Müşteri Odaklı Pazarlama ve Değer Oluşturma

Günümüzün ortamında rekabetçi kalabilmek için, kuruluşunuzu uzmanlaşmış, yüksek vasıflı profesyoneller ile inşa etmek artık yeterli değil. Kurum Kültürünün oluşması ve kurum içi uyumluluk ve ekip olabilme duygusu Güçlü olmalıdır.
Yüksek performanslı olarak kabul edilmek için, çalışanlar mutlaka iyi bir iletişim içerisinde olmalı: en yetenekli ve teknik açıdan uzman profesyonellerin bile yi birer uzman iletişimciler, işbirlikçiler, ve liderler olması gerekliliği giderek daha da kritik hale geldi.

Kimler Katılmalı

Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere , iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki ; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.

21. Yüzyılda İşletme Yönetiminde Müşteri Odaklı Pazarlama İlke ve Stratejileri

 • 21. Yüzyılda İşletmelerde Değişim, Küreselleşme ve Vizyon Geliştirme
 • 21. Yüzyıla Uygun Müşteri Odaklı Kurum Kültürünün Oluşturulması ve Değişim Yönetimi
 • İşletme Yönetimi Açısından Müşteri Odaklı Pazarlama Fonksiyonu ve Önemli Özellikleri

21. Yüzyılda Rekabet Üstünlüğü Yaratan Yeni Stratejiler ve Müşteri Odaklı Pazarlama Modelleri

 • İşletmelerde Kısa ve Uzun Dönemli Rekabetçi Pazarlama Planlarının Hazırlanması
 • Çağdaş Yönetim Teknikleri ile Müşteri Odaklı Pazarlama Yönetimi İlişkisi
 • Yeni Ekonomiyi Yakalamak İçin Müşteri Odaklı Pazarlamanın Kuralları

Müşteri Değeri Oluşturma ve Değer Temelli Pazarlama Teknikleri

 • Müşteri Değerini Oluşturmak
 • Marka Değeri Geliştirmek
 • Pazarlamada Değer Unsurları ve Müşteri Değer Önerisi

Müşteri Merkezli Organizasyon Yapısı

 • Değer Temelli Pazarlama Teknikleri
 • Pazarlama Örnek Vaka İncelemeleri
 • Şirkete Özel Müşteri Odaklı Çözüm Önerileri ve WORKSHOP
 • Müşteri Odaklı Pazarlama Eğitimine İlişkin Sonuç ve Öneriler
Eğitim Tarihi : 12 Mayıs 2020 / 15 Haziran 2020, 09:30 - 13:00
Eğitim Yeri Sanal Sınıf
Ücret: 480 TL
Proaktif Satış

“Müşteri ihtiyacına öncelik vermek”

Rekabetin çok yoğun olduğu ve ürün ve/veya hizmet satışının tüketici algısına göre şekillendiği pazarda üstünlük sağlamak fark yaratmak ile başlıyor.
Aslında hiç bir okulu olmayan satış ve pazarlama yönetimi tamamen somut veriler ile deneyimlenerek oluşturlan teori ile pratik bilgilerin bir araya getirilmesiyle iyileştirilmektedir,
Bu eğitimde Reaktif satış ile Proaktif satış arasındaki farkı açıklamaya çalışılarak ve Proaktif satışın faydaları gösterilecektir.

“Müşteri başarısı, açık iletişim, değer realizasyonu ve % 100 müşteri memnuniyeti için net hedefler belirleyerek sürekliiği olan bir yolculuktur.”

Kimler Katılmalı:

Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere , iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki ; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.
 • Satış ve Pazarlama – Tanımlamalar
 • Proaktif Satış Nedir, Proaktif Satış ile Reaktif Satış Arasındaki Temel Farklar
 • Müşteri Pazarlarına Yönelik Satış Geliştirme
  • Satış Yönetimi
  • Satışta Süreç İyileştirme
  • Satış Faaliyetlerinin Planlanması ve Satış Fırsatları
  • Satışçılığın Davranışsal Yönü
 • 21. Yüzyılda İleri Satış Teknikleri
  • Satış Görüşmelerinin Stratejik ve Taktik Planlaması
  • Satış Görevlerinin Yapısı ve Özellikleri
  • Satış İşleminin Aşamaları
 • Proaktif Satışta Genel Tutum ve İlkeler
  • Satış Temsilcilerinin Seçilmesi
  • Satış Temsilcilerinin Eğitimi
  • Satış Takımlarının Oluşturulması
  • Satışta Karar Alma ve Yetki Aktarma
  • Mükemmel Müşteri Hizmeti Sunma
  • Satışı Sonuçlandırma
  • Satış Sonrası Hizmet ve İlişki
 • Satış Yönetimi Örnek Vaka İncelemeleri
 • Şirket Satış Stratejilerine İlişkin WORKSHOP
 • Proaktif Satış Eğitimine İlişkin Sonuç ve Öneriler
Eğitim Tarihi : 27 Mayıs 2020 / 25 Haziran 2020, 09:30 - 12:30
Eğitim Yeri Sanal Sınıf Eğitimi
Ücret: 480 TL
Müzakere Yönetimi ve Becerileri

“Müşteri ihtiyacına öncelik vermek”

İnsan kaynakları , Eğitim ve Yetenek Yönetimi Bölüm çalışanları ve yöneticileri, Performans değerleme personeli, bordro ve özlük işlerinde çalışan personel ile işletme yöneticileri.
Kimler Katılmalı:
Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere, iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.

Eğitim İçeriği Güncelleniyor

Eğitim İçeriği Güncelleniyor

Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
İK ve Yetenek Yönetimi


“Müşteri ihtiyacına öncelik vermek”
İnsan kaynakları , Eğitim ve Yetenek Yönetimi Bölüm çalışanları ve yöneticileri, Performans değerleme personeli, bordro ve özlük işlerinde çalışan personel ile işletme yöneticileri.

Kimler Katılmalı :


Satış ve Pazarlama yöneticileri öncelikle olmak üzere , iç müşteri, şirket kültürü, inovasyon ve müşteri memnuniyeti açısından her bölüm çalışanının katılması önerilmektedir. Bu seminer sonunda da anlaşılacaktır ki ; her bir çalışan müşteri memnuniyeti ve değer oluşturmada önemlidir.

İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • İşe Alım ve Yerleştirme
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Performans Değerlendirme
 • Kariyer Yönetimi
 • Yetenek Yönetimi
 • Ücret Yönetimi ve Ödül Yönetimi

İş Yaşamında Hukuki Düzenlemeler

 • İş yasasında temel kavramlar
 • İş İlişkisi, iş sözleşmesi
 • Çalışma Koşullarının düzenlenmesi

Personel Özlük İşleri

Ücret Kavramı

Bordro Uygulamaları

 • Bordro hazırlığı, hesaplaması, kontrolü
 • Bordronun operasyonel süreçleri

İş Kanunu ve Kurumsal Uygulamaları

SGK ve Kurumsal Uygulamaları

 • Teşvikler, yeni uygulamalar

İş Sağlığı ve Güvencesi

Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları

Örnek Uygulamalar

Kapanış

Eğitim Tarihi : 11 Haziran 2020, 10:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00
Eğitim Yeri Sanal Sınıf
Ücret: 590 TL
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Sınır Ötesi Suçlar ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama (Cross Border &TBML)

Ticarete dayalı kara para aklama (TBML), sahte ürün, sahte belge faturalandırma ve nakliye işlemlerindeki karmaşıklarlardan yararlanılarak uluslararası suç örgütleri için tercih edilen bir yöntem haline gelmektedir.

Bunlar arasında, sınır ötesi döviz kaçakçılığı veya banka transferlerinin yanı sıra gayrimenkul, altın ve lüks otomobiller, sanat eserleri gibi yüksek değerli malların iktisabı da bulunmaktadır

Özellikle de işlemlerin Fatura, Konşmento , Navlun Belgesi gibi evraklar üzerinden yapılması Finans Kurumları açısından farklı zorlukları, ilave çaba sarfetmelerini ve riskleri de beraberinde getirmektedir.

Bu seminerde Uluslararası Ticaret ve Sınır Ötesi işlemlere konu olan iş ve işlemler Sektörler ve Finans Kurumları açısından değerlendirilerek Sınır Ötesi işlemler ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama yöntemleri ele alınacaktır.

KİMLER KATILMALI

Bankaların Uyum, Denetim, Dış Ticaret ve Kambiyo Yetkilileri, Yatırım Bankaları Çalışanları, Uluslararası Fon Yöneticileri, Yatırım Şirketleri Uyum ve Hukuk Birimleri, Holdingler, Dış Ticaret Şirketleri, Kıymetli Maden İhracatçıları, Döviz Ticareti Yapanlar, Uluslararası Taşımacılık Şirketleri, Gümrük ve Kamu Görevlileri, Avukatlar, Denetim Şirketlerinde görev yapan ilgili birim yönetici ve çalışanları

 • Eğitim Yükümlüğü
 • Suç Geliri  ve Para Aklanma Kavramları
 • Para Aklama Suçu ile Mücadelenin Amacı
 • Dünyada ve Türkiye’de Suç Ekonomisi, Kayıt Dışı  ve Formel Ekonomi ile Bağlantısı
 • Çıkar Amaçlı Suçlar ve Organize Suçluluğa Akademik Yaklaşım
 • FATF Uluslararası Mücadelenin Gelişim FATF ve Kırk Tavsiye Kararı
  • FATF’e göre Para Aklama Öncül Suç Kategorileri
  • Yatırım Sektörü, Borsalar ve Öncül Suçlar
  • Para Aklayıcılarının Yatırım Sektörünü Tercih Nedenleri
   • Örnek Aklama Olay Çalışması
  • Aklama Suçunun Tanımı (FATF – AB – Türkiye)
   • Örnek Olay Çalışması
 • Genel Olarak Para Aklama Yöntemleri, Trend ve Tipolojiler
  • Yatırım Sektöründe En Çok Kullanılan Aklama Yöntemleri
  • Yatırım Sektörüne Has Şüpheli İşlem Tipleri
  • Piyasa Manipülasyonu – Uyarı İşaretleri
   • Örnek Olay Çalışması
  • İçerden Öğrenenlerin Ticareti - Uyarı İşaretleri
   • Örnek Olay Çalışması
 • İç Kontrol, Risk Yönetim ve Eğitim Faaliyetleri
 • Müşterini Tanı İlkeleri ve Kimlik Tespit Usulü
 • Gerçek Faydalanıcının Tespiti ve Yasal Yükümlülükler
 • Müşteri İlişkisi ve Talep Edilen İşlemin Reddi
 • Yüksek Riskli Müşterilerin Belirlenmesi, Sınıflandırılması ve İzlenmesi
 • Başlıca İçsel ve Dışsal Risk Faktörleri
 • Riskli Müşteriler, Sektörler, Hizmet Kanalları, İşlem ve Ülkeler
 • Terörün Finansmanı Suçu
 • Terörün Finans Kaynakları (Sponsor Devletler, Yasal ve Yasadışı Kaynaklar)
 • Narko Terör ve Organize Suçlar ile Terör Bağlantıları
  • Örnek Olay Çalışması
 • Şüpheli İşlemlerin Bildirilmesi, Türleri ve Gizliliği
 • Uyum Programının Oluşturulması
 • İç Denetim, Raporlama, Risk Yönetim ve Eğitim Faaliyetleri
 • Yükümlülüklere Uyulmaması Durumunda Yasal ve İdari Cezalar
 • Ülkeler, Ürün, Hizmet, Kişi veya Kurumlara Karşı Uygulanan Yaptırımlar
 • Yaptırım Listeleri ve İçerikleri
  • Yaptırım Listeleri ve İçeriklerinin Kontrol Yöntemleri
  • Yaptırımları Türleri ve Kapsamlı Yaptırımlar
  • Finansal ve Ekonomik Yaptırımlara Uyumun Önemi
  • Finansal ve Ekonomik Yaptırımlar ile Bağlantılı Cezalar ve Diğer Riskler
Eğitim Tarihi : Eğitim Tarihi Güncelleniyor
Eğitim Yeri Sanal Sınıf Eğitimi
Ücret: Lütfen Sorunuz
Eğitim İçeriği Güncelleniyor
Eğitim İçeriği Güncelleniyor
Eğitim Tarihi : 18 Mayıs 2020 / 16 Haziran 2020, 09:30 - 12:30
Eğitim Yeri Sanal Sınıf Eğitimi
Ücret: 480 TL