Sınır Ötesi Suçlar ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama (Cross Border &TBML)

Ticarete dayalı kara para aklama (TBML), sahte ürün, sahte belge faturalandırma ve nakliye işlemlerindeki karmaşıklarlardan yararlanılarak uluslararası suç örgütleri için tercih edilen bir yöntem haline gelmektedir.

Bunlar arasında, sınır ötesi döviz kaçakçılığı veya banka transferlerinin yanı sıra gayrimenkul, altın ve lüks otomobiller, sanat eserleri gibi yüksek değerli malların iktisabı da bulunmaktadır

Özellikle de işlemlerin Fatura, Konşmento , Navlun Belgesi gibi evraklar üzerinden yapılması Finans Kurumları açısından farklı zorlukları, ilave çaba sarfetmelerini ve riskleri de beraberinde getirmektedir.

Bu seminerde Uluslararası Ticaret ve Sınır Ötesi işlemlere konu olan iş ve işlemler Sektörler ve Finans Kurumları açısından değerlendirilerek Sınır Ötesi işlemler ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama yöntemleri ele alınacaktır.

KİMLER KATILMALI

Bankaların Uyum, Denetim, Dış Ticaret ve Kambiyo Yetkilileri, Yatırım Bankaları Çalışanları, Uluslararası Fon Yöneticileri, Yatırım Şirketleri Uyum ve Hukuk Birimleri, Holdingler, Dış Ticaret Şirketleri, Kıymetli Maden İhracatçıları, Döviz Ticareti Yapanlar, Uluslararası Taşımacılık Şirketleri, Gümrük ve Kamu Görevlileri, Avukatlar, Denetim Şirketlerinde görev yapan ilgili birim yönetici ve çalışanları

 • Eğitim Yükümlüğü
 • Suç Geliri  ve Para Aklanma Kavramları
 • Para Aklama Suçu ile Mücadelenin Amacı
 • Dünyada ve Türkiye’de Suç Ekonomisi, Kayıt Dışı  ve Formel Ekonomi ile Bağlantısı
 • Çıkar Amaçlı Suçlar ve Organize Suçluluğa Akademik Yaklaşım
 • FATF Uluslararası Mücadelenin Gelişim FATF ve Kırk Tavsiye Kararı
  • FATF’e göre Para Aklama Öncül Suç Kategorileri
  • Yatırım Sektörü, Borsalar ve Öncül Suçlar
  • Para Aklayıcılarının Yatırım Sektörünü Tercih Nedenleri
   • Örnek Aklama Olay Çalışması
  • Aklama Suçunun Tanımı (FATF – AB – Türkiye)
   • Örnek Olay Çalışması
 • Genel Olarak Para Aklama Yöntemleri, Trend ve Tipolojiler
  • Yatırım Sektöründe En Çok Kullanılan Aklama Yöntemleri
  • Yatırım Sektörüne Has Şüpheli İşlem Tipleri
  • Piyasa Manipülasyonu – Uyarı İşaretleri
   • Örnek Olay Çalışması
  • İçerden Öğrenenlerin Ticareti - Uyarı İşaretleri
   • Örnek Olay Çalışması
 • İç Kontrol, Risk Yönetim ve Eğitim Faaliyetleri
 • Müşterini Tanı İlkeleri ve Kimlik Tespit Usulü
 • Gerçek Faydalanıcının Tespiti ve Yasal Yükümlülükler
 • Müşteri İlişkisi ve Talep Edilen İşlemin Reddi
 • Yüksek Riskli Müşterilerin Belirlenmesi, Sınıflandırılması ve İzlenmesi
 • Başlıca İçsel ve Dışsal Risk Faktörleri
 • Riskli Müşteriler, Sektörler, Hizmet Kanalları, İşlem ve Ülkeler
 • Terörün Finansmanı Suçu
 • Terörün Finans Kaynakları (Sponsor Devletler, Yasal ve Yasadışı Kaynaklar)
 • Narko Terör ve Organize Suçlar ile Terör Bağlantıları
  • Örnek Olay Çalışması
 • Şüpheli İşlemlerin Bildirilmesi, Türleri ve Gizliliği
 • Uyum Programının Oluşturulması
 • İç Denetim, Raporlama, Risk Yönetim ve Eğitim Faaliyetleri
 • Yükümlülüklere Uyulmaması Durumunda Yasal ve İdari Cezalar
 • Ülkeler, Ürün, Hizmet, Kişi veya Kurumlara Karşı Uygulanan Yaptırımlar
 • Yaptırım Listeleri ve İçerikleri
  • Yaptırım Listeleri ve İçeriklerinin Kontrol Yöntemleri
  • Yaptırımları Türleri ve Kapsamlı Yaptırımlar
  • Finansal ve Ekonomik Yaptırımlara Uyumun Önemi
  • Finansal ve Ekonomik Yaptırımlar ile Bağlantılı Cezalar ve Diğer Riskler
Eğitim Tarihi : 22-23 Eylül 2020
Eğitim Yeri Zoom Sanal Sınıf
Ücret: 2890 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Uluslararası Finansal Yasal Uyum Mevzuatı Sınır Ötesi Soruşturmalar Devletlerarası Adli Yardım Ve Suçluların İadesi Anlaşmaları

Amaçlanan Fayda

Seminerin amacı, finansal sektör yöneticilerinin, sınır ötesi soruşturmalara konu olan finansal suçlara ilişkin mevzuat ve sınır ötesi ceza infaz uygulamaları ile vaka çalışmaları üzerinden örnek finansal suç şemaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Katılımcı Profili

 • Banka Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Uyum ve Denetim Yöneticileri
 • Özel Sektör Finansal Kurum Yönetici ve Ortakları
 • Özel Sektör ve Kamu Sektörü Finansal Kurumlar: Yönetim Kurulu üyeleri Üst Düzey Yöneticiler
 • CAMS – Certified Anti-money Laundering Specialist Sertifikası olanlar ve CAMS Adayları

Seminer’in sabah oturumunda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, OECD ve Avrupa Birliği’nin Uluslararası Karapara Aklama ve Terörist Finansmanı’nın Önlenmesi ile Yolsuzluğun Önlenmesi’ne ilişkin mevzuatı incelenecektir. Sabah oturumunda ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde, sınır ötesi etki alanı bulan beyaz yaka suçlarını takip ile görevli devlet kurumları ve yapıları açıklanacaktır.

Öğleden sonra oturumu başında, sınır ötesi etkisi olan suçlarda suçluların iadesi ve devletlerarası ceza infaz uygulamalarında adli yardım anlaşması hükümleri açıklanacaktır. Takiben, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı nezdindeki davalara konu olan ve “Yabancı Finansal Kurumlar” ve “Yöneticileri”ni içeren finansal suçların işlem şemaları incelenecektir.

Seminer’de incelenecek seçilmiş vakalar, sınır ötesi soruşturma ve ceza infaz uygulamalarına konu olmuş aşağıdaki beyaz yaka suç tipolojileri ve işlem şemalarını içermektedir:

Karapara Aklama suçu işlem şemaları

 • Döviz bürosu usulsüzlükleri,
 • Sahte birleşme ve devralma projeleri,
 • Sahte yurtdışı borsalarında türev araç ve fon ihracı suretiyle yaratılan sahte yatırım projeleri,
 • Sahte uluslararası tahkim uyuşmazlıkları

Yolsuzluk suçu işlem şemaları

 • Paravan şirketler gibi sahte aracılar kullanılarak yolsuzluk,
 • Sahte LIBOR oranı şemaları,
 • Sahte hisse-senedi performansına bağlı dönüştürülebilir tahvil yatırımı aracılığı ile rüşvet – 'Optimizer' şemaları
Eğitmen : Prof. Av. Esra Bicen
Eğitim Tarihi : 29 Eylül 2020 10.00 – 18.00
Eğitim Yeri Cisco Webex Live | İnteraktif Sınıf İçi Eğitim
Ücret: 2890 TL + KDV
FATF – Financial Action Task Force’un Türkiye ve Seçilmiş G-20 Ülkeleri ile İlgili Kara Para Aklanması ve Terörist Finansmanı’nın Önlenmesi Değerlendirme Raporları’nın Karşılaştırmalı İncelemesi

Amaçlanan Fayda

Seminere katılımın amacı, katılımcıların,uluslararası kara para aklanmasının önlenmesi mevzuatının ana hükümlerine hakim olmalarını, Türkiye ve diğer G-20 ülkeleri ölçeğinde yasal uyum trendleri ile FATF’ın Türkiye ve seçilmiş G-20 ülkesel değerlendirme raporu bulguları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Katılımcı Profili

 • T.C. Ceza Hakimleri ve Savcılar
 • MASAK – Mali Suçları Araştırma Kurumu
 • Özel Sektör Finansal Kurum Ortakları
 • Özel Sektör ve Kamu Sektörü Finansal Kurumlar:
 • Yönetim Kurulu üyeleri
 • Üst Düzey Yöneticiler
 • CAMS – Certified Anti-money Laundering Specialist Sertifikası olanlar ve CAMS Adayları

Seminer’in sabah oturumu, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörist Finansmanı’nın Önlenmesi hakkında Türk yerel mevzuatı ile uluslararası mevzuatın karşılaştırmalı incelenmesi ile başlayacaktır. Uluslararası mevzuat içerisinde, 2012 Financial Action Task Force’un Genel ve Özel Tavsiye Kararları (FATF Tavsiye Kararları) ile Birleşmiş Milletler Kararları ve Avrupa Birliği Direktifi incelenecektir.

Öğleden sonra oturumunda, FATF’ın 2019 Türkiye Değerlendirme Raporu bulguları (2007 ve 2014 Takip Reporları bulguları ile eşleştirmeler) ile seçilmiş G-20 ülkeleri FATF Değerlendirme Raporları bulgularının karşılaştırmalı incelemesi yapılacaktır. Karşılaştırma yapılırken FATF’ın ülke değerlendirme incelemelerini yürütürken kullandığı metodlar açıklanacaktır.

Eğitmen : Prof. Av. Esra Bicen
Eğitim Tarihi : 10 Kasım - 27 Kasım - 04 Aralık 10.00 – 18.15
Eğitim Yeri Cisco Webex Live | İnteraktif Sınıf İçi Eğitim
Ücret: 2890 TL + KDV
Sınır Ötesi Suçlar ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama (Cross Border &TBML)

Genel Bilgi

Sınır Ötesi Suçlar ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama (Cross Border &TBML)

Ticarete dayalı kara para aklama (TBML), sahte ürün, sahte belge faturalandırma ve nakliye işlemlerindeki karmaşıklarlardan yararlanılarak uluslararası suç örgütleri için tercih edilen bir yöntem haline gelmektedir.

Bunlar arasında, sınır ötesi döviz kaçakçılığı veya banka transferlerinin yanı sıra gayrimenkul, altın ve lüks otomobiller, sanat eserleri gibi yüksek değerli malların iktisabı da bulunmaktadır

Özellikle de işlemlerin Fatura, Konşmento , Navlun Belgesi gibi evraklar üzerinden yapılması Finans Kurumları açısından farklı zorlukları, ilave çaba sarfetmelerini ve riskleri de beraberinde getirmektedir.

Bu seminerde Uluslararası Ticaret ve Sınır Ötesi işlemlere konu olan iş ve işlemler Sektörler ve Finans Kurumları açısından değerlendirilerek Sınır Ötesi işlemler ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama yöntemleri ele alınacaktır.

KİMLER KATILMALI

Bankaların Uyum, Denetim, Dış Ticaret ve Kambiyo Yetkilileri, Yatırım Bankaları Çalışanları, Uluslararası Fon Yöneticileri, Yatırım Şirketleri Uyum ve Hukuk Birimleri, Holdingler, Dış Ticaret Şirketleri, Kıymetli Maden İhracatçıları, Döviz Ticareti Yapanlar, Uluslararası Taşımacılık Şirketleri, Gümrük ve Kamu Görevlileri, Avukatlar, Denetim Şirketlerinde görev yapan ilgili birim yönetici ve çalışanları

Kurs İçeriği

 • Eğitim Yükümlüğü
 • Suç Geliri  ve Para Aklanma Kavramları
 • Para Aklama Suçu ile Mücadelenin Amacı
 • Dünyada ve Türkiye’de Suç Ekonomisi, Kayıt Dışı  ve Formel Ekonomi ile Bağlantısı
 • Çıkar Amaçlı Suçlar ve Organize Suçluluğa Akademik Yaklaşım
 • FATF Uluslararası Mücadelenin Gelişim FATF ve Kırk Tavsiye Kararı
  • FATF’e göre Para Aklama Öncül Suç Kategorileri
  • Yatırım Sektörü, Borsalar ve Öncül Suçlar
  • Para Aklayıcılarının Yatırım Sektörünü Tercih Nedenleri
   • Örnek Aklama Olay Çalışması
  • Aklama Suçunun Tanımı (FATF – AB – Türkiye)
   • Örnek Olay Çalışması
 • Genel Olarak Para Aklama Yöntemleri, Trend ve Tipolojiler
  • Yatırım Sektöründe En Çok Kullanılan Aklama Yöntemleri
  • Yatırım Sektörüne Has Şüpheli İşlem Tipleri
  • Piyasa Manipülasyonu – Uyarı İşaretleri
   • Örnek Olay Çalışması
  • İçerden Öğrenenlerin Ticareti - Uyarı İşaretleri
   • Örnek Olay Çalışması
 • İç Kontrol, Risk Yönetim ve Eğitim Faaliyetleri
 • Müşterini Tanı İlkeleri ve Kimlik Tespit Usulü
 • Gerçek Faydalanıcının Tespiti ve Yasal Yükümlülükler
 • Müşteri İlişkisi ve Talep Edilen İşlemin Reddi
 • Yüksek Riskli Müşterilerin Belirlenmesi, Sınıflandırılması ve İzlenmesi
 • Başlıca İçsel ve Dışsal Risk Faktörleri
 • Riskli Müşteriler, Sektörler, Hizmet Kanalları, İşlem ve Ülkeler
 • Terörün Finansmanı Suçu
 • Terörün Finans Kaynakları (Sponsor Devletler, Yasal ve Yasadışı Kaynaklar)
 • Narko Terör ve Organize Suçlar ile Terör Bağlantıları
  • Örnek Olay Çalışması
 • Şüpheli İşlemlerin Bildirilmesi, Türleri ve Gizliliği
 • Uyum Programının Oluşturulması
 • İç Denetim, Raporlama, Risk Yönetim ve Eğitim Faaliyetleri
 • Yükümlülüklere Uyulmaması Durumunda Yasal ve İdari Cezalar
 • Ülkeler, Ürün, Hizmet, Kişi veya Kurumlara Karşı Uygulanan Yaptırımlar
 • Yaptırım Listeleri ve İçerikleri
  • Yaptırım Listeleri ve İçeriklerinin Kontrol Yöntemleri
  • Yaptırımları Türleri ve Kapsamlı Yaptırımlar
  • Finansal ve Ekonomik Yaptırımlara Uyumun Önemi
  • Finansal ve Ekonomik Yaptırımlar ile Bağlantılı Cezalar ve Diğer Riskler

Tarih

Eğitim Tarihi : 22-23 Eylül 2020
Eğitim Yeri Zoom Sanal Sınıf
Ücret: 2890 TL

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu

Uluslararası Finansal Yasal Uyum Mevzuatı Sınır Ötesi Soruşturmalar Devletlerarası Adli Yardım Ve Suçluların İadesi Anlaşmaları

Genel Bilgi

Uluslararası Finansal Yasal Uyum Mevzuatı Sınır Ötesi Soruşturmalar Devletlerarası Adli Yardım Ve Suçluların İadesi Anlaşmaları

Amaçlanan Fayda

Seminerin amacı, finansal sektör yöneticilerinin, sınır ötesi soruşturmalara konu olan finansal suçlara ilişkin mevzuat ve sınır ötesi ceza infaz uygulamaları ile vaka çalışmaları üzerinden örnek finansal suç şemaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Katılımcı Profili

 • Banka Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Uyum ve Denetim Yöneticileri
 • Özel Sektör Finansal Kurum Yönetici ve Ortakları
 • Özel Sektör ve Kamu Sektörü Finansal Kurumlar: Yönetim Kurulu üyeleri Üst Düzey Yöneticiler
 • CAMS – Certified Anti-money Laundering Specialist Sertifikası olanlar ve CAMS Adayları

Kurs İçeriği

Seminer’in sabah oturumunda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, OECD ve Avrupa Birliği’nin Uluslararası Karapara Aklama ve Terörist Finansmanı’nın Önlenmesi ile Yolsuzluğun Önlenmesi’ne ilişkin mevzuatı incelenecektir. Sabah oturumunda ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde, sınır ötesi etki alanı bulan beyaz yaka suçlarını takip ile görevli devlet kurumları ve yapıları açıklanacaktır.

Öğleden sonra oturumu başında, sınır ötesi etkisi olan suçlarda suçluların iadesi ve devletlerarası ceza infaz uygulamalarında adli yardım anlaşması hükümleri açıklanacaktır. Takiben, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı nezdindeki davalara konu olan ve “Yabancı Finansal Kurumlar” ve “Yöneticileri”ni içeren finansal suçların işlem şemaları incelenecektir.

Seminer’de incelenecek seçilmiş vakalar, sınır ötesi soruşturma ve ceza infaz uygulamalarına konu olmuş aşağıdaki beyaz yaka suç tipolojileri ve işlem şemalarını içermektedir:

Karapara Aklama suçu işlem şemaları

 • Döviz bürosu usulsüzlükleri,
 • Sahte birleşme ve devralma projeleri,
 • Sahte yurtdışı borsalarında türev araç ve fon ihracı suretiyle yaratılan sahte yatırım projeleri,
 • Sahte uluslararası tahkim uyuşmazlıkları

Yolsuzluk suçu işlem şemaları

 • Paravan şirketler gibi sahte aracılar kullanılarak yolsuzluk,
 • Sahte LIBOR oranı şemaları,
 • Sahte hisse-senedi performansına bağlı dönüştürülebilir tahvil yatırımı aracılığı ile rüşvet – 'Optimizer' şemaları

Tarih

Eğitmen : Prof. Av. Esra Bicen
Eğitim Tarihi : 29 Eylül 2020 10.00 – 18.00
Eğitim Yeri Cisco Webex Live | İnteraktif Sınıf İçi Eğitim
Ücret: 2890 TL + KDV

Kayıt formu

FATF – Financial Action Task Force’un Türkiye ve Seçilmiş G-20 Ülkeleri ile İlgili Kara Para Aklanması ve Terörist Finansmanı’nın Önlenmesi Değerlendirme Raporları’nın Karşılaştırmalı İncelemesi

Genel Bilgi

FATF – Financial Action Task Force’un Türkiye ve Seçilmiş G-20 Ülkeleri ile İlgili Kara Para Aklanması ve Terörist Finansmanı’nın Önlenmesi Değerlendirme Raporları’nın Karşılaştırmalı İncelemesi

Amaçlanan Fayda

Seminere katılımın amacı, katılımcıların,uluslararası kara para aklanmasının önlenmesi mevzuatının ana hükümlerine hakim olmalarını, Türkiye ve diğer G-20 ülkeleri ölçeğinde yasal uyum trendleri ile FATF’ın Türkiye ve seçilmiş G-20 ülkesel değerlendirme raporu bulguları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Katılımcı Profili

 • T.C. Ceza Hakimleri ve Savcılar
 • MASAK – Mali Suçları Araştırma Kurumu
 • Özel Sektör Finansal Kurum Ortakları
 • Özel Sektör ve Kamu Sektörü Finansal Kurumlar:
 • Yönetim Kurulu üyeleri
 • Üst Düzey Yöneticiler
 • CAMS – Certified Anti-money Laundering Specialist Sertifikası olanlar ve CAMS Adayları

Kurs İçeriği

Seminer’in sabah oturumu, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörist Finansmanı’nın Önlenmesi hakkında Türk yerel mevzuatı ile uluslararası mevzuatın karşılaştırmalı incelenmesi ile başlayacaktır. Uluslararası mevzuat içerisinde, 2012 Financial Action Task Force’un Genel ve Özel Tavsiye Kararları (FATF Tavsiye Kararları) ile Birleşmiş Milletler Kararları ve Avrupa Birliği Direktifi incelenecektir.

Öğleden sonra oturumunda, FATF’ın 2019 Türkiye Değerlendirme Raporu bulguları (2007 ve 2014 Takip Reporları bulguları ile eşleştirmeler) ile seçilmiş G-20 ülkeleri FATF Değerlendirme Raporları bulgularının karşılaştırmalı incelemesi yapılacaktır. Karşılaştırma yapılırken FATF’ın ülke değerlendirme incelemelerini yürütürken kullandığı metodlar açıklanacaktır.

Tarih

Eğitmen : Prof. Av. Esra Bicen
Eğitim Tarihi : 10 Kasım - 27 Kasım - 04 Aralık 10.00 – 18.15
Eğitim Yeri Cisco Webex Live | İnteraktif Sınıf İçi Eğitim
Ücret: 2890 TL + KDV

Kayıt formu