Sınır Ötesi Suçlar ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama (Cross Border &TBML)

Ticarete dayalı kara para aklama (TBML), sahte ürün, sahte belge faturalandırma ve nakliye işlemlerindeki karmaşıklarlardan yararlanılarak uluslararası suç örgütleri için tercih edilen bir yöntem haline gelmektedir.

Bunlar arasında, sınır ötesi döviz kaçakçılığı veya banka transferlerinin yanı sıra gayrimenkul, altın ve lüks otomobiller, sanat eserleri gibi yüksek değerli malların iktisabı da bulunmaktadır

Özellikle de işlemlerin Fatura, Konşmento , Navlun Belgesi gibi evraklar üzerinden yapılması Finans Kurumları açısından farklı zorlukları, ilave çaba sarfetmelerini ve riskleri de beraberinde getirmektedir.

Bu seminerde Uluslararası Ticaret ve Sınır Ötesi işlemlere konu olan iş ve işlemler Sektörler ve Finans Kurumları açısından değerlendirilerek Sınır Ötesi işlemler ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama yöntemleri ele alınacaktır.

KİMLER KATILMALI

Bankaların Uyum, Denetim, Dış Ticaret ve Kambiyo Yetkilileri, Yatırım Bankaları Çalışanları, Uluslararası Fon Yöneticileri, Yatırım Şirketleri Uyum ve Hukuk Birimleri, Holdingler, Dış Ticaret Şirketleri, Kıymetli Maden İhracatçıları, Döviz Ticareti Yapanlar, Uluslararası Taşımacılık Şirketleri, Gümrük ve Kamu Görevlileri, Avukatlar, Denetim Şirketlerinde görev yapan ilgili birim yönetici ve çalışanları

 • Eğitim Yükümlüğü
 • Suç Geliri  ve Para Aklanma Kavramları
 • Para Aklama Suçu ile Mücadelenin Amacı
 • Dünyada ve Türkiye’de Suç Ekonomisi, Kayıt Dışı  ve Formel Ekonomi ile Bağlantısı
 • Çıkar Amaçlı Suçlar ve Organize Suçluluğa Akademik Yaklaşım
 • FATF Uluslararası Mücadelenin Gelişim FATF ve Kırk Tavsiye Kararı
  • FATF’e göre Para Aklama Öncül Suç Kategorileri
  • Yatırım Sektörü, Borsalar ve Öncül Suçlar
  • Para Aklayıcılarının Yatırım Sektörünü Tercih Nedenleri
   • Örnek Aklama Olay Çalışması
  • Aklama Suçunun Tanımı (FATF – AB – Türkiye)
   • Örnek Olay Çalışması
 • Genel Olarak Para Aklama Yöntemleri, Trend ve Tipolojiler
  • Yatırım Sektöründe En Çok Kullanılan Aklama Yöntemleri
  • Yatırım Sektörüne Has Şüpheli İşlem Tipleri
  • Piyasa Manipülasyonu – Uyarı İşaretleri
   • Örnek Olay Çalışması
  • İçerden Öğrenenlerin Ticareti - Uyarı İşaretleri
   • Örnek Olay Çalışması
 • İç Kontrol, Risk Yönetim ve Eğitim Faaliyetleri
 • Müşterini Tanı İlkeleri ve Kimlik Tespit Usulü
 • Gerçek Faydalanıcının Tespiti ve Yasal Yükümlülükler
 • Müşteri İlişkisi ve Talep Edilen İşlemin Reddi
 • Yüksek Riskli Müşterilerin Belirlenmesi, Sınıflandırılması ve İzlenmesi
 • Başlıca İçsel ve Dışsal Risk Faktörleri
 • Riskli Müşteriler, Sektörler, Hizmet Kanalları, İşlem ve Ülkeler
 • Terörün Finansmanı Suçu
 • Terörün Finans Kaynakları (Sponsor Devletler, Yasal ve Yasadışı Kaynaklar)
 • Narko Terör ve Organize Suçlar ile Terör Bağlantıları
  • Örnek Olay Çalışması
 • Şüpheli İşlemlerin Bildirilmesi, Türleri ve Gizliliği
 • Uyum Programının Oluşturulması
 • İç Denetim, Raporlama, Risk Yönetim ve Eğitim Faaliyetleri
 • Yükümlülüklere Uyulmaması Durumunda Yasal ve İdari Cezalar
 • Ülkeler, Ürün, Hizmet, Kişi veya Kurumlara Karşı Uygulanan Yaptırımlar
 • Yaptırım Listeleri ve İçerikleri
  • Yaptırım Listeleri ve İçeriklerinin Kontrol Yöntemleri
  • Yaptırımları Türleri ve Kapsamlı Yaptırımlar
  • Finansal ve Ekonomik Yaptırımlara Uyumun Önemi
  • Finansal ve Ekonomik Yaptırımlar ile Bağlantılı Cezalar ve Diğer Riskler
Eğitim Tarihi: 06-07 Eylül 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 3800 TL

  AML | Suç Gelirlerinin (Kara Para) Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele


  Bu Eğitime Kimler Katılmalı

  • Bankaların Uyum Birimi, Risk Yönetimi ve Denetim (Müfettiş) görevlileri, Aracı Kurumların ilgili birim çalışanları,
  • CAMS Sertifika Programına hazırlanacak olan adaylar
  • Fon Yönetim Şirketleri, Döviz Büroları, Elektronik Para Transfer / Ödeme Kurumları ilgili personeli, Faktoring ve Leasing Kurumlarında çalışan uyum görevlileri, Varlı Yönetim Şirketleri,
  • Uluslararası ticaret yapan şirketlerin risk yönetimi çalışanları
  • Kamu Kurumu çalışanları

  Seviye 1 - Farkındalık | Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele

  Bu eğitim Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ile ilgili olarak kurum çalışanlarının temel düzeyde bilgilendirilmelerini sağlayarak farkındalıklarının artırılmasına katkı sunmak

  Bu eğitim, ilgili bütün kurumlarda çalışan personele kara para aklama sürecinin anlaşılması, kara para aklama ve terör finansmanının azaltılmasına yönelik etkili ve önleyici ilk önlemler ve tespit edilmesine yardımcı olma konusundaki sorumlulukları hakkında en temel bilgileri verir.

  Eğitim İçeriği


  2. Seviye - Önleme ve Yönetim | Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele

  Bu bölümde özellikle finansal kurumlar ve uluslararası ticaret yapan kurumların uyum, risk yönetimi , ve denetim görevlileri için suç gelirlerini (kara para) aklama ve terör finansmanı risklerini belirlemektir ve bu konularda katılımcıları bilgilendirmektir. Eğitim ayrıca, kara para aklama uygulamalarını belirlemek, önlemek ve raporlamak için finansal kuruluşlar ve kamu tarafından alınan önlemleri de vurgulayacaktır.

  Eğitim önemli küresel düzenleyici kurumların beklentilerine bir genel bakış ve bankaların AML / CTF gerekliliklerini yerine getirmediği durumlarda sonuçlara ilişkin bazı pratik örnekler sunmaktadır.

  Ayrıca Finansal Kurumlar, Ticaret Finansmanı ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama sürecinin anlaşılması, kara para aklama ve terör finansmanının azaltılmasına yönelik etkili önlemlerin alınması ve çalışanların suç unsurlarını tespit etmesi konusundaki sorumlulukları hakkında bilgi verir.

  Eğitim İçeriği

  Eğitim Tarihi: 25-26 Eylül 2021
  Mekan: Swissotel The Bosphorus
  Ücret: 3800 TL

   Eğitimin Amacı

   Suç gelirlerinin önlenmesinde müşteriler ile ilk temas, hesap açma hesapların yönetilmesi ile ilgili temel bilgileri vererek farkındalığın artırılmasını amaçlamaktadır. Müşterinin hesap ve lehtar sahiplerinin belirlenmesi için size ayrıntılı uygulamalar ve prosedürler sunar.

   Bu eğitim ile bilginizi artırarak bankalar ve diğer kurumlar tarafından terfi veya seçim şansınızı artırın.

   Bu Eğitim Kimler İçin

   Bu eğitim aşağıdaki sektörlerde Müşteri Hizmetleri, Hesap Açma, ön büro personeli ve arka ofis personeli için :

   • Bankacılık Sektörü Şube Müdürleri ve Şube Çalışanları
   • Sigorta ve Reasürans Şirketleri
   • Aracı Kurumlar, Fon Yönetim ve Yatırım Şirketleri
   • Leasing ve Faktoring Şirketleri
   • Döviz Büroları ve Elektronik Ödeme ve Para Şirketleri
   • Kripto Para Borsaları & Aracılık Şirketleri

   Üniversite - İşletme Mezunları

   • Bankacılık ve Finans Sektöründe çalışmak isteyenler

   Suç Gelirleri (Kara Para) Nedir?

   Müşteri Edinimi, Tanımlama ve Doğrulama

   • KYC, CDD ve EDD nedir?
   • Bireyler ve Kurumlar
   • Hayır kurumları (Vakıflar ve STK'lar
   • Devler organları ve Büyükelçilikler, PEP'ler
   • Müşterilerin Bilgileri Nasıl, Ne Zaman ve Neden Doğrulamalısınız?

   Hesap Sahibi & Malik

   • "Müşterinizi Tanıyın" ne anlama geliyor?
   • Banka yetkilendirmesi, Yetkili İmzacılar

   Müşterinin Bilgilerini Almanın Akıllı Yolu 

   • Akıllı ve verimli KYC / E-KYC formu nasıl tasarlanır
   • İlk Müşteri Edinimi 
   • Hesap açma iş akışı ve Müşteriyi kabul etme süreci
   • Veri toplamada nasıl akıllı olunur?

   Modern Gelişmeleri ve Teknolojiyi Takip Edin

   • Müşteri İlk Katılımı ve KYC
   • Çevrimiçi Müşteri İlk Katılımı
   • Verilerin Elektronik Olarak Güncellenmesi
   • Dijital Kimlik ve Standartlaştırılmış KYC

   Müşteri Risk Değerlendirmesi

   • Neden önemlidir?
   • Nasıl etkili bir şekilde yapılır?
   • Risk Bazlı Yaklaşım nedir?

   Kişisel Verilerin Koruması ve İzleme

   • Neden önemlidir 
   • Müşteri bilgileri ve değişiklikleri nasıl yönetilir, izlenir
   • Müşteri Verileri nasıl korunur?
   Eğitim Tarihi: 20 Ekim 2021
   Mekan: Swissotel The Bosphorus
   Ücret: 1890 TL

    Eklenecektir.
    Eklenecektir.
    Eğitim Tarihi: 21 Ekim 2021
    Mekan: Swissotel The Bosphorus
    Ücret: 1890 TL
    Eklenecektir.

     Sınır Ötesi Suçlar ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama (Cross Border &TBML)

     Genel Bilgi

     Sınır Ötesi Suçlar ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama (Cross Border &TBML)

     Ticarete dayalı kara para aklama (TBML), sahte ürün, sahte belge faturalandırma ve nakliye işlemlerindeki karmaşıklarlardan yararlanılarak uluslararası suç örgütleri için tercih edilen bir yöntem haline gelmektedir.

     Bunlar arasında, sınır ötesi döviz kaçakçılığı veya banka transferlerinin yanı sıra gayrimenkul, altın ve lüks otomobiller, sanat eserleri gibi yüksek değerli malların iktisabı da bulunmaktadır

     Özellikle de işlemlerin Fatura, Konşmento , Navlun Belgesi gibi evraklar üzerinden yapılması Finans Kurumları açısından farklı zorlukları, ilave çaba sarfetmelerini ve riskleri de beraberinde getirmektedir.

     Bu seminerde Uluslararası Ticaret ve Sınır Ötesi işlemlere konu olan iş ve işlemler Sektörler ve Finans Kurumları açısından değerlendirilerek Sınır Ötesi işlemler ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama yöntemleri ele alınacaktır.

     KİMLER KATILMALI

     Bankaların Uyum, Denetim, Dış Ticaret ve Kambiyo Yetkilileri, Yatırım Bankaları Çalışanları, Uluslararası Fon Yöneticileri, Yatırım Şirketleri Uyum ve Hukuk Birimleri, Holdingler, Dış Ticaret Şirketleri, Kıymetli Maden İhracatçıları, Döviz Ticareti Yapanlar, Uluslararası Taşımacılık Şirketleri, Gümrük ve Kamu Görevlileri, Avukatlar, Denetim Şirketlerinde görev yapan ilgili birim yönetici ve çalışanları

     Kurs İçeriği

     • Eğitim Yükümlüğü
     • Suç Geliri  ve Para Aklanma Kavramları
     • Para Aklama Suçu ile Mücadelenin Amacı
     • Dünyada ve Türkiye’de Suç Ekonomisi, Kayıt Dışı  ve Formel Ekonomi ile Bağlantısı
     • Çıkar Amaçlı Suçlar ve Organize Suçluluğa Akademik Yaklaşım
     • FATF Uluslararası Mücadelenin Gelişim FATF ve Kırk Tavsiye Kararı
      • FATF’e göre Para Aklama Öncül Suç Kategorileri
      • Yatırım Sektörü, Borsalar ve Öncül Suçlar
      • Para Aklayıcılarının Yatırım Sektörünü Tercih Nedenleri
       • Örnek Aklama Olay Çalışması
      • Aklama Suçunun Tanımı (FATF – AB – Türkiye)
       • Örnek Olay Çalışması
     • Genel Olarak Para Aklama Yöntemleri, Trend ve Tipolojiler
      • Yatırım Sektöründe En Çok Kullanılan Aklama Yöntemleri
      • Yatırım Sektörüne Has Şüpheli İşlem Tipleri
      • Piyasa Manipülasyonu – Uyarı İşaretleri
       • Örnek Olay Çalışması
      • İçerden Öğrenenlerin Ticareti - Uyarı İşaretleri
       • Örnek Olay Çalışması
     • İç Kontrol, Risk Yönetim ve Eğitim Faaliyetleri
     • Müşterini Tanı İlkeleri ve Kimlik Tespit Usulü
     • Gerçek Faydalanıcının Tespiti ve Yasal Yükümlülükler
     • Müşteri İlişkisi ve Talep Edilen İşlemin Reddi
     • Yüksek Riskli Müşterilerin Belirlenmesi, Sınıflandırılması ve İzlenmesi
     • Başlıca İçsel ve Dışsal Risk Faktörleri
     • Riskli Müşteriler, Sektörler, Hizmet Kanalları, İşlem ve Ülkeler
     • Terörün Finansmanı Suçu
     • Terörün Finans Kaynakları (Sponsor Devletler, Yasal ve Yasadışı Kaynaklar)
     • Narko Terör ve Organize Suçlar ile Terör Bağlantıları
      • Örnek Olay Çalışması
     • Şüpheli İşlemlerin Bildirilmesi, Türleri ve Gizliliği
     • Uyum Programının Oluşturulması
     • İç Denetim, Raporlama, Risk Yönetim ve Eğitim Faaliyetleri
     • Yükümlülüklere Uyulmaması Durumunda Yasal ve İdari Cezalar
     • Ülkeler, Ürün, Hizmet, Kişi veya Kurumlara Karşı Uygulanan Yaptırımlar
     • Yaptırım Listeleri ve İçerikleri
      • Yaptırım Listeleri ve İçeriklerinin Kontrol Yöntemleri
      • Yaptırımları Türleri ve Kapsamlı Yaptırımlar
      • Finansal ve Ekonomik Yaptırımlara Uyumun Önemi
      • Finansal ve Ekonomik Yaptırımlar ile Bağlantılı Cezalar ve Diğer Riskler

     Tarih

     Eğitim Tarihi: 06-07 Eylül 2021
     Mekan: Swissotel The Bosphorus
     Ücret: 3800 TL

     Kayıt formu

      AML | Suç Gelirlerinin (Kara Para) Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele

      Genel Bilgi

      AML | Suç Gelirlerinin (Kara Para) Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele


      Bu Eğitime Kimler Katılmalı

      • Bankaların Uyum Birimi, Risk Yönetimi ve Denetim (Müfettiş) görevlileri, Aracı Kurumların ilgili birim çalışanları,
      • CAMS Sertifika Programına hazırlanacak olan adaylar
      • Fon Yönetim Şirketleri, Döviz Büroları, Elektronik Para Transfer / Ödeme Kurumları ilgili personeli, Faktoring ve Leasing Kurumlarında çalışan uyum görevlileri, Varlı Yönetim Şirketleri,
      • Uluslararası ticaret yapan şirketlerin risk yönetimi çalışanları
      • Kamu Kurumu çalışanları

      Kurs İçeriği

      Seviye 1 - Farkındalık | Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele

      Bu eğitim Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ile ilgili olarak kurum çalışanlarının temel düzeyde bilgilendirilmelerini sağlayarak farkındalıklarının artırılmasına katkı sunmak

      Bu eğitim, ilgili bütün kurumlarda çalışan personele kara para aklama sürecinin anlaşılması, kara para aklama ve terör finansmanının azaltılmasına yönelik etkili ve önleyici ilk önlemler ve tespit edilmesine yardımcı olma konusundaki sorumlulukları hakkında en temel bilgileri verir.

      Eğitim İçeriği


      2. Seviye - Önleme ve Yönetim | Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele

      Bu bölümde özellikle finansal kurumlar ve uluslararası ticaret yapan kurumların uyum, risk yönetimi , ve denetim görevlileri için suç gelirlerini (kara para) aklama ve terör finansmanı risklerini belirlemektir ve bu konularda katılımcıları bilgilendirmektir. Eğitim ayrıca, kara para aklama uygulamalarını belirlemek, önlemek ve raporlamak için finansal kuruluşlar ve kamu tarafından alınan önlemleri de vurgulayacaktır.

      Eğitim önemli küresel düzenleyici kurumların beklentilerine bir genel bakış ve bankaların AML / CTF gerekliliklerini yerine getirmediği durumlarda sonuçlara ilişkin bazı pratik örnekler sunmaktadır.

      Ayrıca Finansal Kurumlar, Ticaret Finansmanı ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama sürecinin anlaşılması, kara para aklama ve terör finansmanının azaltılmasına yönelik etkili önlemlerin alınması ve çalışanların suç unsurlarını tespit etmesi konusundaki sorumlulukları hakkında bilgi verir.

      Eğitim İçeriği

      Tarih

      Eğitim Tarihi: 25-26 Eylül 2021
      Mekan: Swissotel The Bosphorus
      Ücret: 3800 TL

      Kayıt formu

       Temel AML&KYC | Suç Gelirlerinin (Kara Para) Aklanmasının Önlenmesinde Temel Bilgiler ve Müşteri Tanıma

       Genel Bilgi

       Eğitimin Amacı

       Suç gelirlerinin önlenmesinde müşteriler ile ilk temas, hesap açma hesapların yönetilmesi ile ilgili temel bilgileri vererek farkındalığın artırılmasını amaçlamaktadır. Müşterinin hesap ve lehtar sahiplerinin belirlenmesi için size ayrıntılı uygulamalar ve prosedürler sunar.

       Bu eğitim ile bilginizi artırarak bankalar ve diğer kurumlar tarafından terfi veya seçim şansınızı artırın.

       Bu Eğitim Kimler İçin

       Bu eğitim aşağıdaki sektörlerde Müşteri Hizmetleri, Hesap Açma, ön büro personeli ve arka ofis personeli için :

       • Bankacılık Sektörü Şube Müdürleri ve Şube Çalışanları
       • Sigorta ve Reasürans Şirketleri
       • Aracı Kurumlar, Fon Yönetim ve Yatırım Şirketleri
       • Leasing ve Faktoring Şirketleri
       • Döviz Büroları ve Elektronik Ödeme ve Para Şirketleri
       • Kripto Para Borsaları & Aracılık Şirketleri

       Üniversite - İşletme Mezunları

       • Bankacılık ve Finans Sektöründe çalışmak isteyenler

       Kurs İçeriği

       Suç Gelirleri (Kara Para) Nedir?

       Müşteri Edinimi, Tanımlama ve Doğrulama

       • KYC, CDD ve EDD nedir?
       • Bireyler ve Kurumlar
       • Hayır kurumları (Vakıflar ve STK'lar
       • Devler organları ve Büyükelçilikler, PEP'ler
       • Müşterilerin Bilgileri Nasıl, Ne Zaman ve Neden Doğrulamalısınız?

       Hesap Sahibi & Malik

       • "Müşterinizi Tanıyın" ne anlama geliyor?
       • Banka yetkilendirmesi, Yetkili İmzacılar

       Müşterinin Bilgilerini Almanın Akıllı Yolu 

       • Akıllı ve verimli KYC / E-KYC formu nasıl tasarlanır
       • İlk Müşteri Edinimi 
       • Hesap açma iş akışı ve Müşteriyi kabul etme süreci
       • Veri toplamada nasıl akıllı olunur?

       Modern Gelişmeleri ve Teknolojiyi Takip Edin

       • Müşteri İlk Katılımı ve KYC
       • Çevrimiçi Müşteri İlk Katılımı
       • Verilerin Elektronik Olarak Güncellenmesi
       • Dijital Kimlik ve Standartlaştırılmış KYC

       Müşteri Risk Değerlendirmesi

       • Neden önemlidir?
       • Nasıl etkili bir şekilde yapılır?
       • Risk Bazlı Yaklaşım nedir?

       Kişisel Verilerin Koruması ve İzleme

       • Neden önemlidir 
       • Müşteri bilgileri ve değişiklikleri nasıl yönetilir, izlenir
       • Müşteri Verileri nasıl korunur?

       Tarih

       Eğitim Tarihi: 20 Ekim 2021
       Mekan: Swissotel The Bosphorus
       Ücret: 1890 TL

       Kayıt formu

        Kripto Para ve Borsalarda AML Uygulamaları

        Genel Bilgi

        Eklenecektir.

        Kurs İçeriği

        Eklenecektir.

        Tarih

        Eğitim Tarihi: 21 Ekim 2021
        Mekan: Swissotel The Bosphorus
        Ücret: 1890 TL

        PDF İndir

        Eklenecektir.

        Kayıt formu