2020 CFA® Level I-II Review Program


İFE İstanbul Finans Enstitüsü, uluslarararası düzeyde Yatırım Profesyonellik Uzmanlık Sertifikasyonu olan CFA® için sınavlara hazırlık programları kapsamında Seviye 1 ve Seviye 2 eğitim programı Nisan-Mayıs 2020 de açılacaktır.
Programlar hafta sonu açılacaktır. Gruplardaki katılımcı sayısı en fazla 15 Kişi olarak planlanmıştır.

--
Eğitim Tarihi: Nisan / Mayıs 2019
Mekan: Workinton / Levent 199
Fiyat: 4,900 TL + KDV
Program Saatler : 09:30 - 18:00 / 5 Hafta sonu (Cumartesi+Pazar) / Toplam 70 Saat / 2 Mock Exam
Seanslar
1. Seans : 09:30 -11:00
2. Seans : 11:15 -12:45
3. Seans : 13:30 -15:00
4. Seans : 15:15- 16:45
5. Seans : 17:00- 18:00 - Exam (Mock Test Solving)
Eğitim içeriği güncelleniyor.
CAMS Sertifika Programı


Türkiye'deki mali suçları önleme uzmanlarının, mesleki bilgilerini, becerilerini, mali suçları ve aklamayı tespit etme ve önleme üzerine olan deneyimlerini geliştirmelerinin yanı sıra, bir uyum kültürü oluşturmalarını ve sürdürmelerini sağlayacak olan CAMS® sertifika süreci devam ediyor.

İFE & ACAMS ve CAMS Sertifikası Hakkında


2001 yılında kurulan Karapara Aklamayı Önleme Sertifikalı Uzmanlar Birliği (ACAMS) ve 2010 yılında kurulan iFE İstanbul Finans Enstitüsü , CAMS Sertifikasını Türkiye'de vermek üzere ortak olmuşlardır.
İFE®, finansal okuryazarlık misyonu ile finans alanında profesyonel finans eğitimleri ile uluslararası yetkinliklerde insan kaynağının yetişmesi ve gelişmesine katkı sunmak amacı ile hizmet veren kurumdur.
ACAMS, karapara aklamayı önleme alanındaki profesyonellere yönelik önde gelen üyelik organizasyonudur.
ACAMS'ın misyonu, dünya çapında karapara aklamanın ve diğer mali suçların tespiti ve önlenmesine adanmış kişilerin mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini ileri standartlarda geliştirmektir.
CAMS® , karapara aklama tespiti, önlenmesi ve uygulanmasında yetenek ve uzmanlık için titizlikle test uygulaması yapan uluslararası kabul görmüş bir sınavdır. Sınavı geçen her kişi, AML alanında bir otorite olarak belirtilen Sertifikalı Karapara Aklamayı Önleme Uzmanı (CAMS ® ) olur.
CAMS Sertifikası
Kurumunuzun AML alanında uzmanlık bilgisine sahip olduğunu gösterir.
CAMS, denetleyici , düzenleyici kurumlar ve finansal hizmetler sunanlar tarafından AML sertifikalarının bir ölçütü olarak kabul edilmektedir.
Kurumunuzun Karapara Aklama işlem riskinin en aza indirmesine yardımcı olabilir.
CAMS Sertifikası meslektaşlarınızın ortak bir AML bilgisini paylaşmalarını ve sürdürmelerini sağlar.
Çalışanlarınızın becerilerini yükseltir. Sertifika sınav hazırlığı süreci ve devamında sağlanan sürekli eğitim, çalışanlarınızın becerilerinin ve bilgisinin güncel kalmasını sağlar.
CAMS sertifikalı bir ekibe sahip olmak, AML programınıza büyük bir güvenilirlik kazandırır Böylece düzenleyici ve denetleyici kurumların gözünde pozitif etki yaratır.
CAMS Sertifikası mali suç tespit ve önleme tekniklerinin daha iyi anlaşılması yoluyla mesleki değerleri artırır. Kurumunuzu karapara aklama tehditlerinden korumak ve finansal suç risklerini en aza indirmek için uzmanlık bilgisine sahip olurlar.
CAMS SINAVINA HAZIRLANMA
CAMS sınavı kapsamlı bir hazırlık gerektirir. Ama biz, yolun her adımında sizlere yardımcı olmak için yanınızdayız.
Sertifika hazırlık programlarımız size sınavlara uygun şekilde hazırlanmanız için gereken her şeyi sağlar.
CAMS e-öğrenme çevrimiçi kurs, kendi kendine tempolu bir öğrenme seçeneğidir. Çevrimiçi eğitim kursu size şunları sağlar:
Boş zamanlarınızda katılın, seyahatte, evde , işte.
Kursu bölümler halinde dinleyin ve gerektiğinde geri dönüp tekrar, gözden geçirin.
Ofisinizden veya evinizden giriş yapın.
CAMS sınıfiçi eğitimler , CAMS eğitmenleri tarafından verilen eğitimler sınava etkili bir hazırlanmayı sağlayacaktır. İFE Sınıf içi eğitimlerle CAMS sınavına hazırlık aşamanızı güçlendirecektir.

Eğitim içeriği güncelleniyor.
Tarih : 23.09.2019 Mekan : İstanbul Süre : 5 saat
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
R ile Finansal Veri Analitiği

R ile Finansal Veri Analitiği eğitim programımız üç ana modülden oluşmaktadır.

Birinci Modül Veri Bilim alanında popüler programlardan olan “R” kullanımına yönelik temel kavramlar üzerinden başlangıç niteliğinde çalışmalar aktarılacaktır. Daha sonra Finansal Veri Analitiği alanında aşağıda belirtilen 4 aşamanın ilk 3’ü ile ilgili olarak yanlarında belirtilen içerikler çerçevesinde başlangıç düzeyinde uygulamalar yapılacaktır.

İkinci Modül orta ve ileri seviye finansal zaman serisi analizleri R üzerinden uygulamalı olarak aktarılacaktır.

Üçüncü Modül (Makine Öğrenmesi) 2. modülde yer alan çeşitli kavramların ileri düzey uygulamalarından başlayarak Makine Öğrenmesi yöntemlerine geçiş yapılacaktır.

Her modül sonunda uygulamalı proje yapılacaktır

Faydaları Nelerdir?

Bu eğitim, pazar analistlerinin, finans profesyonellerinin, kar optimizasyonu arayan yatırımcıların, öğrenci ve akademisyenlerin, veri bilimi (analizi) ile ilgilenen herkesin; zaman serileri, tahmin, portföy seçimi, kovaryans kümelenmesi ve türev ürünler & menkul kıymetler gibi birçok alanda becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Workshop

Her üç modüle katılanlar 6 saatlik workshopa ücretsiz katılma şansı kazanacaktır.

MODÜL I

Bu eğitimde öncelikle Veri Bilim alanında popüler programlardan olan “R” kullanımına yönelik temel kavramlar üzerinden başlangıç niteliğinde çalışmalar aktarılacaktır

 • ► Kurulum, Arayüz, Kişiselleştirme ve Çalışma Ortamı Ayarları
 • ► Temel Komutlar ve Kavramlar
 • ► Temel Matematiksel İşlemler
 • ► Fonksiyon Kullanımı
 • ► Veri Kaynaklarına Erişim ve Kaydetme
  • ▼XLX, CSV, TXT dosyaları
  • ▼Veri tabanları
  • ▼İnternet
 • ► Veri Tipleri
  • ▼Vektörler
  • ▼Matrisler
  • ▼Dataframe
  • ▼Listeler
 • ► Kategorik Değişkenler
 • ► Koşul ve Koşullandırma Yapıları
 • ► “While” ve “For” Döngüleri
 • ► Veri Analizleri için Kullanılan R Paketleri
 • ► Eksik Veri Analizi ve Problem Çözüm Yöntemleri
  • ▼Silme
  • ▼Doldurma
  • ▼Değer Atama
 • ► Aykırı Gözlem Analizi ve Problem Çözüm Yöntemleri
 • ► Veri Karakteristiklerinin Belirlenmesi
  • ▼Tanımlayıcı İstatistikler (Aritmetik Ortalama, Medyan, Mod, Kartiller,Standart Sapma, Varyans, Çarpıklık, Basıklık)
  • ▼Tanımlayıcı Grafikler (Histogram, Scatter)
 • ► Olasılık Dağılımları
  • ▼Normal
  • ▼Poisson
  • ▼Bernoulli
  • ▼Binom
 • ► Korelasyon
  • ▼Scatterplot
  • ▼Heatmap
 • ► Hipotez Testleri
 • ► Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Trend Analizleri ve Üssel Düzeltme ile Tahmin Çalışmaları
 • ► Basit ve Çoklu Doğrusal Regresyon ile Tahmin Çalışmaları
 • ► “Tidyverse” paketi ile Veri Analizi Uygulaması

MODÜL II

Bu eğitimde orta ve ileri seviye finansal zaman serisi analizleri R üzerinden uygulamalı olarak aktarılacaktır.

 • ► Zaman Serilerinin Karakteristiklerinin Belirlenmesi
  • ▼Otokorelasyon
  • ▼Bellek Kavramı (Long-Memory)
  • ▼Değişken Varyans (ARCH Effect)
  • ▼Zaman Serilerinin Ayrıştırılması (Decomposition: De-Trend, De-Noising)
  • ▼Yapısal Kırılma (Structural Break)
 • ► Tek Değişkenli (Univariate) Zaman Serisi Analizi
  • ▼Deterministik Zaman Serisi Modelleri
   • •Fiyat Tabanlı Analiz ve Kestirimler (AR, MA, ARMA, ARIMA)
   • •Mevsimsellik Etkisi ile Analiz ve Kestirim (SARIMA, SES, Holt-Winters)
   • •“Long-Memory” ile Analiz ve Kestirim (ARFIMA, LSTM)
   • •Volatilite Tahmin Modelleri (ARCH, GARCH, EWMA, IGARCH)
  • ▼Stokastik Modeller
   • •GBM (Geometric Brownian Motion)
   • •Vasicek
   • •CIR (Cox, Ingersoll, Ross)
   • •Hull-White
 • ► Çok Değişkenli (Multivariate) Zaman Serisi Analizi
  • ▼Eş-Bütünleşme (Cointegration) Analizi
  • ▼Temel Bileşen Analizi (Principal Component Analysis, PCA)
  • ▼Nedensellik Analizi
  • ▼Çok Değişkenli Regresyon Analizi
   • •Model Oluşturma ve Model Seçimi
   • •Collinearity ve Variance Inflation
   • •Model Sınamalarının Yapılması (Diagnostic Checks)
   • •Kestirim (Forecast) ve Güven Aralıklarının Oluşturulması
   • •Model Performanslarının Karşılaştırılması

MODÜL III

Bu eğitimde 2. modülde yer alan çeşitli kavramların ileri düzey uygulamalarından başlayarak Makine Öğrenmesi yöntemlerine geçiş yapılacaktır

 • ► Makine Öğrenmesine Giriş
  • ▼Makine Öğrenmesi Nedir?
  • ▼Kavramlar & Terminoloji
  • ▼Gözetimli Öğrenme ve Gözetimsiz
  • Öğrenme Kavramları
 • ► Doğrusal Regresyon Modelleri
  • ▼Basit Doğrusal Regresyon
  • ▼Çoklu Doğrusal Regresyon
  • ▼Veri Seti ve Train-Test Ayrımı
  • ▼Çoklu Doğrusal Regresyon
  • ▼Temel Bileşen Regresyonu (Principal
  • Component Regression – PCR)
  • ▼Kısmi En Küçük Kareler Regresyonu
  • (Partial Least Squares Regression -
  • PLS)
  • ▼Ridge Regresyon
  • ▼Lasso Regresyon
  • ▼ElasticNet
 • ► Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri
  • ▼K-En Yakın Komşu (K-Nearest
  • Neighbors - KNN)
  • ▼Destek Vektör Regresyonu (Support
  • Vector Regression - SVR)
  • ▼Yapay Sinir Ağları (Neural Networks -
  • NN)
  • ▼Sınıflandırma ve Regresyon Ağaçları
  • (Classification and Regression Trees
  • – CART)
  • ▼Karar Ağaçları (Decision Trees)
  • ▼Rastgele Orman (Random Forest)
  • ▼Gradyan ve Ekstrem Gradyan Artırma
  • (Gradient and XG Boosting)
 • ► Sınıflandırma Modelleri
  • ▼Lojistik Regresyon (Logistic
  • Regression)
 • ► Denetimsiz Öğrenme
  • ▼Hiyerarşik ve Birleştirici Hiyerarşik
  • Kümeleme
  • ▼Temel Bileşen Analizi (Principal
  • Component Analysis – PCA)
Eğitim Tarihi:
Hafta sonu 10.00 - 12.30   13.30 - 17.00
 • 20 Haziran 2020 | Cumartesi
 • 21 Haziran 2020 | Pazar
 • 27 Haziran 2020 | Cumartesi
 • 04 Temmuz 2020 | Cumartesi
 • 05 Haziran 2020 | Pazar
 • 11 Temmuz 2020 | Cumartesi
 • 18 Temmuz 2020 | Cumartesi
 • 19 Temmuz 2020 | Pazar
 • 25 Temmuz 2020 | Cumartesi
Hafta içi 19.00 - 17.00
 • 16 Haziran | 23 Temmuz 2020 (Salı - Çarşamba - Perşembe günleri)
Workshop 10.00 - 17.00
 • 26 Temmuz 2020 | Pazar

Mekan:
Sanal Sınıf
Eğitim En Fazla 10 Kişilik Gruplardan oluşturulacaktır.

Ücret:
Eğitim ücreti 5.880 TL + KDV dir. Üniversite öğrencileri ve Akademisyenler için 20% indirim uygulanacaktır. (Modüler alınması halinde her modül 2.450 TL + KDV’dir).
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
CFA Chartered Financial Analyst Hazırlık Programları

Genel Bilgi

2020 CFA® Level I-II Review Program


İFE İstanbul Finans Enstitüsü, uluslarararası düzeyde Yatırım Profesyonellik Uzmanlık Sertifikasyonu olan CFA® için sınavlara hazırlık programları kapsamında Seviye 1 ve Seviye 2 eğitim programı Nisan-Mayıs 2020 de açılacaktır.
Programlar hafta sonu açılacaktır. Gruplardaki katılımcı sayısı en fazla 15 Kişi olarak planlanmıştır.

Kurs İçeriği

--

Tarih

Eğitim Tarihi: Nisan / Mayıs 2019
Mekan: Workinton / Levent 199
Fiyat: 4,900 TL + KDV
Program Saatler : 09:30 - 18:00 / 5 Hafta sonu (Cumartesi+Pazar) / Toplam 70 Saat / 2 Mock Exam
Seanslar
1. Seans : 09:30 -11:00
2. Seans : 11:15 -12:45
3. Seans : 13:30 -15:00
4. Seans : 15:15- 16:45
5. Seans : 17:00- 18:00 - Exam (Mock Test Solving)

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt Formu

CAMS Sertifika Programı

Genel Bilgi

CAMS Sertifika Programı


Türkiye'deki mali suçları önleme uzmanlarının, mesleki bilgilerini, becerilerini, mali suçları ve aklamayı tespit etme ve önleme üzerine olan deneyimlerini geliştirmelerinin yanı sıra, bir uyum kültürü oluşturmalarını ve sürdürmelerini sağlayacak olan CAMS® sertifika süreci devam ediyor.

İFE & ACAMS ve CAMS Sertifikası Hakkında


2001 yılında kurulan Karapara Aklamayı Önleme Sertifikalı Uzmanlar Birliği (ACAMS) ve 2010 yılında kurulan iFE İstanbul Finans Enstitüsü , CAMS Sertifikasını Türkiye'de vermek üzere ortak olmuşlardır.
İFE®, finansal okuryazarlık misyonu ile finans alanında profesyonel finans eğitimleri ile uluslararası yetkinliklerde insan kaynağının yetişmesi ve gelişmesine katkı sunmak amacı ile hizmet veren kurumdur.
ACAMS, karapara aklamayı önleme alanındaki profesyonellere yönelik önde gelen üyelik organizasyonudur.
ACAMS'ın misyonu, dünya çapında karapara aklamanın ve diğer mali suçların tespiti ve önlenmesine adanmış kişilerin mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini ileri standartlarda geliştirmektir.
CAMS® , karapara aklama tespiti, önlenmesi ve uygulanmasında yetenek ve uzmanlık için titizlikle test uygulaması yapan uluslararası kabul görmüş bir sınavdır. Sınavı geçen her kişi, AML alanında bir otorite olarak belirtilen Sertifikalı Karapara Aklamayı Önleme Uzmanı (CAMS ® ) olur.
CAMS Sertifikası
Kurumunuzun AML alanında uzmanlık bilgisine sahip olduğunu gösterir.
CAMS, denetleyici , düzenleyici kurumlar ve finansal hizmetler sunanlar tarafından AML sertifikalarının bir ölçütü olarak kabul edilmektedir.
Kurumunuzun Karapara Aklama işlem riskinin en aza indirmesine yardımcı olabilir.
CAMS Sertifikası meslektaşlarınızın ortak bir AML bilgisini paylaşmalarını ve sürdürmelerini sağlar.
Çalışanlarınızın becerilerini yükseltir. Sertifika sınav hazırlığı süreci ve devamında sağlanan sürekli eğitim, çalışanlarınızın becerilerinin ve bilgisinin güncel kalmasını sağlar.
CAMS sertifikalı bir ekibe sahip olmak, AML programınıza büyük bir güvenilirlik kazandırır Böylece düzenleyici ve denetleyici kurumların gözünde pozitif etki yaratır.
CAMS Sertifikası mali suç tespit ve önleme tekniklerinin daha iyi anlaşılması yoluyla mesleki değerleri artırır. Kurumunuzu karapara aklama tehditlerinden korumak ve finansal suç risklerini en aza indirmek için uzmanlık bilgisine sahip olurlar.
CAMS SINAVINA HAZIRLANMA
CAMS sınavı kapsamlı bir hazırlık gerektirir. Ama biz, yolun her adımında sizlere yardımcı olmak için yanınızdayız.
Sertifika hazırlık programlarımız size sınavlara uygun şekilde hazırlanmanız için gereken her şeyi sağlar.
CAMS e-öğrenme çevrimiçi kurs, kendi kendine tempolu bir öğrenme seçeneğidir. Çevrimiçi eğitim kursu size şunları sağlar:
Boş zamanlarınızda katılın, seyahatte, evde , işte.
Kursu bölümler halinde dinleyin ve gerektiğinde geri dönüp tekrar, gözden geçirin.
Ofisinizden veya evinizden giriş yapın.
CAMS sınıfiçi eğitimler , CAMS eğitmenleri tarafından verilen eğitimler sınava etkili bir hazırlanmayı sağlayacaktır. İFE Sınıf içi eğitimlerle CAMS sınavına hazırlık aşamanızı güçlendirecektir.

Kurs İçeriği

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Tarih

Tarih : 23.09.2019 Mekan : İstanbul Süre : 5 saat

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt Formu

CGSS Sertifika Programı

Genel Bilgi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kurs İçeriği

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Tarih

Eğitim içeriği güncelleniyor.

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt Formu

R ile Finansal Veri Analitiği

Genel Bilgi

R ile Finansal Veri Analitiği

R ile Finansal Veri Analitiği eğitim programımız üç ana modülden oluşmaktadır.

Birinci Modül Veri Bilim alanında popüler programlardan olan “R” kullanımına yönelik temel kavramlar üzerinden başlangıç niteliğinde çalışmalar aktarılacaktır. Daha sonra Finansal Veri Analitiği alanında aşağıda belirtilen 4 aşamanın ilk 3’ü ile ilgili olarak yanlarında belirtilen içerikler çerçevesinde başlangıç düzeyinde uygulamalar yapılacaktır.

İkinci Modül orta ve ileri seviye finansal zaman serisi analizleri R üzerinden uygulamalı olarak aktarılacaktır.

Üçüncü Modül (Makine Öğrenmesi) 2. modülde yer alan çeşitli kavramların ileri düzey uygulamalarından başlayarak Makine Öğrenmesi yöntemlerine geçiş yapılacaktır.

Her modül sonunda uygulamalı proje yapılacaktır

Faydaları Nelerdir?

Bu eğitim, pazar analistlerinin, finans profesyonellerinin, kar optimizasyonu arayan yatırımcıların, öğrenci ve akademisyenlerin, veri bilimi (analizi) ile ilgilenen herkesin; zaman serileri, tahmin, portföy seçimi, kovaryans kümelenmesi ve türev ürünler & menkul kıymetler gibi birçok alanda becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Workshop

Her üç modüle katılanlar 6 saatlik workshopa ücretsiz katılma şansı kazanacaktır.

Modül I

MODÜL I

Bu eğitimde öncelikle Veri Bilim alanında popüler programlardan olan “R” kullanımına yönelik temel kavramlar üzerinden başlangıç niteliğinde çalışmalar aktarılacaktır

 • ► Kurulum, Arayüz, Kişiselleştirme ve Çalışma Ortamı Ayarları
 • ► Temel Komutlar ve Kavramlar
 • ► Temel Matematiksel İşlemler
 • ► Fonksiyon Kullanımı
 • ► Veri Kaynaklarına Erişim ve Kaydetme
  • ▼XLX, CSV, TXT dosyaları
  • ▼Veri tabanları
  • ▼İnternet
 • ► Veri Tipleri
  • ▼Vektörler
  • ▼Matrisler
  • ▼Dataframe
  • ▼Listeler
 • ► Kategorik Değişkenler
 • ► Koşul ve Koşullandırma Yapıları
 • ► “While” ve “For” Döngüleri
 • ► Veri Analizleri için Kullanılan R Paketleri
 • ► Eksik Veri Analizi ve Problem Çözüm Yöntemleri
  • ▼Silme
  • ▼Doldurma
  • ▼Değer Atama
 • ► Aykırı Gözlem Analizi ve Problem Çözüm Yöntemleri
 • ► Veri Karakteristiklerinin Belirlenmesi
  • ▼Tanımlayıcı İstatistikler (Aritmetik Ortalama, Medyan, Mod, Kartiller,Standart Sapma, Varyans, Çarpıklık, Basıklık)
  • ▼Tanımlayıcı Grafikler (Histogram, Scatter)
 • ► Olasılık Dağılımları
  • ▼Normal
  • ▼Poisson
  • ▼Bernoulli
  • ▼Binom
 • ► Korelasyon
  • ▼Scatterplot
  • ▼Heatmap
 • ► Hipotez Testleri
 • ► Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Trend Analizleri ve Üssel Düzeltme ile Tahmin Çalışmaları
 • ► Basit ve Çoklu Doğrusal Regresyon ile Tahmin Çalışmaları
 • ► “Tidyverse” paketi ile Veri Analizi Uygulaması

Modül II

MODÜL II

Bu eğitimde orta ve ileri seviye finansal zaman serisi analizleri R üzerinden uygulamalı olarak aktarılacaktır.

 • ► Zaman Serilerinin Karakteristiklerinin Belirlenmesi
  • ▼Otokorelasyon
  • ▼Bellek Kavramı (Long-Memory)
  • ▼Değişken Varyans (ARCH Effect)
  • ▼Zaman Serilerinin Ayrıştırılması (Decomposition: De-Trend, De-Noising)
  • ▼Yapısal Kırılma (Structural Break)
 • ► Tek Değişkenli (Univariate) Zaman Serisi Analizi
  • ▼Deterministik Zaman Serisi Modelleri
   • •Fiyat Tabanlı Analiz ve Kestirimler (AR, MA, ARMA, ARIMA)
   • •Mevsimsellik Etkisi ile Analiz ve Kestirim (SARIMA, SES, Holt-Winters)
   • •“Long-Memory” ile Analiz ve Kestirim (ARFIMA, LSTM)
   • •Volatilite Tahmin Modelleri (ARCH, GARCH, EWMA, IGARCH)
  • ▼Stokastik Modeller
   • •GBM (Geometric Brownian Motion)
   • •Vasicek
   • •CIR (Cox, Ingersoll, Ross)
   • •Hull-White
 • ► Çok Değişkenli (Multivariate) Zaman Serisi Analizi
  • ▼Eş-Bütünleşme (Cointegration) Analizi
  • ▼Temel Bileşen Analizi (Principal Component Analysis, PCA)
  • ▼Nedensellik Analizi
  • ▼Çok Değişkenli Regresyon Analizi
   • •Model Oluşturma ve Model Seçimi
   • •Collinearity ve Variance Inflation
   • •Model Sınamalarının Yapılması (Diagnostic Checks)
   • •Kestirim (Forecast) ve Güven Aralıklarının Oluşturulması
   • •Model Performanslarının Karşılaştırılması

Modül III

MODÜL III

Bu eğitimde 2. modülde yer alan çeşitli kavramların ileri düzey uygulamalarından başlayarak Makine Öğrenmesi yöntemlerine geçiş yapılacaktır

 • ► Makine Öğrenmesine Giriş
  • ▼Makine Öğrenmesi Nedir?
  • ▼Kavramlar & Terminoloji
  • ▼Gözetimli Öğrenme ve Gözetimsiz
  • Öğrenme Kavramları
 • ► Doğrusal Regresyon Modelleri
  • ▼Basit Doğrusal Regresyon
  • ▼Çoklu Doğrusal Regresyon
  • ▼Veri Seti ve Train-Test Ayrımı
  • ▼Çoklu Doğrusal Regresyon
  • ▼Temel Bileşen Regresyonu (Principal
  • Component Regression – PCR)
  • ▼Kısmi En Küçük Kareler Regresyonu
  • (Partial Least Squares Regression -
  • PLS)
  • ▼Ridge Regresyon
  • ▼Lasso Regresyon
  • ▼ElasticNet
 • ► Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri
  • ▼K-En Yakın Komşu (K-Nearest
  • Neighbors - KNN)
  • ▼Destek Vektör Regresyonu (Support
  • Vector Regression - SVR)
  • ▼Yapay Sinir Ağları (Neural Networks -
  • NN)
  • ▼Sınıflandırma ve Regresyon Ağaçları
  • (Classification and Regression Trees
  • – CART)
  • ▼Karar Ağaçları (Decision Trees)
  • ▼Rastgele Orman (Random Forest)
  • ▼Gradyan ve Ekstrem Gradyan Artırma
  • (Gradient and XG Boosting)
 • ► Sınıflandırma Modelleri
  • ▼Lojistik Regresyon (Logistic
  • Regression)
 • ► Denetimsiz Öğrenme
  • ▼Hiyerarşik ve Birleştirici Hiyerarşik
  • Kümeleme
  • ▼Temel Bileşen Analizi (Principal
  • Component Analysis – PCA)

Tarih

Eğitim Tarihi:
Hafta sonu 10.00 - 12.30   13.30 - 17.00
 • 20 Haziran 2020 | Cumartesi
 • 21 Haziran 2020 | Pazar
 • 27 Haziran 2020 | Cumartesi
 • 04 Temmuz 2020 | Cumartesi
 • 05 Haziran 2020 | Pazar
 • 11 Temmuz 2020 | Cumartesi
 • 18 Temmuz 2020 | Cumartesi
 • 19 Temmuz 2020 | Pazar
 • 25 Temmuz 2020 | Cumartesi
Hafta içi 19.00 - 17.00
 • 16 Haziran | 23 Temmuz 2020 (Salı - Çarşamba - Perşembe günleri)
Workshop 10.00 - 17.00
 • 26 Temmuz 2020 | Pazar

Mekan:
Sanal Sınıf
Eğitim En Fazla 10 Kişilik Gruplardan oluşturulacaktır.

Ücret:
Eğitim ücreti 5.880 TL + KDV dir. Üniversite öğrencileri ve Akademisyenler için 20% indirim uygulanacaktır. (Modüler alınması halinde her modül 2.450 TL + KDV’dir).

PDF İndir

Kayıt Formu

FRM Financial Risk Management Hazırlık Programı

Genel Bilgi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kurs İçeriği

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Tarih

Eğitim içeriği güncelleniyor.

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt Formu

CISI Sertifika Hazırlık Eğitimleri

Genel Bilgi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kurs İçeriği

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Tarih

Eğitim içeriği güncelleniyor.

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt Formu

Sermaye Piyasaları Lisanslama Eğitimleri

Genel Bilgi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kurs İçeriği

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Tarih

Eğitim içeriği güncelleniyor.

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt Formu

Blockchain Teknolojileri Sertifika Programı

Genel Bilgi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kurs İçeriği

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Tarih

Eğitim içeriği güncelleniyor.

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt Formu

FİNTEM Finansal Ürünler Müşteri Temsilciliği Sertifika Programı

Genel Bilgi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kurs İçeriği

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Tarih

Eğitim içeriği güncelleniyor.

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt Formu