF İndir

          Eğitim içeriği güncelleniyor.

          Kayıt formu









           Finansal Tablolar Analizi-UFRS Bazlı

           Genel Bilgi

           Finansal Tablolar Analizi-UFRS Bazlı


           Bu eğitimin amacı katılımcılara işletmelerin finansal performanslarının değerlendirilmesi sürecindeki temel bilgileri aktarmak, bu konulardaki bilgi ve becerilerini artırmak, aynı zamanda işletmenin geçen çalışma dönemi performansı ile karşılaştırma yapabilmelerini ve yeni çalışma dönemi için planlama yapabilmelerine yardımcı olmaktır.

           Kimler katılmalı


           Özellikle finansal performans değerleme ve finansal analiz konularında bilgi ve birikimlerini artırmayı amaçlayan tüm yönetici, yönetici adayları ve çalışanlar.

           Kurs İçeriği

           Temel Finans ve Muhasebe İlkeleri
           Başlıca Finansal Tablolar
             • Bilanço
             • Gelir Tablosu
           Finansal Tabloların Temel Özellikleri
           Finansal Tabloların Yorumlanması ve Analizi
             • Dikey Analiz
             • Yatay Analiz
             • Oran Analizi
             • Likidite Analizi
             • Karlılık Analizi
           Finansal Tablo Analiz Bilgilerinin Yönetim Karar Süreçlerinde Kullanımı
             • Gelirler (Satış ya da Ciro)
             • Satışların Maliyeti
             • Değişken Maliyet / Sabit Maliyetler
           Cari Performansın Değerlendirilmesi
             • Satış /Miktar Analizi
             • Alacak Yönetimi / Bilanço Etkisi
             • Stok Yönetimi / Satış Hızı
           Satış kararlarında Mali Tablolar
             • Nakit Yönetimi / Satış Stratejisi
             • Alacak Yönetimi / Bilanço Etkisi
             • Stok Yönetimi / Satış Hızı
           Finans Matematiği ve Faiz Hesaplamaları
             • Satış ve Pazarlamacılar için Finansal Matematiğin Önemi
             • Vadeli / Peşin – Bilinçli karar verebilme
             • Basit ve Bileşik Faiz
           Paranın zaman değeri kavramı
           Genel Değerlendirme

           Tarih

           Eğitim Tarihi: 14 - 15 Mart 2022
           Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
           Ücret: 3800 TL

           PDF İndir

           Eğitim içeriği güncelleniyor.

           Kayıt formu









            Bütçe Planlama ve Raporlama-Uygulamalı

            Genel Bilgi

            Bütçe Planlama ve Raporlama - Uygulamalı


            Öncelikle kurumsal bütçe ve planlamanın hayati önemini kavaramayı amçlayan bu seminerin amacı, işletmelerde bütçe yapmanın amacı, yararları, türleri ve hazırlanışı konusunda katılımcıları bilgi sahibi yapmak ve işletmelerin hedeflediği faaliyet düzeylerini rakamlaştırmayı sağlayan planlama aracı olarak bütçeleme sisteminden azami yararı elde edilmesini sağlamak olacaktır.

            Kimler katılmalı


            Öncelikle Bütçe ve Planlama bölüm çalışanları ve bütçe hazırlama , kontrol ve yönetimi konusunda paydaşlar olan satış , pazarlama, üretim bölüm yönetici ve çalışanları ile bütçeleme konularındaki bilgilerini geliştirmeyi arzu eden ilgili birim yönetici, yönetici adayları ve çalışanları katılabilirler.

            Kurs İçeriği

            Bütçeleme ve Bütçe Tanımı ,Bütçenin Amaçları
            Neden Bütçe? Gerekli mi?
            Planlama, Koordinasyon, Kontrol – Bütçe ortakları
            Bütçenin Yararları, Bütçenin Etkinliğini Arttıran Unsurlar
            Üretim Yapan İşletmelerde Tespit Edilecek Hedefler
            Bütçe Çeşitleri
              • İşletme Bütçe Sistemi, Gelir Bütçeleri ; Satış Bütçesi
              • Giderler Bütçeleri; Üretim Bütçesi, Tedarik Bütçesi, Direkt Hammadde Bütçesi, Direkt İşçilik Bütçesi, Satılan Malın Maliyeti Bütçesi
              • Faaliyet Giderleri (Pazarlama, Satış, Dağıtım ve Genel Yönetim Giderleri) Bütçesi, Nakit Bütçesi
            Static&Flexible Bütçe- Variance Analizi
            Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu
            İşletme Bütçelerinin Revizyonu ve Kontrol
            Fiyatlandırma kararları ve bütçeleme
            Bütçesel Kontrol, Sapma Analizleri, Kontrol Raporları ve Revizyon
            Yönetim Kontrolü
            Kontrol Edilebilir Maliyetler ve Kontrol Edilemez Maliyetler Sorumluluk Merkezleri ,Yönetici Etkinliğinin Ölçülmesi
            Başabaş Analizi ve Kar Planlaması
            Bütçe Sapmaları, Bütçe Kontrolü ve Raporları

            Tarih

            Eğitim Tarihi: 04 - 05 Haziran 2022
            Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
            Ücret: 3800 TL

            PDF İndir

            Eğitim içeriği güncelleniyor.

            Kayıt Formu









             KOBI lerde Nakit Yönetimi ve Finansal Risk Analizi

             Genel Bilgi

             İçerik Güncelleniyor

             Kurs Icerigi

             İçerik Güncelleniyor

             Tarih

             Eğitim Tarihi: 16 Mart 2022
             Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
             Ücret: 1890 TL

             PDF İndir

             Eğitim içeriği güncelleniyor.

             Kayıt formu









              Finans Yöneticileri için Teknoloji

              Genel Bilgi

              İçerik Güncelleniyor

              Kurs İçeriği

              İçerik Güncelleniyor

              Tarih

              Eğitim Tarihi: 20-21 Mart 2021
              Mekan: Swissotel The Bosphorus
              Ücret: 2890 TL

              PDF İndir

              Eğitim içeriği güncelleniyor.

              Kayıt Formu









               İç Denetim ve Kontrol

               Genel Bilgi

               İçerik Güncelleniyor

               Kurs İçeriği

               İçerik Güncelleniyor

               Tarih

               Eğitim içeriği güncelleniyor.

               PDF İndir

               Eğitim içeriği güncelleniyor.

               Kayıt Formu









                Payton ile Finansal Modelleme

                Genel Bilgi

                İçerik Güncelleniyor

                Kurs İçeriği

                İçerik Güncelleniyor

                Tarih

                Eğitim içeriği güncelleniyor.

                PDF İndir

                Eğitim içeriği güncelleniyor.

                Kayıt Formu