Excel ile Finansal Problem Çözümleri


Excel i bir çözüm aracı olarak kullanarak finansal problemlerin çözümünde pratiklik kazanmaktır. Finansal ve İstatistiksel Fonksyonların kullanımı ve bu amaçla Mali tablolar ve Finansal veriler analizi için kolaylıklar sağlayacaktır. Temel Finans Matematiği Fonksiyonlarının da işleneceği bu Eğitim, başlangıçtan , finansal tabloların yorumlanmasına kadar bir çok aşamada yardımcı olacaktır.

Kimler katılmalı


Muhasebe ve Finans yöneticileri, Gayrimenkul Değerleme uzmanları, Pazarlama Yöneticileri, İstatistik ve Finansal Veri Analistleri, Raporlama ve Bütçe Uzmanları, Hazine Bölümü çalışanları, Yatırım Şirketleri Finans yöneticileri, Mali Analistler, Finans ve Fon Yöneticileri, Risk Yöneticileri ve Hazine bölümü çalışanları ile Portföy yatırımcıları ve Banka çalışanları.

Paranın Zaman Değeri Uygulamaları (FV,PV,PMT,NPER,RATE Fonksiyonları)
Net Bugünkü Değer Kavramı (NPV Fonksiyonu)
Proje ve Yatırımların İç Verim Oranı (IRR, XIRR Fonksiyonları)
Değiştirilmiş İç Verim Oranı (MIRR Fonksiyonu)
İstatistik ve Veritabanı Fonksiyonları ile Veri Analizleri
Mantık Fonsiyonları (IF, IF-AND, IF-OR)
Çoklu sayfalarda Aynı Anda Formül Girişi
Çek Atama Formülü
Mantık Fonksiyonları ile Hedging – Risk Aktarımı
Filtreleme Araçları ve “Remove Duplicate” ile Menkul Kiymet Performans Analizi
IF-AND ve Hareketli Ortalama ile En İyi Yatirim Stratejisini Belirleme
Referans Fonksiyonları (VLOOKUP,HLOOKUP,LOOKUP)
Referans Fonksiyonları ile Kademeli Ücret Hesaplama
MATCH Fonksiyonu
MATCH Fonksiyonu ile Nakit Akış Tablosunda Değer Sorgulama
Pivot Tablolar
Pivot Tablolar ile Faiz Oranlarında Volatilite Analizi
Pivot Tablolar ve Metin Fonksiyonları ile Hisse Senedi Getirilerinde Mevsim Etkisi Analizi
Goal Seek (Hedef Arama) ile Problem Çözme
Goal Seek (Hedef Arama) ile Mortgage Faizinin Hesaplanması
Goal Seek (Hedef Arama) ile Proje Değerleme
Data Tables (Veri Tabloları) ile Duyarlılık Analizi
Data Table – Tek Boyutlu Tablo
Data Table ile Mortgage Ödeme Planı Analizi
Data Table ile Proje Değerleme
Belirsizlik Koşulları Altında Data-Table ve IF-AND ile Uzun Vadede Kara Geçiş Analizi
Senaryo Yönetimi
Data Forms (Veri Formları) ile Duyarlılık Analizi
Data Forms – Net Bugünkü Değer Duyarlılık Analizi
OFFSET Fonksiyonu
OFFSET Fonksiyonu – Sonsuz Ömür Süresi İçinde Yatırım Projelerinde Optimum Stratejinin Belirlenmesi
Histogram Grafikler
Histogram Grafik Oluşturma – Hisse Senedi Uygulamaları
Eğitim Tarihi: 01-02 Nisan 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 2890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Finansal Modelleme


Bu eğitim şirketlerin finansal olarak analiz edilmesi, iş planlarının hazırlanması, marka ve piyasa değerlerinin tespiti, halka arz ya da birleşme satın almalara hazırlanılması , alternatif yatırım kararlarında karar alma mekanizmalarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.
Mali Tablo Analizi, Şirketler için Finansal Rasyo ve İflas Modellemeleri, Alternatif Yatırımların Finansal Fizibilitesi, Yatırımların geri dönüş süresi, iç verim oranı ve net bugünkü değerin hesaplanmasının kavranması ilk günün temel amaçları arasındadır. İkinci bölümde şirketlerin halka açılmalarında, başka şirketler ile birleşmelerinde, şirketlerin stratejik ve finansal ortak temininde ya da hisse senetlerinin satışında hem teori hem de uygulamada şirket ve mark değerinin tespiti, şirketlerin bütçe raporlanması ve strateji departmanı ile çalışarak gelecek 5 yıllık iş planının hazırlanması, şirketlerin sermaye piyasalarından alternatif fon kaynaklarına erişme yöntemlerinin kavranması ikinci günün amaçları arasında yer almaktadır.

Kimler katılmalı


Eğitim programı şirketlerin Finans, Hisse Analisti, Kredi ve Proje Finansmanı, Aracı Kurum Çalışanları, Birleşme ve Satın alma Departmanları, Kurumsal Finansman, Strateji ve İş Geliştirme, Finansal Kontrolör, Hazine ve Bütçe, Raporlama departmanlarında çalışan profesyoneller, Finans Doktorası yapan, CFA sınavlarına hazırlanan profesyoneller ve öğrencilere hitap etmektedir.

Giriş; Neden Finansal Modelleme, Nerede ve Kimler tarafından kullanılır
Gelir Tablosu, Bilanço ve Nakit Akışlarının Kısa Tanımı
Mai Tablo Analiz Örnekleri
Karşılaştırmalı, Dikey, Trend ve Oran Analizleri
Geleneksel Finansal Rasyolar
Du-Pont ve İflas Skorları Analizi
Projeksiyon'a Giriş; Amacı ve Kullanıcıları
Geçmiş Performans Analizi
Gelir ve Gider Kalemlerindeki Temel Faktörlerin İncelenmesi
Tek Seferlik Gelir ve Giderleri Tespiti
Gelir Tablosu ve Bilançonun Projeksiyonu
Nakit Akış Projeksiyonu
Yatırım Fizibilitesi, Geri Dönüş Süresi ve İç Verim Oranı
Alternatif Yatırımların Karşılaştırılması ve Uygulamalı Örnekler
Şirket Değeri ve Piyasa Değeri
Nakit Akımlarının Belirlenmesi
Özsermaye'ye olan Nakit Akımları
Firma'ya olan Serbest Nakit Akımları
Nakit Akım Tahminlerinin Tahmini süresi
CAPM'in Tanımı
Uç Değer Büyüme Oranı ve AOSM'nin Tespiti
Beta ve Alfa'nın Tespiti
Kontrol Primi ve Likidite İskontosu
Sermaye Piyasası Risk Priminin Tespiti
Değerleme Duyarlılık Analizi
Uygulamalı Gerçek Örnek
Piyasa Çarpanlarının Tanımı
Çarpan Analizi'nin Tanımı
Cari, Tarihi ve Beklenti Çarpanlarına göre Fiyatlama
Uygulamalı Örnek
DCF ile Çarpan Analizinin Karşılaştırılması
Marka Değerleme
Alternatif Değerleme Methodları ; Reverse Engineering ve Regresyon, Metcalfe Methodu
Holding ve GYO İskontosu
Eğitim Tarihi: 25-26 Mart 202121
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 3800 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Finansal Tablolar Analizi-UFRS Bazlı


Bu eğitimin amacı katılımcılara işletmelerin finansal performanslarının değerlendirilmesi sürecindeki temel bilgileri aktarmak, bu konulardaki bilgi ve becerilerini artırmak, aynı zamanda işletmenin geçen çalışma dönemi performansı ile karşılaştırma yapabilmelerini ve yeni çalışma dönemi için planlama yapabilmelerine yardımcı olmaktır.

Kimler katılmalı


Özellikle finansal performans değerleme ve finansal analiz konularında bilgi ve birikimlerini artırmayı amaçlayan tüm yönetici, yönetici adayları ve çalışanlar.

Temel Finans ve Muhasebe İlkeleri
Başlıca Finansal Tablolar
  • Bilanço
  • Gelir Tablosu
Finansal Tabloların Temel Özellikleri
Finansal Tabloların Yorumlanması ve Analizi
  • Dikey Analiz
  • Yatay Analiz
  • Oran Analizi
  • Likidite Analizi
  • Karlılık Analizi
Finansal Tablo Analiz Bilgilerinin Yönetim Karar Süreçlerinde Kullanımı
  • Gelirler (Satış ya da Ciro)
  • Satışların Maliyeti
  • Değişken Maliyet / Sabit Maliyetler
Cari Performansın Değerlendirilmesi
  • Satış /Miktar Analizi
  • Alacak Yönetimi / Bilanço Etkisi
  • Stok Yönetimi / Satış Hızı
Satış kararlarında Mali Tablolar
  • Nakit Yönetimi / Satış Stratejisi
  • Alacak Yönetimi / Bilanço Etkisi
  • Stok Yönetimi / Satış Hızı
Finans Matematiği ve Faiz Hesaplamaları
  • Satış ve Pazarlamacılar için Finansal Matematiğin Önemi
  • Vadeli / Peşin – Bilinçli karar verebilme
  • Basit ve Bileşik Faiz
Paranın zaman değeri kavramı
Genel Değerlendirme
Eğitim Tarihi: 05-06 Nisan 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 2890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Bütçe Planlama ve Raporlama - Uygulamalı


Öncelikle kurumsal bütçe ve planlamanın hayati önemini kavaramayı amçlayan bu seminerin amacı, işletmelerde bütçe yapmanın amacı, yararları, türleri ve hazırlanışı konusunda katılımcıları bilgi sahibi yapmak ve işletmelerin hedeflediği faaliyet düzeylerini rakamlaştırmayı sağlayan planlama aracı olarak bütçeleme sisteminden azami yararı elde edilmesini sağlamak olacaktır.

Kimler katılmalı


Öncelikle Bütçe ve Planlama bölüm çalışanları ve bütçe hazırlama , kontrol ve yönetimi konusunda paydaşlar olan satış , pazarlama, üretim bölüm yönetici ve çalışanları ile bütçeleme konularındaki bilgilerini geliştirmeyi arzu eden ilgili birim yönetici, yönetici adayları ve çalışanları katılabilirler.

Bütçeleme ve Bütçe Tanımı ,Bütçenin Amaçları
Neden Bütçe? Gerekli mi?
Planlama, Koordinasyon, Kontrol – Bütçe ortakları
Bütçenin Yararları, Bütçenin Etkinliğini Arttıran Unsurlar
Üretim Yapan İşletmelerde Tespit Edilecek Hedefler
Bütçe Çeşitleri
  • İşletme Bütçe Sistemi, Gelir Bütçeleri ; Satış Bütçesi
  • Giderler Bütçeleri; Üretim Bütçesi, Tedarik Bütçesi, Direkt Hammadde Bütçesi, Direkt İşçilik Bütçesi, Satılan Malın Maliyeti Bütçesi
  • Faaliyet Giderleri (Pazarlama, Satış, Dağıtım ve Genel Yönetim Giderleri) Bütçesi, Nakit Bütçesi
Static&Flexible Bütçe- Variance Analizi
Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu
İşletme Bütçelerinin Revizyonu ve Kontrol
Fiyatlandırma kararları ve bütçeleme
Bütçesel Kontrol, Sapma Analizleri, Kontrol Raporları ve Revizyon
Yönetim Kontrolü
Kontrol Edilebilir Maliyetler ve Kontrol Edilemez Maliyetler Sorumluluk Merkezleri ,Yönetici Etkinliğinin Ölçülmesi
Başabaş Analizi ve Kar Planlaması
Bütçe Sapmaları, Bütçe Kontrolü ve Raporları
Eğitim Tarihi: 27-28 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 2890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
İçerik Güncelleniyor
İçerik Güncelleniyor
Eğitim Tarihi: 30 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 1890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
İçerik Güncelleniyor
İçerik Güncelleniyor
Eğitim Tarihi: 20-21 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 2890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
İçerik Güncelleniyor
İçerik Güncelleniyor
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
İçerik Güncelleniyor
İçerik Güncelleniyor
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Excel ile Finansal Problem Çözümleri

Genel Bilgi

Excel ile Finansal Problem Çözümleri


Excel i bir çözüm aracı olarak kullanarak finansal problemlerin çözümünde pratiklik kazanmaktır. Finansal ve İstatistiksel Fonksyonların kullanımı ve bu amaçla Mali tablolar ve Finansal veriler analizi için kolaylıklar sağlayacaktır. Temel Finans Matematiği Fonksiyonlarının da işleneceği bu Eğitim, başlangıçtan , finansal tabloların yorumlanmasına kadar bir çok aşamada yardımcı olacaktır.

Kimler katılmalı


Muhasebe ve Finans yöneticileri, Gayrimenkul Değerleme uzmanları, Pazarlama Yöneticileri, İstatistik ve Finansal Veri Analistleri, Raporlama ve Bütçe Uzmanları, Hazine Bölümü çalışanları, Yatırım Şirketleri Finans yöneticileri, Mali Analistler, Finans ve Fon Yöneticileri, Risk Yöneticileri ve Hazine bölümü çalışanları ile Portföy yatırımcıları ve Banka çalışanları.

Kurs Icerigi

Paranın Zaman Değeri Uygulamaları (FV,PV,PMT,NPER,RATE Fonksiyonları)
Net Bugünkü Değer Kavramı (NPV Fonksiyonu)
Proje ve Yatırımların İç Verim Oranı (IRR, XIRR Fonksiyonları)
Değiştirilmiş İç Verim Oranı (MIRR Fonksiyonu)
İstatistik ve Veritabanı Fonksiyonları ile Veri Analizleri
Mantık Fonsiyonları (IF, IF-AND, IF-OR)
Çoklu sayfalarda Aynı Anda Formül Girişi
Çek Atama Formülü
Mantık Fonksiyonları ile Hedging – Risk Aktarımı
Filtreleme Araçları ve “Remove Duplicate” ile Menkul Kiymet Performans Analizi
IF-AND ve Hareketli Ortalama ile En İyi Yatirim Stratejisini Belirleme
Referans Fonksiyonları (VLOOKUP,HLOOKUP,LOOKUP)
Referans Fonksiyonları ile Kademeli Ücret Hesaplama
MATCH Fonksiyonu
MATCH Fonksiyonu ile Nakit Akış Tablosunda Değer Sorgulama
Pivot Tablolar
Pivot Tablolar ile Faiz Oranlarında Volatilite Analizi
Pivot Tablolar ve Metin Fonksiyonları ile Hisse Senedi Getirilerinde Mevsim Etkisi Analizi
Goal Seek (Hedef Arama) ile Problem Çözme
Goal Seek (Hedef Arama) ile Mortgage Faizinin Hesaplanması
Goal Seek (Hedef Arama) ile Proje Değerleme
Data Tables (Veri Tabloları) ile Duyarlılık Analizi
Data Table – Tek Boyutlu Tablo
Data Table ile Mortgage Ödeme Planı Analizi
Data Table ile Proje Değerleme
Belirsizlik Koşulları Altında Data-Table ve IF-AND ile Uzun Vadede Kara Geçiş Analizi
Senaryo Yönetimi
Data Forms (Veri Formları) ile Duyarlılık Analizi
Data Forms – Net Bugünkü Değer Duyarlılık Analizi
OFFSET Fonksiyonu
OFFSET Fonksiyonu – Sonsuz Ömür Süresi İçinde Yatırım Projelerinde Optimum Stratejinin Belirlenmesi
Histogram Grafikler
Histogram Grafik Oluşturma – Hisse Senedi Uygulamaları

Tarih

Eğitim Tarihi: 01-02 Nisan 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 2890 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Finansal Modelleme

Genel Bilgi

Finansal Modelleme


Bu eğitim şirketlerin finansal olarak analiz edilmesi, iş planlarının hazırlanması, marka ve piyasa değerlerinin tespiti, halka arz ya da birleşme satın almalara hazırlanılması , alternatif yatırım kararlarında karar alma mekanizmalarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.
Mali Tablo Analizi, Şirketler için Finansal Rasyo ve İflas Modellemeleri, Alternatif Yatırımların Finansal Fizibilitesi, Yatırımların geri dönüş süresi, iç verim oranı ve net bugünkü değerin hesaplanmasının kavranması ilk günün temel amaçları arasındadır. İkinci bölümde şirketlerin halka açılmalarında, başka şirketler ile birleşmelerinde, şirketlerin stratejik ve finansal ortak temininde ya da hisse senetlerinin satışında hem teori hem de uygulamada şirket ve mark değerinin tespiti, şirketlerin bütçe raporlanması ve strateji departmanı ile çalışarak gelecek 5 yıllık iş planının hazırlanması, şirketlerin sermaye piyasalarından alternatif fon kaynaklarına erişme yöntemlerinin kavranması ikinci günün amaçları arasında yer almaktadır.

Kimler katılmalı


Eğitim programı şirketlerin Finans, Hisse Analisti, Kredi ve Proje Finansmanı, Aracı Kurum Çalışanları, Birleşme ve Satın alma Departmanları, Kurumsal Finansman, Strateji ve İş Geliştirme, Finansal Kontrolör, Hazine ve Bütçe, Raporlama departmanlarında çalışan profesyoneller, Finans Doktorası yapan, CFA sınavlarına hazırlanan profesyoneller ve öğrencilere hitap etmektedir.

Kurs Icerigi

Giriş; Neden Finansal Modelleme, Nerede ve Kimler tarafından kullanılır
Gelir Tablosu, Bilanço ve Nakit Akışlarının Kısa Tanımı
Mai Tablo Analiz Örnekleri
Karşılaştırmalı, Dikey, Trend ve Oran Analizleri
Geleneksel Finansal Rasyolar
Du-Pont ve İflas Skorları Analizi
Projeksiyon'a Giriş; Amacı ve Kullanıcıları
Geçmiş Performans Analizi
Gelir ve Gider Kalemlerindeki Temel Faktörlerin İncelenmesi
Tek Seferlik Gelir ve Giderleri Tespiti
Gelir Tablosu ve Bilançonun Projeksiyonu
Nakit Akış Projeksiyonu
Yatırım Fizibilitesi, Geri Dönüş Süresi ve İç Verim Oranı
Alternatif Yatırımların Karşılaştırılması ve Uygulamalı Örnekler
Şirket Değeri ve Piyasa Değeri
Nakit Akımlarının Belirlenmesi
Özsermaye'ye olan Nakit Akımları
Firma'ya olan Serbest Nakit Akımları
Nakit Akım Tahminlerinin Tahmini süresi
CAPM'in Tanımı
Uç Değer Büyüme Oranı ve AOSM'nin Tespiti
Beta ve Alfa'nın Tespiti
Kontrol Primi ve Likidite İskontosu
Sermaye Piyasası Risk Priminin Tespiti
Değerleme Duyarlılık Analizi
Uygulamalı Gerçek Örnek
Piyasa Çarpanlarının Tanımı
Çarpan Analizi'nin Tanımı
Cari, Tarihi ve Beklenti Çarpanlarına göre Fiyatlama
Uygulamalı Örnek
DCF ile Çarpan Analizinin Karşılaştırılması
Marka Değerleme
Alternatif Değerleme Methodları ; Reverse Engineering ve Regresyon, Metcalfe Methodu
Holding ve GYO İskontosu

Tarih

Eğitim Tarihi: 25-26 Mart 202121
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 3800 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Finansal Tablolar Analizi-UFRS Bazlı

Genel Bilgi

Finansal Tablolar Analizi-UFRS Bazlı


Bu eğitimin amacı katılımcılara işletmelerin finansal performanslarının değerlendirilmesi sürecindeki temel bilgileri aktarmak, bu konulardaki bilgi ve becerilerini artırmak, aynı zamanda işletmenin geçen çalışma dönemi performansı ile karşılaştırma yapabilmelerini ve yeni çalışma dönemi için planlama yapabilmelerine yardımcı olmaktır.

Kimler katılmalı


Özellikle finansal performans değerleme ve finansal analiz konularında bilgi ve birikimlerini artırmayı amaçlayan tüm yönetici, yönetici adayları ve çalışanlar.

Kurs İçeriği

Temel Finans ve Muhasebe İlkeleri
Başlıca Finansal Tablolar
  • Bilanço
  • Gelir Tablosu
Finansal Tabloların Temel Özellikleri
Finansal Tabloların Yorumlanması ve Analizi
  • Dikey Analiz
  • Yatay Analiz
  • Oran Analizi
  • Likidite Analizi
  • Karlılık Analizi
Finansal Tablo Analiz Bilgilerinin Yönetim Karar Süreçlerinde Kullanımı
  • Gelirler (Satış ya da Ciro)
  • Satışların Maliyeti
  • Değişken Maliyet / Sabit Maliyetler
Cari Performansın Değerlendirilmesi
  • Satış /Miktar Analizi
  • Alacak Yönetimi / Bilanço Etkisi
  • Stok Yönetimi / Satış Hızı
Satış kararlarında Mali Tablolar
  • Nakit Yönetimi / Satış Stratejisi
  • Alacak Yönetimi / Bilanço Etkisi
  • Stok Yönetimi / Satış Hızı
Finans Matematiği ve Faiz Hesaplamaları
  • Satış ve Pazarlamacılar için Finansal Matematiğin Önemi
  • Vadeli / Peşin – Bilinçli karar verebilme
  • Basit ve Bileşik Faiz
Paranın zaman değeri kavramı
Genel Değerlendirme

Tarih

Eğitim Tarihi: 05-06 Nisan 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 2890 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Bütçe Planlama ve Raporlama-Uygulamalı

Genel Bilgi

Bütçe Planlama ve Raporlama - Uygulamalı


Öncelikle kurumsal bütçe ve planlamanın hayati önemini kavaramayı amçlayan bu seminerin amacı, işletmelerde bütçe yapmanın amacı, yararları, türleri ve hazırlanışı konusunda katılımcıları bilgi sahibi yapmak ve işletmelerin hedeflediği faaliyet düzeylerini rakamlaştırmayı sağlayan planlama aracı olarak bütçeleme sisteminden azami yararı elde edilmesini sağlamak olacaktır.

Kimler katılmalı


Öncelikle Bütçe ve Planlama bölüm çalışanları ve bütçe hazırlama , kontrol ve yönetimi konusunda paydaşlar olan satış , pazarlama, üretim bölüm yönetici ve çalışanları ile bütçeleme konularındaki bilgilerini geliştirmeyi arzu eden ilgili birim yönetici, yönetici adayları ve çalışanları katılabilirler.

Kurs İçeriği

Bütçeleme ve Bütçe Tanımı ,Bütçenin Amaçları
Neden Bütçe? Gerekli mi?
Planlama, Koordinasyon, Kontrol – Bütçe ortakları
Bütçenin Yararları, Bütçenin Etkinliğini Arttıran Unsurlar
Üretim Yapan İşletmelerde Tespit Edilecek Hedefler
Bütçe Çeşitleri
  • İşletme Bütçe Sistemi, Gelir Bütçeleri ; Satış Bütçesi
  • Giderler Bütçeleri; Üretim Bütçesi, Tedarik Bütçesi, Direkt Hammadde Bütçesi, Direkt İşçilik Bütçesi, Satılan Malın Maliyeti Bütçesi
  • Faaliyet Giderleri (Pazarlama, Satış, Dağıtım ve Genel Yönetim Giderleri) Bütçesi, Nakit Bütçesi
Static&Flexible Bütçe- Variance Analizi
Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu
İşletme Bütçelerinin Revizyonu ve Kontrol
Fiyatlandırma kararları ve bütçeleme
Bütçesel Kontrol, Sapma Analizleri, Kontrol Raporları ve Revizyon
Yönetim Kontrolü
Kontrol Edilebilir Maliyetler ve Kontrol Edilemez Maliyetler Sorumluluk Merkezleri ,Yönetici Etkinliğinin Ölçülmesi
Başabaş Analizi ve Kar Planlaması
Bütçe Sapmaları, Bütçe Kontrolü ve Raporları

Tarih

Eğitim Tarihi: 27-28 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 2890 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt Formu

KOBI lerde Nakit Yönetimi ve Finansal Risk Analizi

Genel Bilgi

İçerik Güncelleniyor

Kurs Icerigi

İçerik Güncelleniyor

Tarih

Eğitim Tarihi: 30 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 1890 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Finans Yöneticileri için Teknoloji

Genel Bilgi

İçerik Güncelleniyor

Kurs İçeriği

İçerik Güncelleniyor

Tarih

Eğitim Tarihi: 20-21 Mart 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 2890 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt Formu

İç Denetim ve Kontrol

Genel Bilgi

İçerik Güncelleniyor

Kurs İçeriği

İçerik Güncelleniyor

Tarih

Eğitim içeriği güncelleniyor.

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt Formu

Payton ile Finansal Modelleme

Genel Bilgi

İçerik Güncelleniyor

Kurs İçeriği

İçerik Güncelleniyor

Tarih

Eğitim içeriği güncelleniyor.

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt Formu